ปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ตามลำดับจนกว่าสปายแวร์จะถูกกำจัดออกไป

การใช้โปรแกรมสแกนหาเพื่อต่อต้านสปายแวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการกำจัดออกไป

Windows Defender, ซึ่งส่งมาพร้อมกับ Windows เวอร์ชั่นนี้, จะช่วยป้องกัน ซอฟท์แวร์ชั่วร้าย, สปายแวร์, รวมทั้งซอฟท์แวร์ซ่อนเร้นที่ไม่พึงประสงค์ตัวอื่น ๆ ไม่ให้เข้ามาติดที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อเปิดการทำงานของ Windows Defender, คุณจะได้รับการแจ้งเตือน ถ้าหากว่ามีสปายแวร์และซอฟท์แวร์ซ่อนเร้นที่ไม่พึงประสงค์ตัวอื่น ๆ พยายามที่จะรัน หรือ ทำการติดตั้งตัวมันเองบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเลือกได้ว่า คุณต้องการที่จะเพิกเฉย, ทำการกักกันเอาไว้, หรือจะกำจัดมันออกไป ในแต่ละไอเท็มที่ถูกตรวจจับได้ ข้อมูลเพิ่มเติม, ให้ดูที่ การสแกนเพื่อค้นหาสปายแวร์และซอฟท์แวร์ซ่อนเร้นที่ไม่พึงประสงค์ตัวอื่น ๆ.

โปรแกรมสแกนหาสปายแวร์ต่าง ๆ มักจะถูกผนวกรวมมาในตัวโปรแกรมต่อต้านไวรัสด้วย ถ้าหากว่าคุณได้ทำการติดตั้งโปรแกรมต่อต้านไวรัสเอาไว้แล้ว, ให้ตรวจสอบดูว่าโปรแกรมนั้นมีการรวมเอาความสามารถต่าง ๆ ในการป้องกันสปายแวร์ หรือ ความสามารถในการเพิ่มเติมพวกมันในรูปของการอัปเดทมาด้วยหรือไม่, จากนั้นก็ให้ทำการสแกนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถดูรายชื่อโปรแกรมป้องกันสปายแวร์ต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ Microsoft Security at Home ได้อีกด้วย

การเอสปายแวร์ออกด้วยตนเอง

ในบางครั้งสปายแวร์ก็เข้าไปติดในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งยากต่อลบล้างให้หมดออกไปจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา หากโปรแกรมต่อต้านสปายแวร์ แจ้งเตือนคุณว่ามันไม่สามารถที่จะกำจัดสปายแวร์ออกไปได้, ก็ให้ปฏิบัติตามแนวทางต่าง ๆ ที่โปรแกรมนั้นได้จัดเตรียมเอาไว้ให้กับคุณ ถ้าหากทำแล้วไม่ได้ผล, ก็ให้ลองใช้ตัวเลือกต่าง ๆ เหล่านี้

  • ตรวจสอบที่ โปรแกรมที่ติดตั้ง เพื่อดูว่ามีไอเท็มต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่หรือไม่

    ให้ใช้วิธีการนี้ด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุด มีโปรแกรมเป็นจำนวนมากแสดงอยู่ในรายการของแผงควบคุม (Control Panel), ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ใช่สปายแวร์ โปรแกรมสปายแวร์เป็นจำนวนมากใช้วิิธีการพิเศษในการติดตั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้ขึ้นไปปรากฏในรายการของโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งถูกติดตั้งเอาไว้ (Installed Programs) ในบางครั้ง, โปรแกรมสปายแวร์จะ็มีตัวเลือกในการยกเลิกการติดตั้งมาให้ ซึ่งก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการกำจัดมันออกไปได้ด้วยวิธีนี้ ให้ถอดถอนโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งคุณสามารถที่จะระบุด้วยความมั่นใจได้ว่าเป็นสปายแวร์เท่านั้น, และอย่าถอดถอนโปรแกรมซึ่งคุณอาจยังต้องการที่จะเก็บมันเอาไว้, ถึงแม้ว่าคุณจะใช้งานมันไม่บ่อยครั้งมากนักก็ตาม ข้อมูลเพิ่มเติม, ให้ดูที่ ยกเลิกการติดตั้ง หรือ เปลี่ยนแปลงโปรแกรม

  • การติดตั้ง Windows ซ้ำใหม่อีกครั้ง

    สปายแวร์บางตัวสามารถที่จะซ่อนเร้นตัวมันเองได้เป็นอย่างดีจนทำให้ไม่สามารถกำจัดมันออกไปได้ ถ้าหากว่าคุณยังพบร่องรอยของสปายแวร์หลังจากใช้ความพยายามในการกำจัดมันด้วยโปรแกรมต่อต้านสปายแวร์ หรือ ทำการยกเลิกการติดตั้ง, แต่บางทีคุณก็อาจจำเป็นต้องทำการติดตั้ง Windows และโปรแกรมต่าง ๆ ใหม่อีกครั้ง

    คำเตือน

    • การติดตั้ง Windows ซ้ำใหม่อีกครั้งจะเป็นการกำจัดสปายแวร์ออกไป, แต่มันก็าจะลบไฟล์และโปรแกรมต่าง ๆ ของคุณออกไปด้วย ถ้าหากคุณจำเป็นต้องทำการติดตั้ง Windows ซ้ำใหม่อีกครั้ง, ต้องมั่นใจว่าคุณได้ทำการสำรองไฟล์และเอกสารต่าง ๆ ของคุณไว้แล้ว, และคุณก็จะต้องสามารถเข้าถึงแผ่นบรรจุโปรแกรมการติดตั้ง ซึ่งคุณจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ในการติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ของคุณซ้ำใหม่อีกครั้ง