การปรับขนาดหรือย้ายหน้าต่างแว่นขยาย

โดย ค่าเริ่มต้น แล้ว หน้าต่าง 'แว่นขยาย' จะปรากฏ เทียบชิดขอบ ที่ด้านบนของหน้าจอ คุณสามารถปรับขนาดหรือย้ายหน้าต่าง 'แว่นขยาย' ไปที่ตำแหน่งอื่นได้

แสดงทั้งหมด

การปรับขนาดหน้าต่าง 'แว่นขยาย'

  1. เปิด 'แว่นขยาย' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories คลิก การเข้าถึงได้ง่าย แล้วคลิก แว่นขยาย

  2. ย้ายตัวชี้เมาส์ไปบนขอบของหน้าต่างการขยายจนกว่าตัวชี้จะกลายเป็นลูกศรสองหัว (ในคอมพิวเตอร์บางเครื่อง ตัวชี้อาจเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่น)

  3. ลาก เส้นขอบของหน้าต่างเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง

การย้ายหน้าต่าง 'แว่นขยาย'

  1. เปิด 'แว่นขยาย' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories คลิก การเข้าถึงได้ง่าย แล้วคลิก แว่นขยาย

  2. ย้ายตัวชี้เมาส์ไปบนหน้าต่างการขยาย

  3. ลากหน้าต่างไปยังที่ที่คุณต้องการบนเดสก์ท็อป