คุณสามารถริพ (หรือคัดลอก) แทร็กจากซีดีเพลงของคุณมายังคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ Windows Media Center หลังจากนั้น แทร็กที่คุณริพมาจะกลายเป็นแฟ้มสื่อดิจิทัลบนคอมพิวเตอร์ของคุณ การตั้งค่าต่างๆ เช่น รูปแบบแฟ้ม ตัวอย่างเช่น Windows Media Audio (WMA) หรือ MP3 และอัตราบิตสำหรับแฟ้ม จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่ระบุใน Windows Media Player สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าใน Windows Media Player ให้ดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการริพเพลง

  1. ใส่ซีดีเพลงลงในซีดีรอมไดรฟ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเปิด Windows Media Center

  2. บนหน้าจอ เริ่ม ให้คลิก กำลังเล่นในขณะนี้ แล้วคลิก คัดลอกซีดี

  3. ถ้าคุณยังไม่เคยริพซีดีเพลงใน Windows Media Player หรือ Windows Media Center มาก่อน ให้ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ ตัวเลือกการคัดลอก ให้เสร็จสมบูรณ์

  4. ในกล่องโต้ตอบ คัดลอกซีดี ให้คลิก ใช่ เพื่อริพแทร็กลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ แทร็กเพลงที่ริพจะถูกเพิ่มลงในไลบรารีเพลงของคุณโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

  • เมื่อคุณใส่ซีดีเพลง ซีดีนั้นอาจเริ่มเล่นหรือริพโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า 'เล่นอัตโนมัติ' ของคุณ ให้ดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่า 'เล่นอัตโนมัติ' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ

  • การใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและ/หรือการทำซ้ำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์อาจละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์หมายถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ซอฟต์แวร์ เอกสารประกอบ กราฟิก เนื้อเพลง รูปถ่าย ภาพตัดปะ ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ และวิดีโอคลิป ตลอดจนเสียงและเพลง (รวมถึงการเข้ารหัส MP3) การละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศอาจทำให้คุณได้รับโทษร้ายแรงทั้งทางแพ่งและ/หรือทางอาญา