การเรียกใช้งาน 'DirectX Diagnostic Tool'

'DirectX Diagnostic Tool' ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับชุดโปรแกรม DirectX ของเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่มาพร้อมกับ Windows ถ้าคุณมีปัญหาในการทำให้ภาพเคลื่อนไหวของเกมหรือภาพยนตร์เล่นได้อย่างถูกต้อง คุณควรเรียกใช้งาน 'DirectX Diagnostic Tool' เพื่อพยายามค้นหาสาเหตุของปัญหา

การเรียกใช้งาน 'DirectX Diagnostic Tool'

 • เปิด 'เครื่องมือวินิจฉัย DirectX' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'พิมพ์ dxdiag ลงในกล่อง ค้นหา แล้วกด ENTER

การใช้ 'DirectX Diagnostic Tool' เพื่อวิเคราะห์ปัญหา

ปัญหาอาจมีสาเหตุเนื่องมาจาก

 • ไม่มีการใช้ฮาร์ดแวร์เพื่อเร่งความเร็วในการทำงาน บางโปรแกรมจะทำงานช้ามากหรือไม่ทำงานเลยถ้าไม่มีการใช้ฮาร์ดแวร์เพื่อเร่งความเร็วในการทำงานของ Microsoft DirectDraw หรือ Direct3D คลิกแท็บ แสดงผล แล้วตรวจสอบดูว่าการใช้ฮาร์ดแวร์เพื่อเร่งความเร็วในการทำงานของ DirectDraw, Direct3D หรือ AGP Texture ภายใต้ คุณลักษณะ DirectX ถูกตั้งเป็น ไม่มี อยู่ใช่หรือไม่ ถ้าใช่ คุณอาจลองปรับปรุงฮาร์ดแวร์ของคุณ นอกจากนี้ คุณอาจต้องเปิดการใช้งานการเร่งความเร็วในการแสดงผลกราฟิกด้วย

  การเปิดการเร่งความเร็วในการแสดงผลกราฟิก

  1. เปิด 'ความละเอียดของหน้าจอ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม จากนั้นภายใต้ ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล ให้คลิก ปรับความละเอียดของหน้าจอ

  2. Click การตั้งค่าการแสดงผล แล้วคลิก การตั้งค่าขั้นสูง

  3. คลิกแท็บ แก้ไขปัญหา แล้วคลิก เปลี่ยนการตั้งค่า ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  4. ย้ายแถบเลื่อน การเร่งฮาร์ดแวร์ ไปที่ เต็มที่

 • ไม่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ถ้าก้านควบคุมหรืออุปกรณ์อินพุตอื่นไม่ตอบสนอง อุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการตั้งค่าไว้ไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอุปกรณ์ดังกล่าวแสดงอยู่บนแท็บ 'Input' ของ 'DirectX Diagnostic Tool' ถ้าไม่มี ให้ทำการติดตั้งตัวควบคุมเกมหรืออุปกรณ์อินพุตนั้นใหม่โดยการถอดสายเชื่อมต่ออุปกรณ์ดังกล่าวออกแล้วเสียบสายกลับเข้าไปใหม่

 • มีโปรแกรมควบคุมที่ไม่ผ่านการรับรอง Microsoft ยังไม่ได้ทดสอบโปรแกรมควบคุมที่ไม่ผ่านการรับรองสำหรับความเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับ DirectX รุ่นล่าสุด เราขอแนะนำให้คุณใช้โปรแกรมควบคุมที่ผ่านการรับรองแบบดิจิทัลโดย Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL)