การสแกนเอกสารหรือแฟ้ม

Windows Fax and Scan ที่มาพร้อมกับ Windows รุ่นนี้มีการปรับให้เหมาะสำหรับการสแกน การแสดง และการเก็บเอกสารข้อความ ถ้าคุณกำลังทำงานกับรูปภาพ คุณสามารถใช้ Windows Photo Gallery เพื่อสแกนเอกสารหรือรูปภาพ และเก็บไว้ในโฟลเดอร์ 'รูปภาพ' แทนได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสแกนรูปภาพ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการสแกนอื่นๆ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับสแกนเนอร์ของคุณ หรือตรวจสอบ 'วิธีใช้' โปรแกรมนั้นๆ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการสแกนโดยใช้ Windows Fax and Scan ให้ทำดังนี้

ก่อนที่จะทำตามขั้นตอนเหล่านี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสแกนเนอร์ของคุณ (หรืออุปกรณ์มัลติฟังก์ชันที่มีความสามารถในการสแกน) ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และเปิดอยู่

 1. วางเอกสารบนสแกนเนอร์ หรือถ้าสแกนเนอร์มีที่ป้อนเอกสารอยู่แล้ว ให้วางเอกสารอย่างน้อยหนึ่งแผ่นในที่ป้อนเอกสารนั้น ถ้าสแกนเนอร์มีตัวเลือกให้เลือกทั้งสองอย่าง ให้ใช้ตัวเลือกที่คุณต้องการ

 2. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Fax and Scan
 3. เมื่อต้องการใช้มุมมอง 'สแกน' ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก สแกน

 4. บนแถบเครื่องมือ ให้คลิก สร้างการสแกน

 5. ในกล่องโต้ตอบ สร้างการสแกน ให้คลิกรายการ โปรไฟล์ แล้วคลิก เอกสาร การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการสแกนเอกสารซึ่งคุณสามารถใช้หรือเปลี่ยนแปลงได้ จะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

 6. เมื่อต้องการดูลักษณะที่ปรากฏของเอกสารเมื่อสแกนเสร็จ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง ถ้าจำเป็น ให้เปลี่ยนการตั้งค่าการสแกนของคุณ แล้วแสดงตัวอย่างเอกสารนั้นอีกครั้ง ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าคุณจะพอใจกับผลการแสดงตัวอย่าง

 7. คลิก สแกน เมื่อการสแกนเสร็จสมบูรณ์แล้ว Windows Fax and Scan จะแสดงเอกสารโดยอัตโนมัติเพื่อที่คุณจะสามารถดูและจัดการเอกสารดังกล่าวได้

เคล็ดลับสำหรับการสแกนเอกสารหรือแฟ้ม

 • คุณสามารถครอบตัดรูปก่อนที่จะสแกนรูปนั้นได้ด้วยการคลิก แสดงตัวอย่าง ในกล่องโต้ตอบ สร้างการสแกน จากนั้นในพื้นที่แสดงตัวอย่าง ให้ ลาก ที่จับของเครื่องมือการครอบตัดเพื่อปรับขนาดรูปดังกล่าว

 • ถ้าหน้าของเอกสารที่คุณกำลังสแกนอยู่มีรูปภาพมากกว่าหนึ่งรูป คุณสามารถบันทึกรูปภาพแต่ละรูปเป็นแฟ้มแยกต่างหากได้ โดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงตัวอย่างหรือสแกนรูปเป็นแฟ้มแยกกัน

 • ในกรณีที่คุณกำลังใช้สแกนเนอร์ที่มีที่ป้อนเอกสาร คุณสามารถสแกนเอกสารหลายๆ หน้าได้ และบันทึกไว้เป็นแฟ้มเดียวโดยการเลือก รูป TIF ในรายการ 'ชนิดแฟ้ม'

 • หากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อแฟ้มเริ่มต้นสำหรับเอกสารที่สแกน ให้คลิกขวาที่เอกสารที่สแกนในมุมมอง 'สแกน' แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

 • ถ้าคุณสแกนเอกสารหรือแฟ้มบ่อยๆ และต้องการจัดระเบียบเอกสารหรือแฟ้มเหล่านั้น คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่ในมุมมอง 'สแกน' ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิกขวาที่ชื่อโฟลเดอร์ แล้วคลิก สร้างโฟลเดอร์ เมื่อต้องการย้ายหรือคัดลอกเอกสารที่สแกนไปยังโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่เอกสาร คลิก ย้ายไปยังโฟลเดอร์ แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายไป

  เอกสารที่สแกนจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ 'เอกสาร' ภายใต้ 'เอกสารที่สแกน' ซึ่งคุณสามารถย้ายหรือคัดลอกเอกสารดังกล่าวเหมือนกับแฟ้มอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณสร้างโฟลเดอร์ใหม่ในโฟลเดอร์ 'เอกสารที่สแกน' ชื่อโฟลเดอร์จะไม่ปรากฏในมุมมอง 'สแกน' ใน Windows Fax and Scan จนกว่าคุณจะปิด และเปิดโปรแกรมนั้นใหม่ หรือคลิกชื่อโฟลเดอร์ สแกน เพื่อยุบ จากนั้นจึงขยายรายการของโฟลเดอร์ดังกล่าว

 • คุณสามารถส่งต่อเอกสารที่สแกนไปยังที่อยู่อีเมลหรือโฟลเดอร์เครือข่ายได้โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกการส่งต่อ ให้คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก การกำหนดเส้นทางสแกน