เราขอแนะนำให้คุณตั้งเวลาในการสแกนแบบเร่งด่วนเป็นประจำทุกวัน โปรแกรมสแกนแบบเร่งด่วนจะทำการตรวจสอบพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งน่าจะมีสปายแวร์และซอฟท์แวร์ซ่อนเร้นที่ไม่พึงประสงค์ตัวอื่น ๆ อยู่มากที่สุดในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าหากคุณต้องการที่จะให้ Windows Defender ทำการตรวจสอบไฟล์และโปรแกรมทั้งหมดที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ, ก็ให้รันหรือไม่ก็ตั้งเวลาสำหรับการสแกนแบบเต็ม

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ, คุณสามารถเลือกที่จะกำจัดสปายแวร์และซอฟท์แวร์ซ่อนเร้นที่ไม่พึงประสงค์ตัวอื่น ๆ ออกไปได้โดยอัตโนมัติ ถ้าหากว่ามีการตรวจพบมันในระหว่างที่ทำการสแกน

  1. เปิด Windows Defender โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Defender

  2. คลิ๊ก เครื่องมือ, จากนั้นก็คลิ๊กที่ ตัวเลือก

  3. ทางด้านล่างของ การสแกนอัตโนมัติ, ให้เลือกกล่องทำเครื่องหมาย สแกนคอมพิวเตอร์ของฉันโดยอัตโนมัติ (แนะนำ), จากนั้นก็เลือกความถี่, ช่วงเวลาของวัน, แล้วก็รูปแบบของการสแกนที่คุณต้องการจะรัน

  4. การกำจัดสปายแวร์ หรือ ซอฟท์แวร์ซ่อนเร้นที่ไม่พึงประสงค์ออกไปโดยอัตโนมัติหลังจากที่ทำการสแกน, ให้เลือกที่กล่องตัวเลือก นำการกระทำเริ่มต้นไปใช้กับรายการที่ตรวจพบระหว่างการสแกน

  5. ทางด้านล่างของ การกระทำเริ่มต้น, ให้เลือกกิจกรรมซึ่งคุณต้องการให้มีการนำไปปฏิบัติกับการแจ้งเตือนแต่ละครั้งของ Windows Defender, จากนั้นก็คลิ๊กที่ปุ่ม บันทึก ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

หมายเหตุ

  • คุณไม่สามารถเลือกการกระทำเริ่มต้นกับซอฟต์แวร์ที่มีการแจ้งเตือนด้วยอันดับที่นับว่ามีความรุนแรงได้ หรือกับซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ถูกจัดประเภทว่าอาจมีความเสี่ยงต่อการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ Windows Defender จะเอาซอฟต์แวร์ที่มีการแจ้งเตือนด้วยอันดับที่นับว่ามีความรุนแรงออกโดยอัตโนมัติ หรือแจ้งเตือนให้คุณเอาซอฟต์แวร์ดังกล่าวออก ถ้าซอฟต์แวร์ยังไม่ถูกจัดประเภท คุณต้องตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นั้น แล้วจึงเลือกการกระทำ

  • ถ้า Windows Defender แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ แล้วคุณเลือกที่จะเพิกเฉยมัน โดยการเลือก ละเว้น ในรายการของวิธีการดำเนินการที่มีอยู่, นั่นก็คือการที่คุณยอมให้ซอฟท์แวร์นั้นรันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ต่อมาในภายหลัง ถ้าหากว่าซอฟท์แวร์นั้น ๆ มีการทำงานที่น่าสงสัย, Windows Defender ก็จะทำการแจ้งเตือนให้คุณทราบเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ตัวนั้นอีกครั้ง หรือไม่ มันก็จะดำเนินการตามค่าการทำงานที่คุณตั้งเอาไว้ให้กับคำเตือนแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นให้โดยอัตโนมัติ ถ้าหากว่าคุณไว้ใจในซอฟท์แวร์นั้นและไม่ต้องการให้ Windows Defender ดำเนินการกำจัด หรือ กักกันมันโดยอัตโนมัติ, ให้ดูที่ การเพิ่มเติมไอเท็ม หรือ การนำเอาไอเท็มต่าง ๆ ออกไปจากรายการยินยอมของ Windows Defender