คุณสามารถดูรูปภาพและวิดีโอของคุณในรูปแบบการนำเสนอภาพนิ่งแบบเต็มหน้าจอได้ คุณสามารถเลือกรูปภาพคุณที่ต้องการให้ปรากฏในการนำเสนอภาพนิ่งของคุณ และยังสามารถควบคุมความเร็วในการเล่นภาพนิ่งของคุณ

  1. เปิด Windows Photo Gallery โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Photo Gallery

  2. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการแสดงในการนำเสนอภาพนิ่ง

    เมื่อต้องการเลือกรูปภาพมากกว่าหนึ่งรูป ให้กดแป้น CTRL ค้างไว้ในขณะที่คลิกรูปภาพที่คุณต้องการ ถ้าต้องการให้รูปภาพทั้งหมดอยู่ในการนำเสนอภาพนิ่ง ไม่ต้องคลิกรูปภาพใดๆ

  3. คลิกปุ่ม การนำเสนอภาพนิ่ง ที่ด้านล่างของ 'ที่เก็บรูปถ่าย' เพื่อเริ่มต้นการนำเสนอภาพนิ่ง

    รูปภาพของปุ่ม 'การนำเสนอภาพนิ่ง'

เคล็ดลับ

  • ในกรณีที่คุณไม่เลือกรูปภาพใดๆ หรือคุณเลือกเพียงรูปเดียว การนำเสนอภาพนิ่งจะแสดงรูปภาพทั้งหมดที่อยู่ในมุมมองปัจจุบันของ 'ที่เก็บรูปถ่าย'

แสดงทั้งหมด

การใช้ปุ่มควบคุมการนำเสนอภาพนิ่ง

การนำเสนอภาพนิ่งจะทำงานโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์เพื่อย้ายจากรูปภาพหนึ่งไปยังอีกรูปหนึ่ง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถควบคุมการนำเสนอภาพนิ่งได้ตลอดเวลา ปุ่มควบคุมการนำเสนอภาพนิ่งจะอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอ และจะไม่ปรากฏขึ้นถ้าคุณไม่สัมผัสเมาส์หรือแป้นพิมพ์ในขณะที่การนำเสนอภาพนิ่งกำลังดำเนินอยู่ ถ้าต้องการให้ปุ่มควบคุมปรากฏขึ้นอีกครั้ง ใหขยับเมาส์ ปุ่มควบคุมจะมีลักษณะดังนี้

รูปภาพของตัวควบคุมการนำเสนอภาพนิ่ง
ปุ่มควบคุมการแสดงภาพนิ่ง

ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มควบคุมเหล่านี้ การนำเสนอภาพนิ่งของคุณจะทำงานในโหมดพื้นฐาน ในโหมดพื้นฐาน คุณจะไม่สามารถเล่นวิดีโอหรือเปลี่ยนชุดรูปแบบ แต่สามารถควบคุมลักษณะด้านอื่นของการนำเสนอภาพนิ่งได้ คลิกขวาที่การนำเสนอภาพนิ่งเพื่อแสดงเมนูพร้อมตัวเลือกของการควบคุม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเลี่ยงโหมดพื้นฐานและดูปุ่มควบคุมการนำเสนอภาพนิ่ง โปรดดูที่ "การทำให้การนำเสนอภาพนิ่งของคุณดูดีขึ้น" ต่อไปในหัวข้อนี้

การทำให้การนำเสนอภาพนิ่งของคุณดูดีขึ้น

ถ้าต้องการให้ภาพการนำเสนอภาพนิ่งของคุณมีคุณภาพสูง (รวมทั้งวิดีโอ ชุดรูปแบบและช่วงการเปลี่ยนภาพ) คุณจำเป็นต้องมีคะแนนย่อย 3.0 ในประเภท 'กราฟิก' ใน Windows Experience Index ชุดรูปแบบบางชุดต้องใช้การ์ดแสดงผลที่มีคุณลักษณะเรียกว่า Vertex Shader 2.0 เพื่อให้การนำเสนอภาพนิ่งทั้งหมดแสดงผลได้อย่างเต็มที่ คุณอาจต้องปรับรุ่นการ์ดแสดงผลให้เป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ของคุณ