การตั้งค่าแป้นพิมพ์บนหน้าจอให้ใช้การคลิกแบบมีเสียง

คุณสามารถกำหนดให้แป้นพิมพ์บนหน้าจอใช้การคลิกแบบมีเสียงเมื่อมีการกดแป้นพิมพ์

  1. เปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอโดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories คลิก การเข้าถึงได้ง่าย แล้วคลิก แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

  2. คลิก การตั้งค่า แล้วเลือก ใช้เสียงคลิก เพื่อให้ได้ยินเสียงคลิก เมื่อคุณเลือกแป้นพิมพ์โดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ