การตั้งค่าระดับการย่อ/ขยายในแว่นขยาย

'แว่นขยาย' สามารถแสดงวัตถุบนหน้าจอให้ใหญ่กว่าขนาดจริงได้ถึงสิบหกเท่า ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเลือกระดับการขยายที่คุณต้องการ

  1. เปิด 'แว่นขยาย' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories คลิก การเข้าถึงได้ง่าย แล้วคลิก แว่นขยาย

  2. ในรายการ ค่าสเกล ให้เลือกระดับ ระดับการย่อ/ขยายในหน้าต่าง 'แว่นขยาย' จะเปลี่ยนขนาดทันที ปรับระดับจนกระทั่งคุณเห็นว่าเหมาะสม