การตั้งค่าอุปกรณ์ที่รองรับบลูทูธ

เมื่อต้องการตั้งค่า อุปกรณ์ ที่รองรับบลูทูธ คุณจะต้องทำสามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เพิ่ม บลูทูธอะแด็ปเตอร์ ให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

  ซึ่งโดยทั่วไปจะทำได้โดยการต่ออะแด็ปเตอร์เข้ากับ USB พอร์ต (ถ้าบลูทูธอะแด็ปเตอร์มีติดตั้งภายในเครื่องหรือมากับคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่แล้ว ให้ละเว้นขั้นตอนนี้)

 2. ตั้งค่าอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถค้นหาพบ

  โดยคุณจะต้อง

  • เปิดใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว

  • ทำให้อุปกรณ์ดังกล่าว ถูกพบได้

  เมื่อต้องการศึกษาวิธีการทำให้อุปกรณ์สามารถถูกพบได้ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มากับอุปกรณ์หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

 3. ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว

  เมื่อต้องการติดตั้งอุปกรณ์ส่วนใหญ่ เช่น โทรศัพท์มือถือ แป้นพิมพ์ เมาส์ หรือเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล (PDA) คุณสามารถใช้ 'อุปกรณ์บลูทูธ' ในแผงควบคุม ถ้าคุณได้ติดตั้งเทคโนโลยีไร้สายบลูทูธบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  เมื่อต้องการติดตั้งอุปกรณ์ที่รองรับบลูทูธ

  1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุมคลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง จากนั้นคลิก อุปกรณ์บลูทูธ
  2. คลิก เพิ่ม แล้วทำตามคำแนะนำ

  เมื่อต้องการติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่รองรับบลูทูธ

  • เปิด 'ตัวช่วยสร้างการเพิ่มเครื่องพิมพ์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง คลิก เครื่องพิมพ์ แล้วคลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ

 • คุณลักษณะการเข้ารหัสลับและหมายเลขรหัสผ่านจะช่วยรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม สิ่งดังกล่าวและมาตรการความปลอดภัยอื่นๆ อาจไม่สมบูรณ์หรือเกิดความบกพร่องได้ หากเกิดกรณีเช่นนั้น ข้อมูลของคุณอาจปรากฏให้เห็นหรือสามารถเข้าถึงได้โดยอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ที่อยู่ภายในช่วง เพราะฉะนั้น เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธจึงไม่ถือว่าเป็นการรักษาความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์