การตั้งค่าลำโพงเพื่อใช้กับ Windows Media Center

คุณสามารถตั้งค่าลำโพงของคุณเพื่อให้เล่นเสียงได้อย่างถูกต้องเมื่อคุณใช้ Windows Media Center การตั้งค่าลำโพงที่คุณเลือกจะกำหนดโดยความสามารถของฮาร์ดแวร์ด้านเสียงที่คุณติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ จำนวนลำโพง รวมทั้งชนิดของการเชื่อมต่อที่ใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับลำโพงหรือตัวรับสัญญาณเสียงของคุณ

  1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า แล้วคลิก ทั่วไป

  2. คลิก การติดตั้ง Windows Media Center แล้วคลิก ตั้งค่าลำโพงของคุณ

  3. ทำตามขั้นตอนเพื่อตั้งค่าลำโพงของคุณ