ด้วย Windows Fax and Scan คุณสามารถส่งและรับโทรสาร ส่งโทรสารหรืออีเมลเอกสารที่สแกน และส่งต่อโทรสารเป็นสิ่งที่แนบมากับอีเมลจากคอมพิวเตอร์ของคุณได้

แสดงทั้งหมด

การส่งและรับโทรสารโดยการใช้โมเด็ม

ก่อนที่คุณจะเริ่ม โปรดตรวจสอบว่าคุณได้เชื่อมต่อสายโทรศัพท์แบบแอนะล็อกเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว คุณไม่สามารถใช้สายโทรศัพท์แบบดิจิทัลเพื่อส่งหรือรับโทรสาร

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมี โมเด็มโทรสาร ที่มีอยู่แล้วภายใน Windows จะตรวจหาโมเด็มนั้นโดยอัตโนมัติระหว่างขั้นตอนการตั้งค่า คุณจะสามารถเชื่อมต่อกับโมเด็มโทรสารเฉพาะเครื่องได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น ถึงแม้ว่าคุณจะสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โทรสารหรืออุปกรณ์หลายเครื่องบนเครือข่ายได้ก็ตาม หากคุณไม่แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีโมเด็มโทรสารที่มีอยู่แล้วภายในหรือไม่ ให้ตรวจสอบข้อมูลฮาร์ดแวร์ที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณมีโมเด็มโทรสารแบบภายนอก ให้ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับการเชื่อมต่อโมเด็มกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมเด็มเปิดอยู่ก่อนที่จะทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิกโปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Fax and Scan
 2. เมื่อต้องการใช้มุมมอง 'โทรสาร' ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก โทรสาร

 3. ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับเครื่องโทรสารเป็นครั้งแรก ให้คลิก สร้างโทรสาร บนแถบเครื่องมือ จากนั้นใน 'ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าโทรสาร' ให้ทำตามคำแนะนำสำหรับการเชื่อมต่อกับโมเด็มโทรสาร
  หรือ
  ถ้าคุณได้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โทรสารหรืออุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งเครื่องขึ้นไปบนเครือข่ายแล้ว และต้องการเชื่อมต่อกับโมเด็ม ให้คลิก เครื่องมือ คลิก บัญชีผู้ใช้โทรสาร แล้วคลิก เพิ่ม ใน 'ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าโทรสาร' ให้ทำตามขั้นตอนการเชื่อมต่อกับโมเด็มโทรสารจนเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้ส่งโทรสารเพียงอย่างเดียว ให้คลิก ฉันจะเลือกภายหลัง ฉันต้องการสร้างโทรสารเดี๋ยวนี้ ใน 'ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าโทรสาร' โปรดจำไว้ว่า เมื่อเลือกตัวเลือกนี้แล้ว คุณจะสามารถส่งโทรสารได้ แต่ไม่สามารถรับโทรสาร สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้รับโทรสาร ให้ดูที่ การรับโทรสาร

การส่งและรับโทรสารโดยการใช้เซิร์ฟเวอร์

ก่อนที่คุณจะเริ่ม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณได้เชื่อมต่อกับ เครือข่าย แล้ว นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบด้วยว่าคุณทราบที่อยู่เครือข่ายของ เซิร์ฟเวอร์โทรสาร (ตัวอย่างเช่น \\mycompanyfaxserver) และคุณมี สิทธิ์ ในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์นั้น เมื่อต้องการรับสิทธิ์หรือรับที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์โทรสาร ให้ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Fax and Scan
 2. เมื่อต้องการใช้มุมมอง 'โทรสาร' ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก โทรสาร

 3. คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก บัญชีผู้ใช้โทรสาร

 4. คลิก เพิ่ม จากนั้น ใน 'ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าโทรสาร' ให้คลิก เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โทรสารบนเครือข่ายของฉัน แล้วทำตามคำแนะนำในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โทรสาร