ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้

  1. เปิด 'ตัวเลือกโฟลเดอร์' โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล และคลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์

  2. คลิกแท็บ มุมมอง

  3. ภายใต้ การตั้งค่าขั้นสูง ให้คลิก แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ แล้วคลิก ตกลง