ไอคอนบนเดสก์ท็อป ช่วยให้คุณเข้าถึงทางลัดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถแสดง หรือซ่อนไอคอนได้ถ้าคุณชอบให้เดสก์ท็อปดูสะอาดตา และคุณยังสามารถปรับขนาดไอคอนได้อีกด้วย

แสดงทั้งหมด

การแสดงไอคอนบนเดสก์ท็อป

  • คลิกขวาที่เดสก์ท็อป ชี้ไปที่ มุมมอง แล้วคลิก แสดงไอคอนเดสก์ท็อป

    เครื่องหมายถูกจะปรากฏขึ้น เพื่อให้ทราบว่าไอคอนบนเดสก์ท็อปแสดงอยู่บนเดสก์ท็อปของคุณ

การซ่อนไอคอนบนเดสก์ท็อป

  • คลิกขวาที่เดสก์ท็อป ชี้ไปที่ มุมมอง จากนั้นคลิก แสดงไอคอนเดสก์ท็อป เพื่อล้างเครื่องหมายถูกออก

หมายเหตุ

  • การซ่อนไอคอนทั้งหมดบนเดสก์ท็อปไม่ใช่การลบไอคอน เีีพียงแต่ซ่อนไว้จนกว่าคุณจะเลือกให้แสดงอีกครั้ง

การปรับขนาดไอคอนบนเดสก์ท็อป

  • คลิกขวาที่เดสก์ท็อป ชี้ไปที่ มุมมอง แล้วคลิก ไอคอนขนาดใหญ่ไอคอนขนาดกลาง หรือ ไอคอนแบบคลาสสิค (ไอคอนแบบคลาสสิคจะมีขนาดเล็กที่สุด)

    เคล็ดลับ

    • คุณยังสามารถใช้ล้อเลื่อนบนเมาส์เพื่อปรับขนาดไอคอนบนเดสก์ท็อปได้ บนเดสก์ท็อป ให้กด CTRL ค้างไว้ ขณะที่คุณเลื่อนล้อเพื่อทำให้ไอคอนมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง