โดยปกติ แถบงาน จะอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอของคุณ โดยมีลักษณะดังนี้

รูปภาพของแถบงาน
แถบงาน

คุณสามารถซ่อนแถบงานเพื่อให้มีเนื้อที่มากขึ้นได้ ถ้าคุณมองไม่เห็นแถบงานอยู่ที่ใดเลยบนหน้าจอ แสดงว่าแถบงานอาจถูกซ่อนอยู่

แสดงทั้งหมด

การแสดงแถบงาน

  • ถ้าแถบงานถูกซ่อนอยู่ ให้ชี้ไปที่ที่คุณเห็นแถบงานครั้งสุดท้ายเพื่อแสดงแถบงานขึ้นอีกครั้ง ถ้าคุณจำไม่ได้ว่าเห็นครั้งสุดท้ายที่ไหน ให้ลองชี้ที่ด้านล่างของหน้าจอก่อน ถ้ายังไม่เห็นให้ลองชี้ที่ด้านข้างหรือด้านบนของหน้าจอ คุณอาจต้องขยับตัวชี้ไปจนสุดจนเกือบเลยหน้าจอเพื่อให้แสดงแถบงาน

การซ่อนแถบงาน

  1. เปิด 'คุณสมบัติของแถบงานและเมนู 'เริ่ม'' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก แถบงานและเมนู เริ่ม

  2. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกแถบงาน

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนแถบงานโดยอัตโนมัติ

    แถบงานจะถูกซ่อนให้มองไม่เห็น คุณสามารถทำให้มองเห็นได้อีกครั้งโดยชี้ไปที่ที่คุณเห็นครั้งสุดท้าย

การปิดใช้งาน 'ซ่อนอัตโนมัติ'

  1. เปิด 'คุณสมบัติของแถบงานและเมนู 'เริ่ม'' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก แถบงานและเมนู เริ่ม

  2. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนแถบงานอัตโนมัติ