'การกำหนดค่าระบบ' เป็นเครื่องมือขั้นสูงที่สามารถช่วยระบุปัญหาต่างๆ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ Windows ไม่สามารถเริ่มทำงานอย่างถูกต้องได้

เปิด 'การกำหนดค่าระบบ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา คลิก เครื่องมือการดูแลระบบ แล้วคลิกสองครั้งที่ การกำหนดค่าระบบ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน