เซฟโหมดจะเริ่ม Windows พร้อมกับชุดของแฟ้มและ โปรแกรมควบคุมที่จำกัด โปรแกรมเริ่มต้นไม่ทำงานในเซฟโหมด และมีการติดตั้งเฉพาะโปรแกรมควบคุมพื้นฐานที่จำเป็นในการเริ่ม Windows เท่านั้น

เซฟโหมดจะเป็นประโยชน์สำหรับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมและโปรแกรมควบคุมที่ไม่สามารถเริ่มทำงานอย่างถูกต้อง หรืออาจป้องกันไม่ให้ Windows เริ่มการทำงานอย่างถูกต้อง ถ้าปัญหาไม่ปรากฏขึ้นอีกเมื่อคุณเริ่มการทำงานในเซฟโหมด คุณสามารถตัดการตั้งค่าเริ่มต้น และโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์พื้นฐานออกจากสาเหตุที่น่าจะเป็นได้ ถ้าโปรแกรม อุปกรณ์ หรือโปรแกรมควบคุมที่เพิ่งติดตั้งป้องกันไม่ให้ Windows ทำงานอย่างถูกต้อง คุณสามารถเริ่มคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมดและเอาโปรแกรมที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหาออกได้

  1. เอาฟลอปปีดิสก์ ซีดี และดีวีดีทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่

    คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกที่ลูกศรถัดจากปุ่ม ล็อกรูปภาพของปุ่ม 'ล็อก' แล้วคลิก เริ่มใหม่
  2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งระบบปฏิบัติการเพียงระบบเดียว ให้กดแป้น F8 ค้างไว้ ในขณะที่เครื่องเริ่มการทำงานใหม่ คุณต้องกด F8 ก่อนที่โลโก้ Windows จะปรากฎขึ้นมา ถ้าโลโก้ Windows ปรากฏขึ้นมา คุณจะต้องลองอีกครั้งโดยรอจนกระทั่งหน้าจอพร้อมท์เข้าสู่ระบบ Windows ปรากฏขึ้น แล้วจึงปิดเครื่องและเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่

    • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบ ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อเน้นระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการเริ่มในเซฟโหมด แล้วกด F8

  3. บนหน้าจอ ตัวเลือกการเริ่มระบบขั้นสูง ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อเน้นตัวเลือกเซฟโหมดที่คุณต้องการ แล้วกด ENTER สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือก ให้ดูที่ ตัวเลือกการเริ่มต้นขั้นสูง (ที่มีเซฟโหมด)

  4. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยบัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแล

เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในเซฟโหมด คุณจะเห็นคำว่า เซฟโหมด ที่มุมของจอภาพ เมื่อต้องการออกจากเซฟโหมด ให้เริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่และให้ Windows เริ่มการทำงานแบบปกติ