ต่อไปนี้เป็นคำตอบสำหรับคำถามบางส่วนเกี่ยวกับ 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ'

แสดงทั้งหมด

'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' คืออะไร

'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' คือ เครื่องมือการกู้คืนของ Windows ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาบางอย่าง เช่น แฟ้มระบบที่สูญหายหรือเสียหาย ซึ่งอาจป้องกันไม่ให้ Windows เริ่มอย่างถูกต้องได้ เมื่อคุณเรียกใช้ 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' จะมีการสแกนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อค้นหาปัญหาแล้วพยายามแก้ไขเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มอย่างถูกต้อง

ถ้าคุณประสบปัญหาขณะพยายามเรียกใช้ 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' หรือถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มี 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณอาจเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดเครื่องมือด้วยตนเอง ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

ฉันสามารถใช้ 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' ได้อย่างไร

'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' จะอยู่บนเมนู 'ตัวเลือกการกู้คืนระบบ' ซึ่งอยู่บนดิสก์การติดตั้ง Windows นอกจากนั้นอาจมีการติดตั้ง 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีตัวเลือกการกู้คืนที่ได้ติดตั้งไว้ล่วงหน้า 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' อาจพร้อมท์ให้คุณเลือกในขณะพยายามแก้ไขปัญหา และถ้าจำเป็น อาจมีการเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ในขณะทำการซ่อมแซม

หากคุณมีดิสก์การติดตั้ง Windows

 1. ใส่แผ่นดิสก์การติดตั้ง

 2. เริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่

  คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกที่ลูกศรถัดจากปุ่ม ล็อกรูปภาพของปุ่ม 'ล็อก' แล้วคลิก เริ่มใหม่
 3. ถ้าได้รับการพร้อมท์ ให้กดแป้นใดๆ เพื่อเริ่มการทำงานของ Windows จากแผ่นดิสก์การติดตั้ง ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่ถูกกำหนดค่าไว้ให้เริ่มทำงานจากซีดีหรือดีวีดี โปรดตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 4. เลือกการตั้งค่าภาษาของคุณ แล้วคลิก ถัดไป

 5. คลิก ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของคุณ

 6. เลือกระบบปฏิบัติการที่ต้องการซ่อมแซม แล้วคลิก ถัดไป

 7. บนเมนู 'ตัวเลือกการกู้คืนระบบ' ให้คลิก ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ

หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีตัวเลือกการกู้คืนที่ติดตั้งอยู่ก่อนแล้ว

 1. ให้เอาฟลอปปีดิสก์ ซีดี และดีวีดีทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่

  คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกที่ลูกศรถัดจากปุ่ม ล็อกรูปภาพของปุ่ม 'ล็อก' แล้วคลิก เริ่มใหม่
 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้คือ

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งระบบปฏิบัติการเพียงระบบเดียว ให้กดแป้น F8 ค้างไว้ ในขณะที่เครื่องเริ่มการทำงานใหม่ คุณต้องกด F8 ก่อนที่โลโก้ Windows จะปรากฏขึ้นมา ถ้าโลโก้ Windows ปรากฏขึ้นมา คุณจะต้องลองอีกครั้งโดยรอจนกระทั่งหน้าจอพร้อมท์เข้าสู่ระบบ Windows ปรากฏขึ้น แล้วจึงปิดเครื่องและเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบ ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อเน้นที่ระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการซ่อมแซม แล้วกดแป้น F8 ค้างไว้

 3. บนหน้าจอ ตัวเลือกการเริ่มระบบขั้นสูง ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อเน้นที่ ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วกด ENTER

 4. เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์ แล้วคลิก ถัดไป

 5. เลือกชื่อผู้ใช้และป้อนรหัสผ่าน แล้วคลิก ตกลง

 6. บนเมนู 'ตัวเลือกการกู้คืนระบบ' ให้คลิก ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ

มีปัญหาที่ 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' ไม่สามารถแก้ไขได้หรือไม่

'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์หรือการโจมตีของไวรัสบางประเภทได้ 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' ไม่ใช่เครื่องมือทำสำรอง ดังนั้นจึงไม่สามารถกู้คืนแฟ้มส่วนบุคคล เช่น รูปถ่ายหรือเอกสาร เมื่อต้องการปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำสำรองแฟ้มและระบบของคุณเป็นประจำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ค้นหาคำว่า "สำเนาสำรอง" ใน 'บริการช่วยเหลือและวิธีใช้'

ถ้า 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' ไม่สามารถแก้ปัญหาของฉันได้ จะทำอย่างไร

ถ้าการซ่อมแซมไม่เป็นผลสำเร็จ คุณจะเห็นสรุปข้อมูลของปัญหาและการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่ติดต่อเพื่อขอรับการสนับสนุน ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีข้อมูลความช่วยเหลือเพิ่มเติม