คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ของคุณได้ โดยป้องกันไม่ให้มีการเรียกใช้โปรแกรมที่ไม่จำเป็นโดยอัตโนมัติเมื่อ Windows เริ่มทำงาน ด้วยวิธีการดังนี้

  1. เปิด Windows Defender โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Defender

  2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ จากนั้นคลิก Software Explorer

  3. ในกล่อง ประเภท คลิก โปรแกรมเริ่มต้น

  4. เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการป้องกันไม่ให้มีการเรียกใช้ จากนั้นคลิก ปิดใช้งาน

  5. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการหยุดการเรียกใช้้โปรแกรมนั้น

  6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 กับทุกโปรแกรมที่ต้องการหยุดการเรียกใช้งาน