ศูนย์การซิงค์: คำถามที่ถามบ่อย

ต่อไปนี้เป็นคำตอบบางส่วนสำหรับคำถามเกี่ยวกับ 'ศูนย์การซิงค์'

แสดงทั้งหมด

การซิงค์คืออะไร

ซิงค์เป็นคำเรียกสั้น ๆ ที่ย่อมาจากการซิงโครไนเซชั่น ใน Windows การซิงค์ คือกระบวนการของการทำให้แฟ้มเดียวกันที่มีอย่างน้อยสองเวอร์ชันซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในตำแหน่งที่เก็บที่ต่างกันมีความถูกต้องตรงกัน ถ้าหากคุณทำการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือลบแฟ้มที่อยู่ในตำแหน่งที่เก็บหนึ่งไป Windows จะสามารถเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบไฟล์เดียวกันนั้นในตำแหน่งที่เก็บอื่น ๆ ซึ่งคุณเลือกไว้สำหรับทำการซิงค์ เมื่อใดก็ตามที่คุณเลือกทำการซิงค์

'ศูนย์การซิงค์' คืออะไร

'ศูนย์การซิงค์' เป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของ Windows ที่อนุญาตให้คุณ ทำให้ข้อมูลซิงค์กัน ระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและ

 • อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา ซึ่งคุณนำมาเสียบเข้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ อุปกรณ์ที่คุณทำการเชื่อมต่อแบบไร้สาย (อย่างเช่น เครื่องเล่นเพลงแบบพกพา กล้องถ่ายรูปดิจิทัล และโทรศัพท์เคลื่อนที่)

 • แฟ้มต่าง ๆ ซึ่งถูกเก็บอยู่ในโฟลเดอร์บน เซิร์ฟเวอร์ ในระบบเครือข่าย (แฟ้มต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกเรียกว่าแฟ้มออฟไลน์ เนื่องจากคุณสามารถเข้าถึงแฟ้มเหล่านั้นได้ แม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือเซิร์ฟเวอร์จะไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายก็ตาม)

 • โปรแกรมต่าง ๆ ที่รองรับ 'ศูนย์การซิงค์'

หมายเหตุ

 • ความสามารถในการซิงค์กับโฟลเดอร์ต่าง ๆ บนระบบเครือข่ายไม่มีใน Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic และ Windows Vista Home Premium

ฉันจะปิดใช้งานหรือปิด 'ศูนย์การซิงค์' ได้อย่างไร

คุณไม่สามารถปิดใช้งานหรือปิด 'ศูนย์การซิงค์' ได้

ฉันจะสร้างซิงค์พาร์ตเนอร์ชิพได้อย่างไร

การสร้างซิงค์พาร์ตเนอร์ชิพ

 1. ให้เปิดอุปกรณ์และเสียบเข้าไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าหากว่าเป็นอุปกรณ์แบบไร้สาย ต้องมั่นใจว่ามีการเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่างอุปกรณ์และครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ เชื่อมต่อด้วยการใช้สายเคเบิ้ลแบบ universal serial bus (USB)

 2. เปิด 'ศูนย์การทำข้อมูลให้ตรงกัน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories แล้วคลิก ศูนย์การซิงค์

 3. ในบานหน้าต่างทางด้านซ้ายมือของ 'ศูนย์การซิงค์' คลิก ตั้งค่าซิงค์พาร์ตเนอร์ชิพใหม่

 4. คลิกที่ชื่อของอุปกรณ์ในรายการแสดงซิงค์พาร์ตเนอร์ชิพที่มีอยู่

 5. บนแถบเครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่า

 6. เลือกการตั้งค่าต่างๆ และตารางเวลาในการระบุว่าคุณต้องการทำการซิงค์อุปกรณ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อใดและอย่างไร

 7. เมื่อต้องการทำการซิงค์ในทันที ให้คลิก ดูซิงค์พาร์ตเนอร์ชิพ คลิกที่อุปกรณ์ของคุณในรายการซิงค์พาร์ตเนอร์ชิพ จากนั้นบนแถบเครื่องมือ คลิก ซิงค์

หมายเหตุ

 • ถ้าอุปกรณ์ของคุณไม่ปรากฏอยู่ในรายการ ให้ลองทำการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง หรือปิดแล้วเปิดใหม่ แล้วลองคลิกที่ปุ่ม 'ฟื้นฟู' รูปภาพของปุ่ม 'ฟื้นฟู' ใน 'ศูนย์การซิงค์'‌ ใน 'ศูนย์การซิงค์' ถ้าอุปกรณ์ยังไม่ปรากฏขึ้น โปรดดู การซิงค์กับอุปกรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • ซิงค์พาร์ตเนอร์ชิพบางตัวไม่มีค่าการซิงค์ หรือ ตารางเวลาการซิงค์ที่คุณสามารถปรับแต่งได้

ฉันจะยุติซิงค์พาร์ตเนอร์ชิพได้อย่างไร

การยุติซิงค์พาร์ตเนอร์ชิพ

 1. เปิด 'ศูนย์การทำข้อมูลให้ตรงกัน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories แล้วคลิก ศูนย์การซิงค์

 2. คลิกขวาตรงซิงค์พาร์ตเนอร์ชิพซึ่งคุณต้องการที่จะให้หยุดทำงาน จากนั้นคลิก ลบ

หมายเหตุ

 • ซิงค์พาร์ตเนอร์ชิพบางตัวอาจไม่มีตัวเลือกในการลบพาร์ตเนอร์ชิพนั้น ถ้าหากไม่มีตัวเลือกนี้ ให้ลองเปิดโปรแกรม หรือตำแหน่งที่เก็บซึ่งคุณทำการตั้งค่าซิงค์พาร์ตเนอร์ชิพไว้ เพื่อดูว่าคุณสามารถปิดการทำงานหรือลบซิงค์พาร์ตเนอร์ชิพนั้นได้โดยการใช้โปรแกรมหรือตำแหน่งที่เก็บนั้นได้หรือไม่

 • ถ้าคุณต้องการเพียงแค่หยุดความคืบหน้าของการซิงค์ในปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้น เนื่องจากจะเป็นการยุติซิงค์พาร์ตเนอร์ชิพอย่างถาวร ให้คลิกขวาที่ซิงค์พาร์ตเนอร์ชิพ แล้วคลิก หยุดการซิงค์ด้วย‍  ชื่อพาร์ตเนอร์ชิพ ซิงค์พาร์ตเนอร์ชิพจะทำการซิงค์อีกครั้งตามกำหนดการที่ได้วางเอาไว้ในคราวถัดไป

 • การลบซิงค์พาร์ตเนอร์ชิพนั้นมักไม่ได้หมายถึงการลบแฟ้มใดๆ หรือข้อมูลอื่น ๆ เป็นแค่เพียงการยุติการทำงานของซิงค์พาร์ตเนอร์ชิพเท่านั้น ถ้าคุณลบซิงค์พาร์ตเนอร์ชิพออก จะมีการเตือนให้คุณทราบตั้งแต่แรก ก่อนจะลบแฟ้มหรือข้อมูลอื่น ๆ ออก

 • ความสามารถในการซิงค์กับโฟลเดอร์ต่าง ๆ บนระบบเครือข่ายไมมีอยู่ใน Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic และ Windows Vista Home Premium

ทำไม 'ศูนย์การซิงค์' จึงทำงานกับอุปกรณ์ Windows Mobile 6 ของฉันไม่ได้

ในการซิงค์คอมพิวเตอร์ของคุณกับอุปกรณ์ Windows Mobile 6 คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง Windows Mobile Device Center 6.1 ให้กับ Windows Vista จากเว็บไซต์ Windows Mobile

'ศูนย์การซิงค์' รู้ได้อย่างไรว่าจะต้องเก็บแฟ้มเวอร์ชันใดไว้

'ศูนย์การซิงค์' จะพิจารณาดูว่าแฟ้มมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ จากนั้นทำสำเนาเวอร์ชันที่ได้รับการปรับปรุงไปไว้ในตำแหน่งที่เก็บอื่น ๆ เพื่อให้ตำแหน่งที่เก็บทั้งสองแห่งอยู่ในสภาวะที่ซิงค์กัน ซิงค์พาร์ตเนอร์ชิพส่วนใหญ่จะให้ 'ศูนย์การซิงค์' เก็บแฟ้มเวอร์ชันล่าสุดไว้ และเขียนทับแฟ้มเวอร์ชันเก่า

บางครั้ง 'ศูนย์การซิงค์' จะพร้อมต์ให้คุณเลือกว่าจะเก็บแฟ้มเวอร์ชันใดไว้ กรณีนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อแฟ้มถูกเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งที่เก็บทั้งสองแห่งนับตั้งแต่ทำการซิงค์ครั้งล่าสุด เมื่อเกิดสถานการณ์เช่นนี้ขึ้น 'ศูนย์การซิงค์' จะแจ้ง ข้อขัดแย้งการซิงค์ ให้คุณทราบ ซึ่งคุณจะต้องแก้ไขข้อขัดแย้งนั้นก่อนจะทำการซิงค์รายการต่างๆ ที่ขัดแย้งกัน

ข้อขัดแย้งการซิงค์คืออะไร

ข้อขัดแย้งการซิงค์จะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่มีความแตกต่าง ซึ่งไม่สามารถทำให้ถูกต้องตรงกันได้ระหว่างแฟ้มที่ถูกจัดเก็บอยู่ในตำแหน่งที่เก็บหนึ่งและแฟ้มเดียวกันแต่เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งจัดเก็บอยู่ในอีกตำแหน่งที่เก็บหนึ่ง โดยความแตกต่างนี้จะทำให้การซิงค์ไม่เสร็จสมบูรณ์ ข้อขัดแย้งในลักษณะเช่นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อแฟ้มได้รับการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งที่เก็บทั้งสองแห่งนับตั้งแต่ทำการซิงค์ครั้งล่าสุด ซึ่งทำให้ยากต่อการตัดสินใจว่าควรจะเก็บแฟ้มเวอร์ชันใดไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลง (หรือ เก็บไว้เป็นสำเนาต้นฉบับสำคัญ) และเวอร์ชันใดที่ควรจะได้รับการปรับปรุง

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารในคอมพิวเตอร์ของคุณนับตั้งแต่มีการซิงค์ครั้งล่าสุด และทำการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปกับเอกสารฉบับเดิมนั้นในโฟลเดอร์ ซึ่งอยู่ในระบบเครือข่ายที่มีการตั้งค่าให้ทำการซิงค์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อขัดแย้งการซิงค์จะเกิดขึ้น 'ศูนย์การซิงค์' จะสอบถามว่าคุณต้องการที่จะแก้ไขข้อขัดแย้งนี้อย่างไร โดยให้คุณเลือกว่าคุณต้องการที่จะเก็บแฟ้มเวอร์ชันใดไว้โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และเวอร์ชันใดที่ต้องการที่จะให้มีการปรับปรุง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การแก้ไขข้อขัดแย้งการซิงค์ต่างๆ คำถามที่ถามบ่อย.

ข้อแตกต่างระหว่างการซิงค์แบบทิศทางเดียว (one-way) กับแบบสองทิศทาง (two-way) คืออะไร

ใน การซิงค์ แบบทิศทางเดียว แฟ้มต่างๆ จะถูกสำเนาจากตำแหน่งที่เก็บหลักไปยังตำแหน่งที่เก็บรอง แต่จะไม่มีการทำสำเนาแฟ้มกลับไปยังตำแหน่งที่เก็บหลัก ในการซิงค์แบบสองทิศทาง 'ศูนย์การซิงค์' จะทำสำเนาแฟ้มทั้งไปและกลับ เพื่อทำให้ตำแหน่งที่เก็บทั้งสองแห่งอยู่ในสภาวะที่ซิงค์กัน ซิงค์พาร์ตเนอร์ชิพส่วนใหญ่จะถูกตั้งค่าไว้ให้ทำการซิงค์ในแบบทิศทางเดียว หรือ แบบสองทิศทาง อย่างใดอย่างหนึ่งโดยอัตโนมัติ แม้ว่าซิงค์พาร์ตเนอร์ชิพบางตัวจะให้คุณเลือกวิธีการได้ก็ตาม

ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจจะตั้งค่าการซิงค์แบบทิศทางเดียวสำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา ที่ซึ่งคุณสั่งให้ 'ศูนย์การซิงค์' ทำสำเนาแฟ้มเพลงใหม่แต่ละแฟ้มจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไปไว้ที่ อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา แต่ไม่ให้มีการสำเนาแฟ้มเพลงในทิศทางกลับกัน (คือจากอุปกรณ์กลับมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์)

คุณอาจจะตั้งค่าการซิงค์แบบสองทิศทางขึ้นมาระหว่างโฟลเดอร์ที่อยู่บนระบบเครือข่ายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ที่ซึ่งคุณสั่งให้ 'ศูนย์การซิงค์' ทำสำเนาแฟ้มเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่พบไปไว้ยังตำแหน่งที่เก็บอื่น โดยจะเป็นการเขียนทับแฟ้มเดียวกันที่อยู่ในเวอร์ชันเก่ากว่า วิธีการนี้ถือเป็นวิธีการในการซิงค์ที่ดี ถ้าหากว่าคุณทำงานอยู่กับแฟ้มเดียวกันในทั้งโฟลเดอร์ที่อยู่บนระบบเครือข่ายและบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และเมื่อคุณต้องการความมั่นใจว่าแฟ้มทุกแฟ้มที่คุณทำงานอยู่ด้วยนั้นเป็นแฟ้มเวอร์ชันล่าสุดเสมอ

มีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ฉันสามารถนำมาซิงค์กับ 'ศูนย์การซิงค์' ได้

คุณสามารถ ซิงค์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ หลายชนิด โดยใช้ 'ศูนย์การซิงค์' ไม่ว่าจะเป็น เครื่องเล่นเพลงแบบพกพา เครื่องเล่นวิดีโอแบบพกพา โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์สำหรับการประมวลผลแบบพกพา เช่น เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล (PDA) และอุปกรณ์พกพาอื่น ๆ อีกมากมายหลายประเภท บริษัทผู้ผลิตจะต้องให้การสนับสนุน 'ศูนย์การซิงค์' เพื่อให้การซิงค์ใช้งานได้

หากต้องการหาว่าอุปกรณ์ของคุณใช้งานร่วมกับ 'ศูนย์การซิงค์' ได้หรือไม่ ให้เสียบอุปกรณ์นั้นเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ได้มาพร้อมกับอุปกรณ์ ถ้าอุปกรณ์ของคุณสามารถทำการซิงค์โดยใช้ 'ศูนย์การซิงค์' อุปกรณ์จะปรากฏอยู่ในรายการของ ซิงค์พาร์ตเนอร์ชิพ ใหม่ ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าได้ใน 'ศูนย์การซิงค์' ถ้าหากไม่มีอุปกรณ์อยู่ในรายการ ให้ตรวจสอบดูว่าซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้นมีความสามารถในการซิงค์รวมมาด้วยหรือไม่

ถ้าหากไม่มีซอฟต์แวร์ใดมาพร้อมกับอุปกรณ์เลย คุณอาจจะสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิต แต่ก็ไม่ใช่ว่าซอฟท์แวร์สำหรับการซิงค์ทุกตัวจะสามารถทำงานร่วมกับ 'ศูนย์การซิงค์' ได้ ถ้าไม่สามารถทำได้ คุณจะต้องซิงค์อุปกรณ์ของคุณโดยการใช้ซอฟต์แวร์ที่มาจากผู้ผลิต แทนที่จะใช้ 'ศูนย์การซิงค์'

อุปกรณ์ Windows Mobile สนับสนุน 'ศูนย์การซิงค์' แต่หากต้องการซิงค์อุปกรณ์ Windows Mobile เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Vista คุณต้องใช้ซอฟต์แวร์ของ Windows Mobile Device Center ครั้งแรกที่คุณต่ออุปกรณ์ Windows Mobile เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและเรียกใช้ Windows VistaWindows Mobile Device Center จะดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติ หลังจากที่คุณตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อทำการซิงค์ใน Windows Mobile Device Center แล้ว ผลการซิงค์จะปรากฏใน 'ศูนย์การซิงค์'

หมายเหตุ

 • ถ้าหากว่าคุณไม่สามารถทำให้อุปกรณ์นั้นทำงานกับ 'ศูนย์การซิงค์' ได้ การตรวจสอบดูว่ามีอุปกรณ์ของคุณแสดงอยู่ใน 'ตัวจัดการอุปกรณ์' หรือไม่นั้นก็อาจช่วยได้ ถึงแม้ว่า Windows จะรู้จักกับอุปกรณ์ของคุณ แต่อุปกรณ์นั้นอาจจะไม่สามารถทำงานเข้ากันได้กับ 'ศูนย์การซิงค์'

  คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

  • เปิด 'ตัวจัดการอุปกรณ์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน