หากอุปกรณ์ของคุณต้องทำข้อมูลให้ตรงกัน ด้วยตนเอง คุณต้องสร้างรายการของแฟ้มต่างๆและ รายการที่จะเล่น ซึ่งคุณต้องการทำข้อมูลให้ตรงกันทุกครั้งเปลี่ยนแปลงแฟ้มใดๆในอุปกรณ์ของคุณ และคุณต้องเอาแฟ้มต่างๆ ออกจากอุปกรณ์ของคุณด้วยตนเอง คุณสามารถสลับเพลงในอุปกรณ์ของคุณได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์หากคุณต้องการให้ Windows Media Player เลือกรายการแบบสุ่มจากไลบรารี ของโปรแกรมเพื่อทำข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณให้ตรงกัน

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเพิ่มหรือเอารายการใดๆ ออกจากอุปกรณ์

 1. เปิดโปรแกรม Player เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ แล้วคลิกแท็บซิงค์

 2. หากมีอุปกรณ์เชื่อมต่อมากกว่าหนึ่งตัว ให้คลิกที่อุปกรณ์นั้นในบานหน้าต่างนำทาง

 3. ลากแฟ้ม อัลบั้ม และ/หรือรายการที่จะเล่นใดๆ มาที่บานหน้าต่างรายการเพื่อเพิ่มในรายการที่จะทำข้อมูลให้ตรงกัน

  เมื่อต้องการเลือกหลายรายการติดกัน ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะเลือก เมื่อต้องการเลือกรายการที่ไม่ติดกัน ให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะเลือก

 4. เมื่อต้องการเอารายการใดออก ให้เลือกรายการนั้นในบานหน้าต่างรายการ แล้วคลิกเอาออกจากรายการ

 5. ในบานหน้าต่างรายการ ให้ตรวจสอบว่ารายการที่คุณต้องการมีอยู่ในรายการที่จะทำข้อมูลให้ตรงกัน และรายการทั้งหมดพอดีกับอุปกรณ์

 6. คลิก เริ่มซิงค์

เมื่อต้องการสลับเพลงในอุปกรณ์

 1. เปิดโปรแกรม Player เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ แล้วคลิกแท็บซิงค์

 2. คลิกลูกศรใต้แท็บ ซิงค์ แล้วชี้ไปยังอุปกรณ์ จากนั้น คลิกเล่นสลับ

  - หรือ -

  ในบานหน้าต่างรายการ ให้คลิกการเชื่อมโยงสลับเพลง เพื่อเพิ่มชุดของเพลงที่สลับอันดับแล้วจากไลบรารีของคุณไปยังบานหน้าต่างรายการ เพิ่มหรือเอาเพลงที่ึัคุณต้องการออก แล้วคลิก สลับเดี๋ยวนี้

เมื่อต้องการฟอร์แมตอุปกรณ์

 1. เปิดโปรแกรม Player แล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์

 2. เมื่อต้องการฟอร์แมตอุปกรณ์หรือฟอร์แมตสื่อบันทึกข้อมูลที่ใส่เข้าไปในอุปกรณ์ ให้คลิกลูกศรใต้แท็บซิงค์ แล้วชี้ไปที่อุปกรณ์ จากนั้นคลิกรูปแบบ โปรดสังเกตว่า คุณไม่สามารถใช้โปรแกรม Player ฟอร์แมตอุปกรณ์ได้ทุกตัว ให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบของอุปกรณ์นั้น

  คำเตือน

  • การฟอร์แมตจะลบข้อมูลทั้งหมดในอุปกรณ์นั้นออกไป