ต่อไปนี้เป็นคำตอบสำหรับคำถามบางส่วนที่พบโดยทั่วไปเกี่ยวกับ 'การคืนค่าระบบ'

แสดงทั้งหมด

'การคืนค่าระบบ' ทำงานอย่างไร

'การคืนค่าระบบ' ใช้ จุดคืนค่า เพื่อคืนแฟ้มระบบและการตั้งค่าของคุณกลับไป ณ จุดเวลาก่อนหน้าโดยไม่มีผลกระทบกับแฟ้มส่วนบุคคล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ 'การคืนค่าระบบ' คืออะไร

ฉันจะเริ่มคืนค่าระบบได้อย่างไร

 • เปิด 'การคืนค่าระบบ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories คลิก เครื่องมือจัดการระบบ แล้วคลิก การคืนค่าระบบ (System Restore) ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

หมายเหตุ

 • ก่อนที่คุณจะเริ่ม 'การคืนค่าระบบ' ให้บันทึกแฟ้มทุกแฟ้มที่เปิดใช้งานและปิดโปรแกรมทั้งหมด 'การคืนค่าระบบ' จะเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

ฉันสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงที่ 'การคืนค่าระบบ' ทำได้หรือไม่

ได้ ทุกครั้งที่คุณใช้ 'การคืนค่าระบบ' จุดคืนค่าจะถูกสร้างก่อนที่จะดำเนินการต่อ ดังนั้นคุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงได้หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ช่วยแก้ไขปัญหาของคุณ ถ้าคุณใช้ 'การคืนค่าระบบ' เมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในเซฟโหมด คุณจะไม่สามารถเลิกทำการดำเนินการคืนค่าได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเรียกใช้ 'การคืนค่าระบบ' อีกครั้งและเลือกจุดคืนค่าอื่นได้ถ้ามีอยู่

เมื่อต้องการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงที่ 'การคืนค่าระบบ' ทำ

 1. เปิด 'การคืนค่าระบบ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories คลิก เครื่องมือจัดการระบบ แล้วคลิก การคืนค่าระบบ (System Restore) ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. คลิก เลิกทำการคืนค่าระบบ แล้วคลิก ถัดไป

 3. ทบทวนตัวเลือกของคุณ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

แฟ้มใดบ้างที่ถูกเปลี่ยนแปลงในระหว่างการคืนค่าระบบ

'การคืนค่าระบบ' มีผลกับการตั้งค่าแฟ้มระบบ โปรแกรม และ รีจิสทรี ของ Windows นอกจากนี้ 'การคืนค่าระบบ' ยังสามารถทำการเปลี่ยนแปลงสคริปต์ โปรแกรมชุดคำสั่ง และแฟ้มปฏิบัติการ ชนิดอื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้อีกด้วย

หมายเหตุ

 • 'การคืนค่าระบบ' จะไม่มีผลกระทบกับแฟ้มส่วนบุคคล เช่น อีเมล เอกสาร หรือรูปถ่าย ดังนั้นจึงไม่สามารถช่วยคุณคืนค่าแฟ้มที่ถูกลบได้ ถ้าคุณมีสำเนาสำรองของแฟ้มอยู่ คุณสามารถคืนค่าแฟ้มจากสำเนาสำรองได้

เพราะเหตุใด 'การคืนค่าระบบ' จึงป้องกันดิสก์ FAT32 ไม่ได้

'การคืนค่าระบบ' ไม่ได้ช่วยป้องกันดิสก์ FAT32 และดิสก์ FAT อื่นๆ เนื่องจากดิสก์ FAT ไม่สนับสนุนการใช้งาน Shadow Copy Shadow Copy จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเอกสารและแฟ้มระบบ Shadow Copy ต้องมี ระบบแฟ้ม NTFS ใน Windows รุ่นนี้ 'การคืนค่าระบบ' จะใช้ Shadow Copy ในการสร้างจุดคืนค่า ถ้าคุณจัดเก็บแฟ้มระบบไว้ในดิสก์ FAT คุณจะไม่สามารถใช้ 'การคืนค่าระบบ' เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลงได้

ฉันจะเลือกจุดคืนค่าได้อย่างไร

'การคืนค่าระบบ' จะแนะนำจุดคืนค่าล่าสุดที่สร้างไว้ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยอัตโนมัติ เช่น การติดตั้งโปรแกรม นอกจากนี้คุณสามารถเลือกจากรายการของจุดคืนค่าได้เช่นกัน ให้ลองใช้จุดคืนค่าที่สร้างก่อนวันที่และเวลาที่คุณเริ่มสังเกตเห็นปัญหา

จุดคืนค่าถูกสร้างบ่อยเพียงใด

จุดคืนค่าถูกสร้างขึ้นทุกวันโดยอัตโนมัติและสร้างไว้ก่อนเหตุการณ์ของระบบที่สำคัญ เช่น การติดตั้งโปรแกรมหรือโปรแกรมควบคุม อุปกรณ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างจุดคืนค่าด้วยตัวเองได้เช่นกัน

ฉันจะสร้างจุดคืนค่าด้วยตัวเองได้อย่างไร

 1. เปิด 'ระบบ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ระบบ

 2. ในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิก การป้องกันระบบ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. คลิกแท็บ การป้องกันระบบ แล้วคลิก สร้าง

 4. ในกล่องโต้ตอบ การป้องกันระบบ ให้พิมพ์คำอธิบาย แล้วคลิก สร้าง

'การคืนค่าระบบ' ต้องการใช้เนื้อที่ดิสก์จำนวนเท่าไร

เมื่อต้องการจัดเก็บจุดคืนค่า คุณจำเป็นต้องมีเนื้อที่ว่างอย่างน้อย 300 เมกะไบต์ (MB) ในฮาร์ดดิสก์ แต่ละตัวที่เปิดใช้งาน 'การป้องกันระบบ' 'การคืนค่าระบบ' อาจใช้เนื้อที่บนดิสก์แต่ละตัวสูงสุดถึง 15 เปอร์เซ็นต์ เมื่อจำนวนของเนื้อที่เต็มจากจุดคืนค่า 'การคืนค่าระบบ' จะลบจุดคืนค่าที่เก่ากว่าออกเพื่อให้มีเนื้อที่ว่างสำหรับจุดคืนค่าใหม่

'การคืนค่าระบบ' จะไม่ทำงานบนฮาร์ดดิสก์ที่มีขนาดเล็กกว่า 1 กิกะไบต์ (GB)

จุดคืนค่าถูกบันทึกไว้นานเท่าไร

จุดคืนค่าถูกบันทึกไว้จนกว่าเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ที่ 'การคืนค่าระบบ' สำรองไว้จะเต็ม เมื่อมีการสร้างจุดคืนค่าใหม่ จุดคืนค่าเก่าก็จะถูกลบออกไป ถ้าคุณปิด 'การป้องกันระบบ' (คุณลักษณะที่สร้างจุดคืนค่า) บนดิสก์ จุดคืนค่าทั้งหมดจะถูกลบออกจากดิสก์นั้น เมื่อคุณเปิด 'การป้องกันระบบ' จุดคืนค่าใหม่จะถูกสร้างขึ้น

ฉันจะเปิดหรือปิด 'การคืนค่าระบบ' ได้อย่างไร

'การป้องกันระบบ' ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สร้างจุดคืนค่า ถูกเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น เราขอแนะนำให้คุณเปิดใช้ 'การป้องกันระบบ' สำหรับฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดที่มีแฟ้มสำคัญไว้เสมอเพื่อให้คุณสามารถใช้ 'การคืนค่าระบบ' ถ้าจำเป็น

เมื่อต้องการเปิดหรือปิด 'การคืนค่าระบบ'

 1. เปิด 'ระบบ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ระบบ

 2. ในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิก การป้องกันระบบ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. เมื่อต้องการเปิด 'การป้องกันระบบ' สำหรับฮาร์ดดิสก์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากดิสก์ แล้วคลิก ตกลง
  หรือ
  เมื่อต้องการปิด 'การป้องกันระบบ' สำหรับฮาร์ดดิสก์ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากดิสก์ แล้วคลิก ตกลง

ฉันมี Windows รุ่นก่อนหน้าอยู่บนคอมพิวเตอร์ของฉัน แต่เมื่อฉันสลับรุ่น จุดคืนค่าของฉันหายไป เพราะเหตุใด

ใน Windows รุ่นนี้ จุดคืนค่าที่ถูกสร้างขึ้นมาจะแตกต่างกัน โดยที่ Windows รุ่นก่อนหน้าไม่รู้จักจุดคืนค่านี้ ถ้าคุณมีการกำหนดค่าแบบดูอัลบูตและคุณเริ่มใช้งาน Windows รุ่นก่อนหน้า จุดคืนค่าใดๆ ที่ Windows รุ่นนี้สร้างจะถูกลบออกไปโดยรุ่นก่อนหน้า ถ้าคุณเริ่ม Windows รุ่นนี้ จุดคืนค่าจะได้รับการสร้างต่อโดยอัตโนมัติ

ถ้า 'การคืนค่าระบบ' ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จะทำอย่างไร

ถ้า 'การคืนค่าระบบ' แก้ไขปัญหาไม่ได้ คุณสามารถเลิกทำการดำเนินการคืนค่าหรือลองเลือกจุดคืนค่าอื่นได้ ถ้า 'การคืนค่าระบบ' ไม่แสดงจุดคืนค่าใดๆ ให้เลือก ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิด 'การป้องกันระบบ' และคุณมีเนื้อที่ว่างเหลืออยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณอย่างน้อย 300 MB สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา ให้ดูที่ จะทำอย่างไรถ้า Windows ไม่สามารถเริ่มทำงานได้อย่างถูกต้อง