เคล็ดลับการค้นหาแฟ้ม

ต่อไปนี้เป็นวิธีการบางส่วนในการค้นหาและจัดระเบียบแฟ้ม ไม่ว่าแฟ้มจะเก็บอยู่ที่ใดก็ตาม

ฉันควรเริ่มการค้นหาจากที่ใด

มีวิธีการค้นหาแฟ้มบนคอมพิวเตอร์เมื่อคุณไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นจากที่ใดนั้นมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน โดยส่วนใหญ่ คุณอาจเริ่มต้นโดยใช้เครื่องมือในการค้นหาที่มีอยู่ในโฟลเดอร์ ตัวอย่างเช่น ต่อไปนี้เป็นเครื่องมือการค้นหาที่มีอยู่ในโฟลเดอร์ 'เอกสาร'

รูปภาพของเครื่องมือค้นหาในโฟลเดอร์ 'เอกสาร'
เครื่องมือการค้นหาในโฟลเดอร์ 'เอกสาร'

ฉันควรใช้การค้นหาวิธีใด

วิธีที่คุณใช้จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังค้นหาและตำแหน่งของสิ่งที่คุณค้นหา ตารางด้านต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธีการค้นหาแบบต่างๆ และกรณีที่สามารถนำใปใช้ประโยชน์

วิธีการค้นหา ใช้สำหรับ
วิธีการค้นหา

กล่องค้นหา

ใช้สำหรับ

ถ้าคุณกำลังค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ทั่วไป (เช่น โฟลเดอร์ 'เอกสาร' หรือ 'รูปภาพ') คุณสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วที่สุดโดยการพิมพ์ลงในกล่องค้นหาที่อยู่ด้านบนของหน้าต่างโฟลเดอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใช้กล่องค้นหา ที่มีต่อไปในบทความนี้

ถ้าคุณกำลังค้นหาโปรแกรม เว็บไซต์ที่อยู่ในประวัติเบราว์เซอร์ หรือแฟ้มที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์ส่วนบุคคล ให้ลองใช้กล่องค้นหาที่อยู่ด้านล่างของเมนู 'เริ่ม' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์

วิธีการค้นหา

ส่วนหัวของรายการแฟ้ม

ใช้สำหรับ

ถ้าคุณกำลังค้นหาแฟ้มที่เกี่ยวข้องกันหลายๆ แฟ้ม เช่น แฟ้มทั้งหมดจากเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือเอกสารทั้งหมดที่คุณเขียน คุณสามารถใช้ส่วนหัวด้านบนรายการแฟ้มเพื่อกรองกองซ้อน หรือจัดกลุ่มแฟ้ม เพื่อให้มองเห็นและเลือกแฟ้มที่ต้องการได้ง่ายขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้หัวเรื่องรายการแฟ้ม ที่มีต่อไปในบทความนี้

วิธีการค้นหา

โฟลเดอร์ 'ค้นหา'

ใช้สำหรับ

ในบางครั้งเมื่อต้องสร้างการค้นหาโดยใช้ตัวกรองหลายตัว หรือเมื่อคุณกำลังค้นหาแฟ้มจากหลายๆ โฟลเดอร์ในครั้งเดียว ให้สร้างการค้นหาในโฟลเดอร์ 'ค้นหา' เมื่อคุณดำเนินการค้นหาเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถบันทึกการค้นหาที่คุณทำไว้ และใช้สำหรับค้นหาแฟ้มชุดเดียวกันในครั้งต่อได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างการค้นหาขั้นสูงในกล่องค้นหา ที่มีต่อไปในบทความนี้

การใช้กล่องค้นหา

กล่องค้นหาจะอยู่ที่ด้านบนของทุกๆ โฟลเดอร์ กล่องค้นหาจะทำหน้าที่กรองมุมมองปัจจุบันตามข้อความที่คุณพิมพ์ กล่องค้นหาจะค้นหาแฟ้มตามข้อความในชื่อแฟ้ม ข้อความภายในแฟ้ม แท็ก และคุณสมบัติแฟ้มทั่วไปอื่นๆ ซึ่งแนบมากับแฟ้ม โดยที่มีการค้นหาในโฟลเดอร์ปัจจุบันและโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดด้วย

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างรายงานการเดินทางที่ชื่อว่า "Las Vegas Seminar" ทันทีที่คุณพิมพ์ Las ลงในกล่องค้นหา แฟ้มส่วนใหญ่ในโฟลเดอร์จะหายไป แต่รายงานการเดินทางจะปรากฏขึ้นมาทันที

ตารางต่อไปนี้จะแสดงคุณสมบัติทั่วไปที่คุณสามารถใช้งานในกล่องค้นหา

คุณสมบัติ ความหมาย วิธีการใช้คุณสมบัติในกล่องค้นหา
คุณสมบัติ

ชื่อแฟ้ม

ความหมาย

ชื่อที่คุณกำหนดให้กับแฟ้ม

วิธีการใช้คุณสมบัติในกล่องค้นหา

พิมพ์บางส่วนหรือทั้งหมดของชื่อแฟ้มที่คุณกำลังค้นหา ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้นหาแฟ้มที่ชื่อว่า November invoice.txt คุณสามารถพิมพ์ Nov หรือ inv

คุณสมบัติ

ประเภทแฟ้ม

ความหมาย

คำอธิบายเนื้อหาอย่างกว้างๆ แฟ้มส่วนใหญ่จะจัดอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้ 'เอกสาร' 'รูปภาพ' หรือ 'เพลง'

วิธีการใช้คุณสมบัติในกล่องค้นหา

พิมพ์ประเภทแฟ้มที่คุณกำลังค้นหา ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้นหาข้อความ กระดาษคำนวณ และงานนำเสนอทั้งหมด ให้พิมพ์ เอกสาร

คุณสมบัติ

ชนิดแฟ้ม

ความหมาย

การบ่งบอกถึงเนื้อหาของแฟ้มที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ตัวอักษรสามตัวสุดท้ายของชื่อแฟ้มที่เรียกว่า ส่วนขยายของแฟ้ม จะระบุชนิดแฟ้ม แฟ้มชนิดทั่วไป ได้แก่ DOC (เอกสารของ Microsoft Word) XLS (กระดาษคำนวณของ Microsoft Excel) JPG (รูป JPEG) และ MP3 (รูปแบบเสียงดิจิทัลมาตรฐาน)

วิธีการใช้คุณสมบัติในกล่องค้นหา

พิมพ์ส่วนขยายของแฟ้ม ถ้าคุณต้องการค้นหาเฉพาะแฟ้ม MP3 ให้พิมพ์ MP3 เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องยิ่งขึ้น ให้พิมพ์ *.mp3

คุณสมบัติ

แท็ก

ความหมาย

คำหรือวลีที่คุณเพิ่มลงในแฟ้มเพื่ออธิบาย

วิธีการใช้คุณสมบัติในกล่องค้นหา

พิมพ์แท็กเพื่อดูรายการแฟ้มที่นำแท็กนั้นไปใช้

คุณสมบัติ

ผู้สร้าง

ความหมาย

ชื่อของบุคคลที่สร้างแฟ้ม

วิธีการใช้คุณสมบัติในกล่องค้นหา

พิมพ์ชื่อผู้สร้างเพื่อดูรายการแฟ้มของบุคคลนั้น

การค้นหาขั้นสูงในกล่องค้นหา

โดยทั่วไปแล้ว Windows จะค้นหาสิ่งที่คุณป้อนลงในกล่องค้นหาโดยการหาในชื่อแฟ้ม เนื้อหาแฟ้ม และคุณสมบัติแฟ้มจากแฟ้มทั้งหมดในมุมมองปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น เมื่อพิมพ์ "Summer" จะเป็นการค้นหาแฟ้มที่ชื่อว่า "sunset in summer.jpg," แฟ้มที่ติดแท็ก "summer" และแฟ้มที่เขียนโดยผู้ที่มีชื่อว่า Summer วิธีการค้นหาอย่างกว้างๆ มักช่วยให้คุณค้นหาแฟ้มได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการค้นหาแบบที่มีการคัดเลือกมากขึ้น คุณสามารถกรองการค้นหาในกล่องค้นหาได้โดยการระบุคุณสมบัติแฟ้มที่จะค้นหา เมื่อต้องการกรองตามคุณสมบัติแฟ้ม ให้แยกชื่อคุณสมบัติและคำที่ค้นหาออกจากกันด้วยเครื่องหมายทวิภาค ดังในตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง คำที่ใช้ในการค้นหา
ตัวอย่าง

ชื่อ:Sunset

คำที่ใช้ในการค้นหา

ค้นหาเฉพาะแฟ้มที่มีคำว่า Sunset ในชื่อแฟ้ม

ตัวอย่าง

แท็ก:Sunset

คำที่ใช้ในการค้นหา

ค้นหาเฉพาะแฟ้มที่ติดแท็กด้วยคำว่า Sunset

ตัวอย่าง

ปรับปรุงเมื่อ:05/25/2006

คำที่ใช้ในการค้นหา

ค้นหาเฉพาะแฟ้มที่มีการปรับปรุงในวันที่นั้น นอกจากนี้ คุณสามารถพิมพ์ ปรับปรุงเมื่อ:2006 เพื่อค้นหาแฟ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงในเวลาใดๆ ในระหว่างปีนั้นได้ด้วย

คุณสมบัติแฟ้มแบบใดที่คุณสามารถใช้ในลักษณะนี้ได้ คุณสมบัติใดๆ ก็ตามที่คุณเห็นในโฟลเดอร์ คุณสามารถกรองตามคุณสมบัติที่ปรากฏในส่วนหัวของรายการแฟ้มได้ เป็นต้น เมื่อต้องการดูรายการคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณสามารถใช้กรอง ให้คลิกขวาที่ส่วนหัวที่คุณต้องการดูคุณสมบัติ แล้วคลิก เพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาขั้นสูง ให้ไปที่เว็บไซต์ Windows Desktop Search: การอ้างอิงการสอบถามขั้นสูง

การค้นหาโดยใช้ 'ตัวกรองบูลีน'

การใช้ 'ตัวกรองบูลีน' เป็นวิธีการค้นหาอีกวิธีหนึ่งที่ให้ความแม่นยำมากขึ้น 'ตัวกรองบูลีน' จะช่วยให้คุณสามารถรวมคำที่ค้นหาโดยใช้ตรรกะแบบง่ายๆ ดังที่คุณจะเห็นในตารางต่อไปนี้

ตัวกรอง ตัวอย่าง คำที่ใช้ในการค้นหา
ตัวกรอง

AND

ตัวอย่าง

tropical AND island

คำที่ใช้ในการค้นหา

ค้นหาแฟ้มที่มีทั้งคำว่า "tropical" และ "island" (แม้ว่าคำเหล่านั้นจะไม่อยู่ติดกันก็ตาม)

ตัวกรอง

NOT

ตัวอย่าง

tropical NOT island

คำที่ใช้ในการค้นหา

ค้นหาแฟ้มที่มีคำว่า "tropical" แต่ไม่ใช่ "island"

ตัวกรอง

OR

ตัวอย่าง

tropical OR island

คำที่ใช้ในการค้นหา

ค้นหาแฟ้มที่มีคำว่า "tropical" หรือ "island" คำใดคำหนึ่ง

ตัวกรอง

Quotes

ตัวอย่าง

"tropical island"

คำที่ใช้ในการค้นหา

ค้นหาแฟ้มที่มีวลีที่แน่นอนว่า "tropical island"

ตัวกรอง

Parentheses

ตัวอย่าง

(tropical island)

คำที่ใช้ในการค้นหา

ค้นหาแฟ้มที่มีทั้งคำว่า "tropical" และ "island" ไม่ว่าจะอยู่ในลำดับแบบใด

ตัวกรอง

>

ตัวอย่าง

date: >01/05/06

คำที่ใช้ในการค้นหา

ค้นหาแฟ้มที่มีค่าก่อนหรือหลังจากค่าที่กำหนดไว้ เช่น หลังจาก 01/05/06

ตัวกรอง

<

ตัวอย่าง

size: < 4 MB

คำที่ใช้ในการค้นหา

ค้นหาแฟ้มที่มีค่าน้อยกว่าหรือมากกว่าค่าที่กำหนดไว้ เช่น น้อยกว่า 4 MB นอกจากนี้คุณสามารถระบุขนาดอื่น เช่น KB และ GB ได้ด้วย

เคล็ดลับ

 • เมื่อคุณพิมพ์ 'ตัวกรองบูลีน' เช่น AND หรือ OR คุณต้องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

การรวม 'ตัวกรองบูลีน' และคุณสมบัติแฟ้มเข้าด้วยกัน

คุณสามารถรวม 'ตัวกรองบูลีน' เข้ากับตัวกรองอื่นๆ ได้ ให้ดูตารางต่อไปนี้เพื่อดูวิธีการแสดงผลลัพธ์ที่แตกต่างกันโดยใช้คำที่ค้นหาคำเดียวกัน แต่ใช้ 'ตัวกรองบูลีน' แตกต่างกัน และบันทึกไว้ว่าการใช้วงเล็บสามารถเปลี่ยนผลกระทบต่อตัวกรองได้อย่างไรบ้าง

ตัวกรองบูลีน คำที่ใช้ในการค้นหา
ตัวกรองบูลีน

ผู้สร้าง: Charlie AND Herb

คำที่ใช้ในการค้นหา

ค้นหาแฟ้มที่มีผู้เขียนชื่อ Charlie และแฟ้มใดๆ ที่มีคำว่า Herb อยู่ในชื่อแฟ้มหรือในคุณสมบัติแฟ้ม

ตัวกรองบูลีน

ผู้สร้าง: (Charlie AND Herb)

คำที่ใช้ในการค้นหา

ค้นหาเฉพาะแฟ้มที่มีผู้สร้างทั้งสองชื่อนั้น

ตัวกรองบูลีน

ผู้สร้าง: "Charlie Herb"

คำที่ใช้ในการค้นหา

ค้นหาเฉพาะแฟ้มที่มีการสร้างโดยบุคคลที่มีชื่อตรงกับชื่อนี้เท่านั้น

การค้นหาแฟ้มด้วยการค้นหาภาษาธรรมชาติ

ถ้าคุณเปิดใช้การค้นหาภาษาธรรมชาติ คุณสามารถค้นหาได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องใช้เครื่องหมายจุดคู่ (:) และไม่จำเป็นต้องป้อนคำว่า AND (และ) กับ OR (หรือ) ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอย่างเช่น การเปรียบเทียบการค้นหาต่อไปนี้

ไม่ใช้ภาษาธรรมชาติ ใช้ภาษาธรรมชาติ
ไม่ใช้ภาษาธรรมชาติ

ประเภท: ศิลปินเพลง: (Beethoven OR Mozart)

ใช้ภาษาธรรมชาติ

เพลง Beethoven หรือ Mozart

ไม่ใช้ภาษาธรรมชาติ

ประเภท: ผู้สร้างเอกสาร: (Charlie AND Herb)

ใช้ภาษาธรรมชาติ

เอกสาร Charlie และ Herb

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการค้นหาภาษาธรรมชาติ

 1. เปิด 'ตัวเลือกโฟลเดอร์' โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล และคลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์

 2. คลิกแท็บ ค้นหา

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้การค้นหาด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาติ

เมื่อต้องการใช้การค้นหาภาษาธรรมชาติ

แม้ว่าจะเปิดใช้งานการค้นหาภาษาธรรมชาติ แต่คุณสามารถใช้กล่องค้นหาที่มีลักษณะการค้นหาแบบเดียวกันได้ ถ้าคุณต้องการใช้ 'ตัวกรองบูลีน' หรือใช้ตัวกรองที่มีเครื่องหมายทวิภาคและวงเล็บ คุณสามารถทำได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติเดียวกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การค้นหาที่แม่นยำยิ่งขึ้น ความแตกต่างอยู่ที่คุณสามารถป้อนสิ่งที่ต้องการค้นหาในแบบทั่วๆ ไปได้มากกว่า ต่อไปนี้คือตัวอย่าง

 • อีเมล วันนี้

 • เอกสาร 2549

 • ผู้เขียน Susan

 • รูปภาพ วันหยุดพักผ่อน

หมายเหตุ

 • การค้นหาบางอย่างอาจแสดงผลลัพธ์การค้นหามากกว่าที่คุณคาดไว้ ตัวอย่างเช่น หากคุณค้นหา "อีเมลวันนี้" คุณจะเห็นข้อความทั้งหมดที่ส่งในวันนี้ และข้อความใดๆ ที่มีคำว่า "วันนี้" อยู่ในเนื้อหา

การใช้ส่วนหัวของรายการแฟ้ม

ด้วยการคลิกส่วนหัวที่ปรากฏเหนือรายการแฟ้มในโฟลเดอร์ คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการแสดงแฟ้มได้ การดูแฟ้มด้วยวิธีนี้สามารถช่วยคุณค้นหาแฟ้มที่ใช้บางอย่างร่วมกันได้

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการกรองแฟ้ม

เมื่อคุณกรองเนื้อหาโฟลเดอร์ตามคุณสมบัติแฟ้ม (เช่น ชื่อแฟ้ม วันที่ ผู้สร้าง หรือแท็ก) เฉพาะแฟ้มที่มีคุณสมบัติเหล่านั้นที่จะปรากฏ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการดูเฉพาะแฟ้มที่เขียนโดยผู้สร้างคนใดคนหนึ่ง ให้กรองตามชื่อของบุคคลนั้น

 1. เปิดโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มที่คุณต้องการกรอง

 2. คลิกที่ลูกศรที่อยู่ทางขวาของส่วนหัวที่คุณต้องการใช้กรอง

 3. คลิกคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้กรอง ถ้าคุณต้องการกรองตามคุณสมบัติสองอย่างหรือมากกว่า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้กรอง

  รูปภาพของหัวเรื่อง 'ผู้เขียน' แสดงคุณสมบัติที่ใช้กับการกรองได้ โดยเลือกคุณสมบัติไว้หนึ่งอย่าง
  ส่วนหัวของ 'ผู้สร้าง' ที่แสดงคุณสมบัติที่มีอยู่ในการกรอง พร้อมด้วยคุณสมบัติหนึ่งอย่างที่เลือกไว้

เมื่อต้องการกองซ้อนแฟ้ม

เมื่อคุณกองซ้อนแฟ้ม แฟ้มทั้งหมดในมุมมองจะถูกจัดเรียงเป็นกอง ซึ่งเรียกว่า 'กองซ้อน' ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกองซ้อนตามผู้สร้าง คุณจะเห็นกองซ้อนหนึ่งกองสำหรับผู้สร้างแต่ละคน ถ้าคุณต้องการดูแฟ้มที่เขียนโดยผู้สร้างเฉพาะราย ให้เปิดกองซ้อนที่ต้องการ

 1. เปิดโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มที่คุณต้องการกองซ้อน

  แฟ้มต่างๆ สามารถค้นหาได้ในโฟลเดอร์ย่อยของโฟลเดอร์นี้

 2. คลิกลูกศรที่อยู่ทางขวาของส่วนหัวที่คุณต้องการกองซ้อน

 3. คลิก กองซ้อนตาม เพื่อจัดเรียงเนื้อหาของโฟลเดอร์ลงในกองซ้อนที่ตรงกับส่วนหัว

 4. เมื่อต้องการดูแฟ้มที่มีอยู่ในแต่ละกองซ้อน ให้คลิกสองครั้งที่กองซ้อน

  ภาพประกอบแสดงวิธีที่แฟ้มกองซ้อนงาน
  แฟ้มเหล่านี้ถูกกองซ้อนตามชนิดแฟ้ม

เมื่อต้องการจัดกลุ่มแฟ้ม

กลุ่มจะแสดงรายการของแฟ้มที่จัดกลุ่มไว้ตามลำดับ แตกต่างจากการกองซ้อนซึ่งจะซ่อนแฟ้มที่มีไว้ด้านหลังไอคอน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณจัดกลุ่มแฟ้มตามผู้สร้าง คุณจะเห็นกลุ่มหลายๆ กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะแสดงแฟ้มทั้งหมดที่เขียนโดยผู้สร้างที่กำหนด

 1. เปิดโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

 2. คลิกลูกศรที่อยู่ทางขวาของส่วนหัวที่คุณต้องการใช้จัดกลุ่ม

 3. คลิก กลุ่ม เพื่อจัดเรียงเนื้อหาของโฟลเดอร์ลงในกลุ่มที่ตรงกับส่วนหัว

  ภาพประกอบแสดงวิธีที่แฟ้มจัดกลุ่มงาน
  แฟ้มเหล่านี้ถูกจัดกลุ่มตามชนิดแฟ้ม

การสร้างการค้นหาขั้นสูงในโฟลเดอร์ 'ค้นหา'

โฟลเดอร์ 'ค้นหา' เป็นตัวเลือกที่ดีในการค้นหาเมื่อคุณ

 • ไม่ทราบว่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์อยู่ที่ใด และต้องการค้นหาในตำแหน่งที่ตั้งหลายๆ แห่งในครั้งเดียว

 • ต้องการผลลัพธ์การค้นหาที่มีแฟ้มจากหลายๆ โฟลเดอร์ในครั้งเดียว

 • ต้องการสร้างการค้นหาขั้นสูงที่ค้นหาแฟ้มโดยใช้เกณฑ์ต่างๆ หลายเกณฑ์

เมื่อต้องการกำหนดการค้นหาเอง ให้คลิกปุ่ม การค้นหาขั้นสูง ในโฟลเดอร์ 'ค้นหา' คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ตำแหน่งที่ตั้ง. โดยค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์ 'ค้นหา' เป็นชุดตำแหน่งที่ตั้งที่เรียกว่า 'ตำแหน่งที่ตั้งที่จัดทำดัชนี' ซึ่งรวมถึงโฟลเดอร์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (ได้แก่ โฟลเดอร์ 'เอกสาร' 'รูปภาพ' 'เพลง' 'เดสก์ท็อป' และตำแหน่งที่ตั้งทั่วไปอื่นๆ) อีเมล และแฟ้มออฟไลน์ คุณสามารถเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งเพิ่มเติมไปยัง 'ตำแหน่งที่ตั้งที่จัดทำดัชนี' ได้ ถ้าคุณมักจะเก็บแฟ้มไว้ในตำแหน่งที่ตั้งอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปรับปรุงการค้นหาของ Windows โดยใช้ดัชนี: คำถามที่ถามบ่อย หรือคุณสามารถเลือกค้นหาชุดตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ ได้ แต่การค้นหาแฟ้มที่ไม่ได้จัดทำดัชนีไว้จะช้ากว่า

 • วันที่. คุณสามารถจำกัดการค้นหาให้เป็นเวลาใดๆ ก่อนหรือหลังวันที่ที่คุณระบุได้

 • ขนาด. คุณสามารถมองหาแฟ้มที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าขนาดที่ระบุ

 • คุณสมบัติ. คุณสามารถกรองการค้นหาตามคุณสมบัติแฟ้มอย่างน้อยหนึ่งคุณสมบัติ เช่น ชื่อแฟ้ม แท็ก และผู้สร้าง การค้นหาจะถูกจำกัดไว้เฉพาะแฟ้มที่มีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณระบุ