การแก้ไขปัญหารหัสผ่าน Windows

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปบางอย่างเกี่ยวกับ รหัสผ่าน

แสดงทั้งหมด

ฉันได้พยายามเข้าสู่ระบบ แต่ได้รับข้อความแจ้งว่าชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไขปัญหานี้มีอยู่หลายวิธีด้วยกัน ได้แก่

 • อาจมีการกดปุ่ม CAPS LOCK อยู่

  รหัสผ่านใน Windows เป็นแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ซึ่งหมายความว่าทุกครั้งที่คุณพิมพ์รหัสผ่านของคุณ คุณต้องพิมพ์อักษรแต่ละตัวตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กที่คุณใช้เมื่อคุณสร้างรหัสผ่านขึ้นในครั้งแรก ถ้าคุณบังเอิญกดปุ่ม CAPS LOCK นั่นหมายความว่า คุณพิมพ์รหัสผ่านของคุณด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดโดยไม่ได้ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้กด CAPS LOCK แล้วพิมพ์รหัสผ่านของคุณอีกครั้ง

 • คุณอาจพิมพ์รหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง

  ถ้าคุณไม่สามารถจำรหัสผ่านของคุณ คุณต้องตั้งค่ารหัสผ่านของคุณใหม่ โดยใช้ดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ หรือใช้ บัญชีผู้ดูแล อย่างใดอย่างหนึ่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่ารหัสผ่าน Windows ของคุณใหม่

 • ผู้ดูแลคอมพิวเตอร์อาจตั้งค่ารหัสผ่านของคุณใหม่

  ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บน เครือข่ายผู้ดูแล ระบบเครือข่ายสามารถที่จะตั้งค่ารหัสผ่านของคุณใหม่ได้ ถ้าคุณคิดว่านี่อาจจะเป็นปัญหา ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ใน workgroup ใครก็ตามที่มีบัญชีผู้ดูแลบนคอมพิวเตอร์สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณได้

 • คุณอาจจะพยายามเข้าสู่ระบบที่บัญชีผู้ใช้ที่ไม่ถูกต้อง

  ถ้าคุณมี บัญชีผู้ใช้ มากกว่าหนึ่งบัญชีบนคอมพิวเตอร์ ให้ตรวจสอบว่าคุณกำลังเข้าสู่ระบบที่บัญชีที่ตรงกับรหัสผ่านที่คุณใช้อยู่

ฉันจำรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ดูแลของฉันไม่ได้

ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือการใช้ดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ของคุณ ถ้าคุณไม่มีดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ได้โดยใช้ บัญชีผู้ดูแล อื่น ถ้าคุณมี ถ้าคุณตั้งค่ารหัสผ่านใหม่โดยใช้บัญชีผู้ดูแลอีกหนึ่งบัญชี คุณจะสูญเสียสิทธิ์การเข้าถึงข้อความอีเมลหรือแฟ้มที่เข้ารหัสลับ ซึ่งอยู่ในบัญชีผู้ดูแลที่คุณกำลังตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ให้

ขั้นตอนที่คุณควรทำตามจะแตกต่างกัน ขึ้นกับว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนโดเมนหรือ Workgroup หรือไม่ เมื่อต้องการค้นหา ให้ดูที่ "วิธีการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บน Workgroup หรือโดเมน" ใน เครือข่ายภายในบ้านกับเครือข่ายในที่ทำงานแตกต่างกันอย่างไร

คอมพิวเตอร์ของฉันอยู่บนโดเมน

 1. เปิด 'บัญชีผู้ใช้' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก บัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก บัญชีผู้ใช้
 2. คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. คลิกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ แล้วคลิก ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

 4. พิมพ์รหัสผ่านใหม่ ยืนยันรหัสผ่านใหม่ แล้วคลิก ตกลง

คอมพิวเตอร์ของฉันอยู่บน Workgroup

 1. เปิด 'บัญชีผู้ใช้' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก บัญชีผู้ใช้และความปลอดภัยของครอบครัว แล้วคลิก บัญชีผู้ใช้
 2. คลิก จัดการบัญชีอื่น ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. คลิกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ แล้วคลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน

 4. พิมพ์รหัสผ่านใหม่ ยืนยันรหัสผ่านใหม่ พิมพ์คำแนะนำรหัสผ่าน แล้วคลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน

Windows สามารถจำรหัสผ่านของฉันได้หรือไม่ เพื่อที่ฉันจะได้ไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่านเมื่อเข้าสู่ระบบเครือข่าย

จำได้บางครั้ง เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ เครือข่าย และมีการพร้อมท์คุณถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ คุณอาจจะเห็นกล่องกาเครื่องหมายที่บอกให้ Windows จำรหัสผ่านนั้น ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Windows จะจำรหัสผ่านนั้นและหยุดพร้อมท์คุณถึงรหัสผ่านทุกครั้งที่คุณเข้าสู่ระบบ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเก็บรหัสผ่านไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ใครก็ตามที่มีสิทธิ์เข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณยังมีสิทธิ์เข้าถึงรหัสผ่านทั้งหมดได้ด้วย ดังนั้น เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย เราขอแนะนำว่าคุณไม่ควรเลือกกล่องกาเครื่องหมาย และให้คุณพิมพ์รหัสผ่านของคุณทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบ

ฉันไม่สามารถใช้เครื่องอ่านลายนิ้วมือเพื่อเข้าสู่ระบบ Windows ได้

ถ้าคุณปรับรุ่นเป็น Windows รุ่นนี้จาก Windows รุ่นก่อน คุณต้องพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณในครั้งแรกที่คุณเข้าสู่ระบบแทนที่จะใช้เครื่องอ่านลายนิ้วมือของคุณ เมื่อคุณเข้าสู่ระบบแล้ว คุณสามารถเริ่มใช้เครื่องอ่านลายนิ้วมือหลังจากที่คุณดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมโดยใช้ Windows Update สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับWindows Update ให้ดูที่ การติดตั้งการปรับปรุงWindows ถ้าคุณใช้เครื่องอ่านลายนิ้วมืออยู่แต่เพียงผู้เดียว และจำรหัสผ่านของ Windows ไม่ได้ คุณจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ถ้าไม่มีบัญชีผู้ใช้อื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ คุณจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Windows ได้ และคุณต้องติดตั้ง Windows ใหม่