การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเสียงใน Windows Media Center

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับเสียงใน Windows Media Center

แสดงทั้งหมด

เหตุใดแฟ้มเพลงจึงไม่แสดงใน Windows Media Center

เพลงอาจไม่ปรากฏใน Windows Media Center เนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้

 • ไม่มีการเพิ่มเพลงใดๆ ลงในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใส่ซีดีลงในไดรฟ์ซีดีรอมและคลิก คัดลอกซีดี เพื่อเพิ่มซีดีดังกล่าวลงในคอมพิวเตอร์

 • มีการเพิ่มเพลงลงในคอมพิวเตอร์ของคุณแต่ไม่มีการระบุตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์เพลงใน Windows Media Center เมื่อต้องการเพิ่มที่ตั้งโฟลเดอร์ ไม่ว่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณเองหรือบนโฟลเดอร์เครือข่าย ให้ใช้เมาส์บนหน้าจอ เริ่ม เลื่อนไปที่ เพลง จากนั้นคลิก ไลบรารีเพลง โปรดดูที่ การเพิ่มแฟ้มสื่อดิจิทัล

 • ตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์ที่เก็บเพลงไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้ เนื่องจากอยู่บนเครือข่ายที่ถูกปิดใช้งานอยู่ คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่เก็บเพลงของคุณไม่พร้อมใช้งานในขณะนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดคอมพิวเตอร์ทั้งหมดอยู่และเชื่อมต่อกับเครือข่าย

เหตุใดข้อมูลอัลบั้มหรือภาพหน้าปกจึงไม่แสดง

ข้อมูลอัลบั้มหรือภาพหน้าปกอาจไม่แสดงใน Windows Media Center เนื่องจากข้อมูลอัลบั้มและภาพหน้าปกดังกล่าวไม่พร้อมใช้งานในขณะที่คุณคัดลอกอัลบั้มลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในขณะที่คัดลอกอัลบั้มลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้น ให้ลองดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่เกี่ยวกับอัลบั้มดังกล่าวรวมทั้งภาพหน้าปกโดยใช้ Windows Media Player สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปหน้าปกอัลบั้มใน Windows Media Player ให้ดูที่ การเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปหน้าปกอัลบั้มใน Windows Media Player

บางครั้งรูปหน้าปกอัลบั้มอาจไม่แสดงเนื่องจากอยู่ในรูปแบบแฟ้มที่ไม่ได้รับการสนับสนุน คุณสามารถใช้ Windows Media Player เพื่อดาวน์โหลดรูปหน้าปกอัลบั้มอีกรูปหนึ่งในรูปแบบแฟ้มอื่น (เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ดูที่ การเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปหน้าปกอัลบั้มใน Windows Media Player) คุณยังสามารถดาวน์โหลดตัวแปลงสัญญาณที่เหมาะสมกับรูปแบบแฟ้มนั้นๆ (ใน Windows Media Player คลิก เครื่องมือ คลิก ดาวน์โหลด แล้วคลิก ดาวน์โหลดปลั๊กอิน)

เมื่อต้องการไปที่ Windows Media Player ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ใน Windows Media Center ให้คลิก ย่อเล็กสุด  รูปภาพของปุ่ม 'ย่อเล็กสุด'
 2. คลิก เริ่ม  รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' บนแถบงาน บนแถบงาน แล้วคลิก Windows Media Player

เหตุใดจึงปรากฏข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตัวแปลงสัญญาณเมื่อพยายามเล่นเพลง

ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตัวแปลงสัญญาณในขณะที่เล่นแฟ้มเสียง ให้ลองเปิดแฟ้มดังกล่าวใน Windows Media Player ถ้าคุณได้กำหนดค่า Windows Media Player ให้ดาวน์โหลดตัวแปลงสัญญาณโดยอัตโนมัติและตัวแปลงสัญญาณที่ถูกต้องมีพร้อมใช้งาน จะมีการดาวน์โหลดตัวแปลงสัญญาณดังกล่าวเมื่อคุณพยายามจะเปิดแฟ้มเสียงใน Windows Media Player คุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดตัวแปลงสัญญาณ

เมื่อต้องการใช้ Windows Media Player ในการทำเช่นนี้ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ใน Windows Media Center ให้คลิก ย่อเล็กสุด  รูปภาพของปุ่ม 'ย่อเล็กสุด'
 2. คลิก เริ่ม  รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' บนแถบงาน บนแถบงาน แล้วคลิก Windows Media Player
 3. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ดาวน์โหลด แล้วคลิก ดาวน์โหลดปลั๊กอิน

เหตุใดจึงไม่มีเสียง

อาจไม่มีเสียงเนื่องจากสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ลองทำดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบว่าไม่ได้ลดระดับเสียงจนกระทั่งเบาเกินไปโดยการเพิ่มระดับเสียงให้ดังขึ้น (คลิก VOL+  รูปภาพของปุ่มควบคุมระดับเสียง)
 • ตรวจสอบว่ากปิดเสียงไว้หรือไม่ (คลิก ปิดเสียง  รูปภาพของปุ่ม 'ปิดเสียง' เพื่อเปิดเสียง)
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อสายลำโพงของคุณเข้ากับการเชื่อมต่อที่เหมาะสมบนคอมพิวเตอร์และทำงานอย่างถูกต้อง

 • ตรวจสอบว่าจำเป็นต้องมีการปรับระดับเสียงของระบบ Microsoft Windows หรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับระดับเสียงใน แผงควบคุม ให้ดูที่ การปรับระดับเสียงของลำโพง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมในการตั้งค่า ดีวีดี (บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ดีวีดี คลิก ภาษาในดีวีดี แล้วคลิกที่ หรือ + ภายใต้ แทร็กเสียง)

  เพื่อให้เสียงทำงานได้อย่างที่คาดหวัง คุณอาจต้องกำหนดการตั้งค่า ดีวีดีเพลง

 • ลองกำหนดค่าลำโพงของคุณโดยใช้ ตั้งค่าลำโพงของคุณ ใน Windows Media Center (บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ทั่วไป คลิก การติดตั้ง Windows Media Center แล้วคลิก ตั้งค่าลำโพงของคุณ)

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบรู้จักการ์ดเสียงของคุณและมีโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงล่าสุด ให้ดูที่ โปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้ว และ การเปิด 'ตัวจัดการอุปกรณ์'

เหตุใดแฟ้มเพลงจึงไม่สามารถเล่นได้

แฟ้มเพลงอาจไม่สามารถเล่นได้ใน Windows Media Center เนื่องจากสาเหตุใดๆ ต่อไปนี้

 • แฟ้มอยู่ในรูปแบบแฟ้มที่ไม่ได้รับการสนับสนุน ให้ดูที่ ชนิดแฟ้มที่ได้รับการสนับสนุน

 • แฟ้มอาจเสียหาย

 • แฟ้มอาจอยู่บนตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่ไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดคอมพิวเตอร์ทั้งหมดอยู่และเชื่อมต่อกับเครือข่าย

 • คอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่มีสิทธิการใช้งานสื่อที่ปรับปรุงแล้วสำหรับการเล่นแฟ้มดังกล่าว Windows Media Center จะพร้อมท์ให้คุณดาวน์โหลดสิทธิการใช้งานสื่อก่อนที่คุณจะสามารถเริ่มเล่นแฟ้มดังกล่าวได้

เหตุใดซีดีเพลงจึงไม่สามารถเล่นได้

ซีดีอาจไม่สามารถเล่นได้ถ้าไดรฟ์ซีดีรอมของคุณถูกปิดใช้งาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดรฟ์ซีดีรอมของคุณถูกเปิดใช้งานอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเปิดใช้งานไดรฟ์ซีดีรอมของคุณ ให้ดูที่ การเปิดตัวจัดการอุปกรณ์

นอกจากนี้ ซีดีอาจไม่เริ่มเล่นโดยอัตโนมัติหากคุณลักษณะการเล่นอัตโนมัติถูกปิดใช้งานในการตั้งค่า Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเล่นอัตโนมัติ

ฉันจะเปลี่ยนโปรแกรมที่เปิด 'เล่นอัตโนมัติ' เมื่อฉันเสียบอุปกรณ์หรือใส่ดิสก์ได้อย่างไร

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'เล่นอัตโนมัติ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง แล้วคลิก เล่นอัตโนมัติ

 2. เมื่อไม่ต้องการให้เห็นกล่องโต้ตอบของ 'เล่นอัตโนมัติ' อีก ให้เลือก ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ที่อยู่ถัดจากอุปกรณ์หรือดิสก์ ถ้าต้องการเลือกการกระทำในแต่ละครั้งที่คุณต่อสายอุปกรณ์หรือใส่ดิสก์ ให้เลือก ถามทุกครั้ง เมื่อต้องการให้โปรแกรมเปิดโดยอัตโนมัติในแต่ละครั้ง ให้เลือกโปรแกรม