การแก้ไขปัญหาคุณภาพสัญญาณแบบไร้สายต่ำ

หากเครือข่ายไร้สายมีคุณภาพสัญญาณต่ำ การถ่ายโอนข้อมูลบนเครือข่ายจะทำได้ช้า หรืออาจไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของเครือข่ายได้ ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปบางอย่างเกี่ยวกับคุณภาพสัญญาณแบบไร้สายต่ำ

แสดงทั้งหมด

เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ไกลจากเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานแบบไร้สายมากเกินไป

ถ้าใช้เราเตอร์และจุดเข้าใช้งานแบบ 802.11b or 802.11g ช่วงสูงสุดจะไกลถึง 150 ฟุต (46 เมตร) สำหรับในอาคาร และ 300 ฟุต (92 เมตร) สำหรับนอกอาคาร หากใช้เราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานแบบ 802.11a ช่วงค่าสูงสุดจะอยู่ถึง 50 ฟุต (15 เมตร) สำหรับในอาคาร และ 100 ฟุต (30 เมตร) สำหรับนอกอาคาร ช่วงค่าเหล่านี้คือเงื่อนไขการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่มีคลื่นแทรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ภายในช่วงค่านี้ และอยู่ใกล้กับเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานมากที่สุด ในกรณีที่เป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพา ให้ลองย้ายเครื่องไปมาเพื่อหาช่วงของสัญญาณแบบไร้สายและจุดที่ดีที่สุดที่จะตั้งคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณไม่สามารถอยู่ใกล้เราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานได้มากไปกว่านี้ คุณอาจต้องพิจารณาซื้อหรือติดตั้งเสาอากาศภายนอกให้กับการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย มีการติดตั้งการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายจำนวนมากเพื่อให้คุณสามารถติดเสาอากาศภายนอกได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถรับสัญญาณได้ดีกว่าการใช้เสาอากาศในตัวเครื่อง ตรวจสอบข้อมูลที่มากับการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายเพื่อดูว่าคุณจะสามารถติดตั้งเสาอากาศเพิ่มเติมได้หรือไม่

จุดเข้าใช้งานหรือเราเตอร์แบบไร้สายปิดอยู่หรือทำงานผิดพลาด

ให้ลองทำสองสิ่งดังนี้

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดจุดเข้าใช้งานและเราเตอร์แล้ว และไฟสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สายยังสว่างอยู่

  • ตั้งค่าเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานใหม่โดยปิดเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งาน และรออย่างน้อย 10 วินาที จากนั้นจึงเปิดใหม่

ในกรณีที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของจุดเข้าใช้งานหรือไม่ได้จัดการเครือข่าย ให้ติดต่อผู้ดูแลเครือข่าย

มีคลื่นแทรกจากอุปกรณ์อื่น

ในกรณีที่คุณมีฮาร์ดแวร์เครือข่ายแบบ 802.11b หรือ 802.11g อุปกรณ์ดังกล่าวจะใช้ความถี่ 2.4 กิกะเฮิร์ตซ์ (GHz) อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ความถี่เดียวกันนี้จะรวมถึงเตาไมโครเวฟและโทรศัพท์แบบไร้สาย หากคุณมีฮาร์ดแวร์ของเครือข่ายแบบ 802.11a จะใช้คลื่นความถี่ 5 กิกะเฮิร์ตซ์ โทรศัพท์แบบไร้สายบางชนิดใช้คลื่นความถี่เดียวกันนี้เช่นกัน จึงอาจก่อให้เกิดคลื่นแทรกระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณกับเครือข่าย

ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณสามารถลองทำสองสิ่งดังนี้

  • หากมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่กล่าวมาอยู่ใกล้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ปิดอุปกรณ์ดังกล่าวชั่วคราว หรือย้ายให้อยู่ห่างจากคอมพิวเตอร์ให้มาก

  • เปลี่ยนเราเตอร์หรือจุดการเข้าถึง เพื่อใช้ช่องสัญญาณแบบไร้สายที่แตกต่าง หรือตั้งค่าช่องสัญญาณให้มีการเลือกโดยอัตโนมัติหากมีการตั้งค่าไปยังหมายเลขช่องสัญญาณที่กำหนดตายตัว ในบางครั้งช่องสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สายอาจมีความคมชัดมากกว่าช่องอื่นๆ ในสหรัฐฯ และแคนาดาคุณสามารถใช้ช่องสัญญาณ 1, 6 และ 11 ได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งาน เพื่อดูขั้นตอนเกี่ยวกับการตั้งค่าช่องสัญญาณแบบไร้สาย

เครือข่ายที่คุณกำลังค้นหามีการตั้งค่าเป็นไม่ออกอากาศชื่อเครือข่าย (SSID)

จุดเข้าใช้งานและเราเตอร์แบบไร้สายสามารถตั้งค่าให้ไม่ออกอากาศชื่อเครือข่ายได้ ในกรณีดังกล่าวนี้ คุณไม่จะสามารถตรวจจับได้ว่าเครือข่ายอยู่ในช่วงค่าหรือไม่ (เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย) เว้นแต่คุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายดังกล่าวก่อนหน้า หรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยตัวเองโดยใช้ตัวระบุชุดบริการ (SSID) เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ไม่มีการออกอากาศ ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เปิด 'เชื่อมต่อกับเครือข่าย' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก เชื่อมต่อไปยัง

  2. คลิก ตั้งค่าการเชื่อมต่อหรือเครือข่าย

  3. คลิก เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายด้วยตนเอง แล้วพิมพ์ข้อมูลเครือข่าย

    เครือข่ายจะถูกเพิ่มเข้ามาในรายการเครือข่ายของคุณ และพร้อมใช้เชื่อมต่อในครั้งต่อไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในช่วงของเครือข่าย