การแก้ไขปัญหาจอภาพและการ์ดแสดงผล

ปัญหาการแสดงผลเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดปัญหาหนึ่งเมื่อมีการปรับรุ่น Windows หรือคอมพิวเตอร์ ต่อไปนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการแสดงผล

แสดงทั้งหมด

ฉันจะระบุสาเหตุของปัญหาการแสดงผลของฉันได้อย่างไร

การแสดงผลของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์สองชิ้น นั่นคือ การ์ดแสดงผล (เรียกอีกอย่างว่าการ์ดกราฟิกหรือการ์ดแสดงผล) ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในคอมพิวเตอร์ และจอภาพแสดงผลที่ซึ่งคุณจะเห็นข้อความและกราฟิกทั้งหมดที่โปรแกรมจะแสดง Windows ใช้โปรแกรมควบคุมเพื่อทำงานร่วมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เหล่านี้ ปัญหาเกี่ยวกับการแสดงผลส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากโปรแกรมควบคุมการแสดงผลไม่ถูกต้อง เสียหาย หรือไม่มีอยู่ ฮาร์ดแวร์ล้มเหลวหรือการติดตั้งไม่ถูกต้องทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา และปัจจัยภายนอกก็อาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาเกี่ยวกับการแสดงผล

ถ้าคุณเพิ่งจะติดตั้ง Windows หรือเปลี่ยนการ์ดแสดงผล และกำลังประสบปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดคือโปรแกรมควบคุมการแสดงผลไม่ถูกต้องหรือไม่มีอยู่ การ์ดแสดงผลส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับแผ่นดิสก์ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมควบคุมและซอฟต์แวร์อื่นๆ ก่อนทำการติดตั้ง ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับการ์ดแสดงผลว่าสนับสนุน Windows รุ่นปัจจุบันของคุณหรือไม่ หากไม่สนับสนุน ให้ไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตและดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับ Windows รุ่นของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุม ให้ดูที่ โปรแกรมควบคุมคืออะไร

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าคอมพิวเตอร์ของฉันใช้การ์ดแสดงผลชนิดใด

  • เปิด 'ความละเอียดของหน้าจอ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม จากนั้นภายใต้ ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล ให้คลิก ปรับความละเอียดของหน้าจอ

    คุณสามารถค้นหาชนิดของการ์ดแสดงผล และจอภาพที่คอมพิวเตอร์ของคุณมีอยู่ได้ที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ์ดแสดงผล ให้ดูที่ การ์ดแสดงผล: คำถามที่ถามบ่อย

จอภาพของฉันเป็นจอภาพชนิดใด

จอภาพแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลักๆ ได้แก่ CRT (จอภาพแบบรังสีแคโทด - Cathode Ray Tube) และ LCD (จอภาพผลึกเหลว - Liquid Crystal Display) ทั้งสองชนิดให้ภาพคมชัด แต่จอภาพแบบ LCD ได้เปรียบตรงที่บางและน้ำหนักเบากว่ามาก จอภาพแบบ CRT มีขนาดใหญ่กว่า น้ำหนักมากกว่า ใช้พื้นที่บนโต๊ะทำงานมากกว่า และมีความร้อนมากกว่าแบบ LCD

ถ้าคุณต้องการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ Windows สำหรับจอภาพ คุณต้องทราบยี่ห้อและรุ่น ซึ่งโดยปกติจะพิมพ์อยู่บนฉลากที่ด้านหลังหรือด้านล่างของจอภาพ

เหตุใดจอภาพของฉันจึงมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความละเอียด

เมื่อติดตั้ง Windows โปรแกรมจะพยายามระบุฮาร์ดแวร์ที่จะทำการติดตั้ง ตามค่าเริ่มต้น ถ้าโปรแกรมไม่รู้จักการ์ดแสดงผลในคอมพิวเตอร์ Windows จะติดตั้งโปรแกรมควบคุมการแสดงผลทั่วไป โปรแกรมควบคุมทั่วไปนี้โดยปกติจะไม่มีการสนับสนุนระดับเดียวกันกับโปรแกรมควบคุมที่เขียนขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการ์ดแสดงผล เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ถูกต้องสำหรับการ์ดแสดงผล ให้ไปที่เว็บไซต์ผู้ผลิตการ์ดแสดงผลเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุม โดยคุณต้องทราบยี่ห้อและรุ่นของการ์ดแสดงผลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมควบคุม ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง

เหตุใดฉันจึงมองเห็นเส้นแนวนอน การกะพริบ หรือสัญญาณรบกวนที่ผิดปกติอื่นๆ บนหน้าจอของจอภาพ CRT ของฉัน

จอภาพ CRT มีโอกาสถูกรบกวนจากสัญญาณภายนอกได้มากกว่าจอภาพ LCD สัญญาณรบกวนอาจเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ที่ส่งผ่านคลื่นความถี่วิทยุ (RF) (เช่น จอภาพขนาดเล็กหรือวิทยุ CB) หรืออุปกรณ์ที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก (เช่น มอเตอร์ในพัดลมไฟฟ้า) หรือแม้แต่กองสายไฟที่วางอยู่บนจอภาพหรือใกล้จอภาพ

สัญญาณวิทยุอาจรบกวนสัญญาณระหว่างคอมพิวเตอร์และจอภาพ และในบางกรณีอาจทำให้เกิดเส้นแนวนอน ตลอดจนสัญญาณรบกวนอื่นขึ้นได้ หากต้องการลดสัญญาณรบกวน ให้นำอุปกรณ์ RF ออกห่างจากคอมพิวเตอร์ หรือย้ายคอมพิวเตอร์และจอภาพให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์นั้น

สนามแม่เหล็กที่กำลังเคลื่อนไหว (เช่น จากมอเตอร์ไฟฟ้า) อาจทำให้เกิดการกะพริบเมื่อเข้าใกล้หน้าจอแบบ CRT สนามแม่เหล็กแบบคงที่ เช่น จากลำโพงของคอมพิวเตอร์ อาจทำให้สีเปลี่ยนหรือได้สีที่ไม่ถูกต้องในบริเวณใกล้กับแม่เหล็ก สีที่เปลี่ยนไปนี้มีสาเหตุมาจากส่วนของหน้าจอที่กลายเป็นสนามแม่เหล็ก บางครั้งสีที่เปลี่ยนอาจจะยังคงอยู่หลังจากที่คุณนำแหล่งของสนามแม่เหล็กออกไปแล้ว เพื่อช่วยลดหรือกำจัดการเปลี่ยนสี คุณสามารถใช้ตัวเลือกที่เป็นกลางบนจอภาพส่วนใหญ่ได้ จอภาพรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะลดสนามแม่เหล็กได้เองเมื่อคุณเปิดจอภาพ ในขณะที่จอภาพรุ่นเก่านั้น คุณอาจจะต้องลดสนามแม่เหล็กด้วยตนเอง จอภาพส่วนใหญ่จะมีปุ่มหรือตัวเลือกเมนูที่ให้คุณสามารถลดสนามแม่เหล็กได้ด้วยตนเอง การลดสนามแม่เหล็กของจอภาพจะทำให้สนามแม่เหล็กที่อยู่ในจอภาพหมดไป การเปลี่ยนสีก็จะหมดไปด้วย แต่ถ้าจอภาพอยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดของสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานเกินไป การลดสนามแม่เหล็กจะไม่สามารถล้างได้ คุณจำเป็นต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนจอภาพใหม่

DirectX คืออะไร และฉันจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งนี้ได้อย่างไร

DirectX เป็นเทคโนโลยีของ Windows ที่ประกอบด้วยวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว และคอมโพเนนต์เสียง และช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในโปรแกรมมัลติมีเดีย เช่น เกม และภาพยนตร์ DirectX Diagnostic Tool ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ DirectX เครื่องมือนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบของคุณ เช่น หน่วยความจำและความเร็วของตัวประมวลผล รวมทั้ง DirectX รุ่นที่ติดตั้ง และการทำงานว่าถูกต้องหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DirectX ให้ดูที่ DirectX: คำถามที่ถามบ่อย เมื่อต้องการใช้ DirectX Diagnostic Tool ให้ดูที่ การเรียกใช้ DirectX Diagnostic Tool

ฉันได้เปลี่ยนค่าความละเอียดของจอภาพ และตอนนี้ฉันมองไม่เห็นหน้าจอเลย

จอภาพวิดีโอส่วนใหญ่มีการกำหนดช่วงความละเอียดที่สามารถแสดงได้ ถ้าคุณระบุค่าที่อยู่นอกช่วงดังกล่าว อาจทำให้จอภาพแสดงผลไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงผลเลย โดยปกติเมื่อคุณเปลี่ยนความละเอียด Windows จะรอชั่วครู่เพื่อให้คุณยืนยันว่าคุณต้องการใช้ความละเอียดนั้น หากคุณไม่ยืนยัน Windows จะเปลี่ยนความละเอียดกลับไปเป็นค่าก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณยืนยันโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่จอภาพไม่สามารถแสดงความละเอียดใหม่ได้ คุณต้องเริ่มการทำงานของ Windows ใหม่ใน 'เซฟโหมด' และตั้งค่าความละเอียดใหม่เป็นค่าที่จอภาพสามารถแสดงผลได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนความละเอียดหน้าจอ

เหตุใดข้อความบนจอภาพของฉันจึงมัว

Windows ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า ClearType เพื่อสร้างข้อความที่อ่านได้ชัดเจนมากขึ้นบนหน้าจอ สำหรับจอภาพบางจอ คุณอาจจะต้องเปิดหรือปิด ClearType หรือต้องปรับ ClearType สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดและการปรับ ClearType ให้ดูที่ การทำข้อความให้อ่านง่ายขึ้นโดยใช้ ClearType สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ ClearType ให้ดูที่ ClearType: คำถามที่ถามบ่อย

ฉันจะตั้งค่าจอภาพหลายจอได้อย่างไร

การใช้จอภาพตั้งแต่สองจอขึ้นไปกับคอมพิวเตอร์ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ในการใช้วิดีโอเกม กระดาษคำนวณ โปรแกรมแก้ไขรูป หรือสิ่งอื่นๆ ที่ได้รับประโยชน์จากขนาดของหน้าจอที่ใหญ่ขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งจอภาพเพิ่มเติม ให้ดูที่ บริการช่วยเหลือและวิธีใช้สำหรับ "จอภาพหลายจอ"

เหตุใดจึงเกิดข้อผิดพลาดเมื่อฉันใช้การ์ดแสดงผลที่ต่างกันกับจอภาพหลายจอ

Windows Vista ใช้ Windows Display Driver Model (WDDM) ใหม่ที่เสถียรมากกว่า ซึ่งไม่อนุญาตให้คุณใช้โปรแกรมควบคุมการแสดงผลมากกว่าหนึ่งโปรแกรมเมื่อคุณใช้จอภาพหลายจอกับคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง ข้อผิดพลาดมักจะเกิดขึ้นเมื่อคุณมีการ์ดแสดงผลมากกว่าหนึ่งการ์ดจากผู้ผลิตหลายราย รวมทั้งการสนับสนุนการแสดงผลใดๆ ที่มีอยู่แล้วภายในแผงวงจรหลักบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากต้องการใช้การสนับสนุนจอภาพหลายจอกับการ์ดแสดงผลมากกว่าหนึ่งการ์ด การ์ดทั้งหมดต้องใช้โปรแกรมควบคุมเดียวกัน ซึ่งโดยปกติแล้วหมายถึงการใช้การ์ดแสดงผลเดียวกัน หรือต่างกันจากผู้ผลิตเดียวกัน (ถ้าการ์ดเหล่านั้นใช้โปรแกรมควบคุมเดียวกัน) การ์ดแสดงผลรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะอนุญาตให้คุณติดตั้งจอภาพสองจอโดยใช้การ์ดแสดงผลเดียวได้ คุณจึงไม่จำเป็นต้องใช้การ์ดมากกว่าหนึ่งการ์ดสำหรับจอภาพสองจอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การ์ดแสดงผล ให้ไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้จอภาพหลายจอ ให้ดูที่ บริการช่วยเหลือและวิธีใช้สำหรับ "จอภาพหลายจอ"

ฉันสามารถเปลี่ยนความสว่างและความคมชัดของจอภาพได้หรือไม่

คุณสามารถปรับความสว่างและความคมชัดของจอภาพ เพื่อให้สามารถมองเห็นข้อความและรูปได้ชัดเจนขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการดังกล่าว ให้ดูที่ ปรับความสว่างและความคมชัดของจอภาพ