การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย ให้ลองทำขั้นตอนเหล่านี้เป็นอันดับแรก

 1. เปิดการวินิจฉัยเครือข่ายโดยคลิกที่ไอคอนของเครือข่ายในพื้นที่การแจ้งเตือน แล้วคลิก วินิจฉัยและซ่อมแซม

 2. ตรวจสอบว่ามีการต่อสายทั้งหมดไว้อย่างถูกต้อง

 3. ถ้าคุณพยายามเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เครื่งนั้นเปิดอยู่ และคุณได้เปิดใช้งานการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันบนเครือข่ายของคุณแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ภายในบ้านที่ใช้ Windows ต่างรุ่นกัน

 4. ถ้าปัญหาเกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าการเชื่อมต่อของคุณเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหรือไม่

  เมื่อต้องการตรวจสอบการตั้งค่าการเชื่อมต่อ

  1. เปิด 'การเชื่อมต่อเครือข่าย' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน แล้วคลิก จัดการการเชื่อมต่อเครือข่าย

  2. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อ แล้วคลิก คุณสมบัติ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ค้นหาปัญหาที่เฉพาะเจาะจงในตารางต่อไปนี้

ปัญหา
วิธีการแก้ไขที่อาจใช้ได้

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรือใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันบนเครือข่ายในบ้าน

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการค้นพบเครือข่ายเปิดอยู่

  เมื่อต้องการเปิดการค้นพบเครือข่าย

  1. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้งานร่วมกัน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

  2. ถ้าการค้นพบเครือข่ายปิดอยู่ ให้คลิกปุ่มลูกศร รูปภาพของปุ่มลูกศร เพื่อขยายส่วน แล้วคลิก เปิดการค้นพบเครือข่าย จากนั้นคลิก นำไปใช้ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  หมายเหตุ

  • การค้นพบเครือข่ายจะถูกปิดตามค่าเริ่มต้นสำหรับเครือข่ายสาธารณะ การเปลี่ยนชนิดของตำแหน่งบนเครือข่ายเป็น 'ส่วนตัว' เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเปิดใช้การค้นพบเครือข่าย เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนชนิดของตำแหน่งบนเครือข่าย ให้ดูที่ การเลือกตำแหน่งบนเครือข่าย

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำหนดให้ใช้แฟ้มหรือเครื่องพิมพ์ร่วมกันแล้ว

  เมื่อต้องการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน

  เมื่อต้องการใช้แฟ้มร่วมกัน ให้ทำดังนี้ คลิกปุ่มลูกศร รูปภาพของปุ่มลูกศร เพื่อขยายส่วน การใช้งานแฟ้มร่วมกัน แล้วคลิก เปิดการใช้งานแฟ้มร่วมกัน แล้วคลิก นำไปใช้ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
  เมื่อต้องการใช้แฟ้มร่วมกันโดยใช้โฟลเดอร์สาธารณะให้ทำดังนี้ คลิกปุ่มลูกศร รูปภาพของปุ่มลูกศร เพื่อขยายส่วน การใช้โฟลเดอร์สาธารณะร่วมกัน แล้วคลิก ปิดการใช้ร่วมกันเพื่อผู้ใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายสามารถเปิดแฟ้มต่างๆ ได้ หรือ ปิดการใช้ร่วมกันเพื่อผู้ใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายสามารถเปิด เปลี่ยนแปลง และสร้างแฟ้มต่างๆ ได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วคลิก นำไปใช้ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
  เมื่อต้องการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน ให้ทำดังนี้ คลิกปุ่มลูกศร รูปภาพของปุ่มลูกศร เพื่อขยายส่วน การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน แล้วคลิก เปิดการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน จากนั้นคลิก นำไปใช้ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  ให้ดำเนินการดังกล่าวในคอมพิวเตอร์ของคุณและในคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อที่ใช้ Windows Vista

 • ถ้าการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านเปิดใช้งานอยู่ คุณจะมีทางเลือกสองแบบ

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ถ้าการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านเปิดใช้งานอยู่ คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ที่เหมือนกันในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใน Workgroup (แนะนำ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างบัญชีผู้ใช้ หรือคุณสามารถปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

  เมื่อต้องการปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

  1. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้งานร่วมกัน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

  2. ภายใต้ การใช้ร่วมกันและการค้นพบ ให้คลิกปุ่มลูกศร รูปภาพของปุ่มลูกศร ถัดจาก การใช้ร่วมกันที่ถูกป้องกันด้วยรหัสผ่าน
  3. คลิก ปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน แล้วคลิก นำไปใช้ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในคอมพิวเตอร์เครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อมีโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งโฟลเดอร์

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องอยู่ใน Workgroup เดียวกัน ดูที่ การเชื่อมต่อหรือสร้าง Workgroup

 • นอกจากการเปิดใช้งานการใช้แฟ้มร่วมกันแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าคุณสมบัติการใช้ร่วมกันบนโฟลเดอร์หรือเครื่องพิมพ์ที่ต้องการใช้ร่วมกัน

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  การใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันประกอบด้วยกระบวนการสองส่วนดังนี้ ขั้นแรกคุณต้องเปิดใช้งานการใช้ร่วมกันตามที่อธิบายไว้ข้างต้น จากนั้นคุณต้องตั้งค่าคุณสมบัติการใช้ร่วมกันของรายการนั้นๆ หรือย้ายรายการไปไว้ที่โฟลเดอร์สาธารณะเพื่อให้บุคคลอื่นๆ สามารถเข้าถึงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่หัวข้อเกี่ยวกับ การใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันใน Windows Vista บนเว็บไซต์ Microsoft

 • ไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตเราเตอร์เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเฟิร์มแวร์ล่าสุดสำหรับเราเตอร์ของคุณ

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้าน (การเชื่อมต่อแบบไร้สาย)

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์และโมเด็มเปิดอยู่

 • ถ้าคุณกำลังใช้แล็ปท็อป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ระบบไร้สายที่ขอบด้านหน้า ด้านข้าง หรือด้านหลังของแล็ปท็อปเปิดอยู่

 • ถ้า Windows ไม่พบเครือข่ายที่คุณคิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงสัญญาณคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิด Help and Support แล้วค้นหาคำว่า "การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการค้นหาเครือข่ายไร้สาย"

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายทำงานถูกต้อง

  เมื่อต้องการตรวจสอบว่าการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายทำงานถูกต้อง

  คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

  1. เปิด 'ตัวจัดการอุปกรณ์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  2. ขยายส่วน การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย แล้วคลิกขวาที่การ์ด จากนั้นคลิก คุณสมบัติ

  3. ภายใต้ สถานะอุปกรณ์ ให้ตรวจดูว่าอุปกรณ์ทำงานถูกต้องหรือไม่

 • ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุมการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายรุ่นล่าสุดจากเว็บไซต์ของผู้ผลิต

 • ล้างค่าแคชของ DNS Resolver สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ DNS (Domain Name System): คำถามที่ถามบ่อย

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้าน (การเชื่อมต่อแบบผ่านสาย)

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์และโมเด็มเปิดอยู่

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว

  ภาพประกอบของสายอีเทอร์เน็ต
  สายอีเทอร์เน็ต
 • ตรวจสอบว่าสายอีเทอร์เน็ตไม่ได้ชำรุด การทดสอบสามารถทำได้โดยใช้สายอื่นที่คุณทราบว่าใช้งานได้ปกติ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการต่อสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับพอร์ตที่ถูกต้องบนเราเตอร์

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สายอีเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังเราเตอร์ต้องไม่ได้ต่อเข้ากับพอร์ตที่มีเครื่องหมาย "uplink", "WAN" หรือ "Internet" เราเตอร์บางชนิดจะปิดใช้งานพอร์ตที่อยู่ติดกับพอร์ต uplink ดังนั้นให้ลองใช้พอร์ตอื่น

 • อาจมีปัญหากับการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่น (LAN)ของคุณ

  เมื่อต้องการตรวจสอบการเชื่อมต่อ LAN

  เปิด 'การเชื่อมต่อเครือข่าย' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน แล้วคลิก จัดการการเชื่อมต่อเครือข่าย

  ไอคอนเครือข่าย รูปภาพของไอคอนเครือข่าย จะเปลี่ยนแปลงตามสถานะการเชื่อมต่อ LAN และจะมีข้อมูลถ้าการ์ดทำงานไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ถ้าไม่ได้ต่อสาย LAN จะปรากฏไอคอนสถานะในพื้นที่แจ้งให้ทราบ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายทำงานถูกต้อง

  เมื่อต้องการตรวจสอบว่าการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายทำงานถูกต้อง

  คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

  1. เปิด 'ตัวจัดการอุปกรณ์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  2. ขยายส่วน การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย แล้วคลิกขวาที่การ์ด จากนั้นคลิก คุณสมบัติ

  3. ภายใต้ สถานะอุปกรณ์ ให้ตรวจดูว่าอุปกรณ์ทำงานถูกต้องหรือไม่

 • ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุมการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายรุ่นล่าสุดจากเว็บไซต์ของผู้ผลิต

 • ล้างค่าแคชของ DNS Resolver สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ DNS (Domain Name System): คำถามที่ถามบ่อย

จำคีย์เครือข่ายไม่ได้

ถ้าคุณลืมคีย์เครือข่าย และไม่มีใครเลยที่ทราบ คุณจำเป็นต้องตั้งค่าเราเตอร์แบบไร้สายอีกครั้ง ให้ดูที่ การตั้งค่าเราเตอร์แบบไร้สาย

การเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ต่อเนื่อง (ตัดการเชื่อมต่อเป็นช่วงๆ)

 • ปิดตัวเลือกการประหยัดพลังงานในคุณสมบัติของการ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย

  เมื่อต้องการปิดตัวเลือกการประหยัดพลังงาน

  1. เปิด 'การเชื่อมต่อเครือข่าย' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน แล้วคลิก จัดการการเชื่อมต่อเครือข่าย

  2. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อ แล้วคลิก คุณสมบัติ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  3. บนแท็บ เครือข่าย ให้คลิก กำหนดค่า

  4. บนแท็บ การจัดการพลังงาน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้คอมพิวเตอร์ปิดอุปกรณ์นี้เพื่อประหยัดพลังงาน จากนั้นคลิก ตกลง

การเชื่อมต่อเครือข่ายช้าเกินไป

 • ไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อค้นหาโปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Service Pack ล่าสุดของ Windows Vista ติดตั้งอยู่

 • ลองปิดใช้การปรับค่าอัตโนมัติ

  เมื่อต้องการปิดใช้การปรับค่าอัตโนมัติ

  1. คลิกปุ่ม เริ่ม รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'
  2. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ พร้อมท์คำสั่ง

  3. ในรายการผลลัพธ์ ให้คลิกขวาที่ พร้อมท์คำสั่ง แล้วคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  4. พิมพ์ netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled แล้วกด ENTER

  5. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่

  (เมื่อต้องการเปิดใช้การปรับค่าอัตโนมัติอีกครั้ง ให้พิมพ์คำสั่ง netsh interface tcp set global autotuninglevel=normal แล้วกด ENTER)

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความสามารถของเราเตอร์และการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายมีความเข้ากันได้

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ตัวอย่างเช่น ถ้าเราเตอร์มีความเร็ว 10/100 แต่การ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายเป็นอีเทอร์เน็ตแบบกิกะบิต เครือข่ายจะส่งข้อมูลในระดับความเร็วที่ต่ำกว่า คุณจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช้ากว่าเพื่อให้ได้ความเร็วเพิ่มขึ้น

 • ถ้าคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อแบบผ่านสาย ให้ลองปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการควบคุมการรับส่งข้อมูล

  เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการควบคุมการรับส่งข้อมูล

  1. เปิด 'ตัวจัดการอุปกรณ์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  2. คลิกขวาที่การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย แล้วคลิก คุณสมบัติ

  3. คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วคลิก Flow Control

  4. ภายใต้ ค่า ให้เลือก Rx and Tx Enabled (ในบางกรณีรายการนี้อาจระบุว่า Auto หรือ Rx/Tx Pause) แล้วคลิก ตกลง

ไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายที่ทำงานจากที่บ้าน (หรือสถานที่อื่น) โดยใช้การเชื่อมต่อ VPN

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN)อย่างถูกต้องตามที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่

 • ถ้าโมเด็มของคุณเป็นแบบใช้ภายนอก ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมเด็มเปิดอยู่

 • ตรวจสอบการตั้งค่าการเข้ารหัสลับ

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ถ้าคุณได้รับข้อความ "The local computer does not support encryption" (คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่สนับสนุนการเข้ารหัสลับ) (ข้อผิดพลาด 741) สาเหตุอาจเป็นเพราะการเข้ารหัสลับที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้ไม่ตรงกับการเข้ารหัสลับที่เซิร์ฟเวอร์ VPN ใช้ การเปลี่ยนการตั้งค่าการเข้ารหัสลับเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณใช้การตั้งค่าที่แนะนำ ซึ่งก็คือ 3DES

  เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการเข้ารหัสลับ

  1. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้งานร่วมกัน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

  2. คลิก เชื่อมต่อไปยังเครือข่าย

  3. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อ VPN แล้วคลิก คุณสมบัติ

  4. คลิกแท็บ ความปลอดภัย แล้วคลิก ขั้นสูง (การตั้งค่าแบบกำหนดเอง) จากนั้นคลิก การตั้งค่า

  5. ในกล่องโต้ตอบ 'การตั้งค่าความปลอดภัยขั้นสูง' ภายใต้ 'การเข้ารหัสลับข้อมูล' ให้เลือก เข้ารหัสลับอย่างเข้มงวดสูงสุด (ยกเลิกการเชื่อมต่อถ้าเซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธ) แล้วคลิก ตกลง สองครั้ง

  6. คลิก เชื่อมต่อ เพื่อลองเชื่อมต่ออีกครั้ง

 • ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  มีปัญหาที่อาจเป็นไปได้หลายประการ ซึ่งรวมถึงการมีสิทธิไม่เพียงพอสำหรับโดเมนและการเชื่อมต่อ ปัญหาใบรับรอง ปัญหาWinsock พร็อกซีไคลเอ็นต์ ปัญหาการจำแนก Domain Name System (DNS) ปัญหาของเซิร์ฟเวอร์ และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ที่จัดเตรียมให้โดยที่ทำงานของคุณ ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้

ไม่สามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อขาเข้า

เมื่อต้องการตั้งค่าการเชื่อมต่อขาเข้า

 1. เปิด 'การเชื่อมต่อเครือข่าย' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน แล้วคลิก จัดการการเชื่อมต่อเครือข่าย

 2. ถ้าคุณไม่เห็นเมนู 'แฟ้ม' ให้กดแป้น ALT

 3. คลิก แฟ้ม แล้วคลิก สร้างการเชื่อมต่อขาเข้าใหม่ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

ไม่สามารถใช้รากของไดรฟ์ร่วมกัน

เมื่อต้องการใช้รากของไดรฟ์ร่วมกัน

 1. เปิด 'คอมพิวเตอร์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

 2. คลิกขวาที่ไดรฟ์ แล้วคลิก ใช้ร่วมกัน

 3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติไดรฟ์ ให้คลิก การใช้ร่วมกันขั้นสูง ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 4. ในกล่องโต้ตอบ การใช้ร่วมกันขั้นสูง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โฟลเดอร์นี้ร่วมกัน แล้วพิมพ์ชื่อที่ใช้ร่วมกัน จากนั้นคลิก ตกลง

หมายเหตุ

 • คุณไม่สามารถใช้รากของไดรฟ์ที่มีเครื่องหมายดอลลาร์ต่อท้ายอักษรไดรฟ์ร่วมกันได้ เหมือนกับใน Windows รุ่นก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถใช้รากของไดรฟ์ C ในชื่อ "C$" ร่วมกัน แต่คุณสามารถใช้ร่วมกันในชื่อ "C" หรือชื่ออื่นๆ

 • เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย เราขอแนะนำให้คุณใช้ร่วมกันเฉพาะโฟลเดอร์ที่เลือกไว้ แทนที่จะใช้ร่วมกันทั้งไดรฟ์

มีที่อยู่ IP ที่ซ้ำกันบนเครือข่าย

ฉันต้องการข้อมูลขั้นสูงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเครือข่าย