การแก้ไขปัญหาใน Windows Media Player

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับ Windows Media Player

แสดงทั้งหมด

มีกลุ่มข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ Windows Media Player หรือไม่

ได้ คุณสามารถส่งคำถามไปที่กลุ่มข่าวสารของ Windows Media Player

กลุ่มข่าวสารนี้ได้รับการดูแลรักษาโดยชุมชนผู้ใช้ที่มีความรู้ที่เสนอการให้ความช่วยเหลือแบบเพียร์ทูเพียร์ ซึ่งเป็นแหล่งที่ให้การสนับสนุนทางเทคนิคของ Microsoft แบบไม่เป็นทางการ ฉะนั้น Microsoft จึงไม่อาจรับประกันได้ว่าคำถามของคุณจะได้รับคำตอบ

เมื่อคุณส่งคำถาม โปรดระบุให้เฉพาะเจาะจงเท่าที่จะทำได้ ตัวอย่างเช่น ควรมีรายละเอียดต่อไปนี้รวมอยู่ด้วย:

 • รุ่นของ Windows Media Player: หากต้องการค้นหาหมายเลขรุ่น บนเมนู วิธีใช้ คลิก เกี่ยวกับ Windows Media Player ถ้ามองไม่เห็นเมนู วิธีใช้ให้แสดงเมนูแบบคลาสสิค ตัวอย่างเช่น อาจจะเป็นรุ่น 11.0.6000.xxxx

 • รุ่นของระบบปฏิบัติการ Windows เมื่อต้องการค้นหาหมายเลขรุ่น ให้คลิก เริ่ม คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ จากนั้นคลิก คุณสมบัติ

 • งานที่คุณพยายามจะทำให้สำเร็จก่อนที่จะพบกับปัญหา

 • ถ้ามีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น ให้คลิก วิธีใช้บนเว็บ เมื่อเว็บเพจปรากฏขึ้น ให้คัดลอก URL และวางลงในคำถามในกลุ่มข่าวสารของคุณ URL ของวิธีใช้บนเว็บจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น รหัสข้อผิดพลาดที่คุณได้พบและรายละเอียดการแก้ปัญหาอื่นๆ

 • ถ้าปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะเวลาที่คุณใช้แฟ้มบางแฟ้ม การเชื่อมโยงเว็บ หรือ URL ให้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่มีปัญหานั้นๆ

ฉันจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคอมโพเนนต์ของโปรแกรมเล่นและตัวแปลงสัญญาณที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของฉันได้อย่างไร

หากคุณจำเป็นต้องดูรายการคอมโพเนนต์ Windows Media Player และตัวแปลงสัญญาณที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ปฏิบัติดังนี้:

 1. บนเมนู วิธีใช้ คลิก เกี่ยวกับ Windows Media Player

  ถ้ามองไม่เห็นเมนู วิธีใช้ให้แสดงเมนูแบบคลาสสิค

 2. บนกล่องโต้ตอบ เกี่ยวกับ Windows Media Player คลิก ข้อมูลการสนับสนุนทางเทคนิค

  เว็บเบราว์เซอร์ของคุณจะเปิดเพจที่มีข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มไบนารี ตัวแปลงสัญญาณ ตัวกรอง ปลั๊กอิน และบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ บุคคลผู้สนับสนุนทางเทคนิคอาจสามารถใช้ข้อมูลรายละเอียดนี้เพื่อแก้ไขปัญหาบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้

ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ฉันจะค้นหารหัสข้อผิดพลาดนี้ได้อย่างไร

กล่องโต้ตอบข้อความแสดงข้อผิดพลาดส่วนใหญ่จะมีปุ่ม วิธีใช้บนเว็บ ถ้าคุณออนไลน์อยู่ ให้คลิกปุ่มดังกล่าวเพื่อดูหมายเลขรหัสข้อผิดพลาด

รหัสข้อผิดพลาดจะประกอบด้วยอักขระพยัญชนะผสมตัวเลข เช่น C00D1197 หากคุณเห็นอักขระในรหัสข้อผิดพลาดที่ดูเหมือนเลขศูนย์ หรือตัวอักษร "O" ตัวพิมพ์ใหญ่ นั่นหมายถึงเลขศูนย์

ฉันจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเฉพาะได้อย่างไร

กล่องโต้ตอบข้อความแสดงข้อผิดพลาดส่วนใหญ่จะมีปุ่ม วิธีใช้บนเว็บ หากคุณกำลังออนไลน์ ให้คลิกที่ปุ่มดังกล่าวเพื่อดูว่ามีข้อมูลใดที่จะช่วยแก้ปัญหาที่คุณพบอยู่ได้

ข้อมูลบนเพจ 'วิธีใช้บนเว็บ' จะได้รับการปรับปรุงเป็นระยะ เมื่อ Microsoft ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น หากคุณไม่พบวิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดที่คุณพบในวันนี้ ให้ลองกลับมาตรวจสอบอีกครั้งในอนาคตเพื่อดูว่าจะมีวิธีแก้ปัญหาหรือไม่

เมื่อฉันคลิกที่ปุ่ม วิธีใช้บนเว็บ ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น เพราะเหตุใด

คุณอาจมีปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ลองเริ่มโปรแกรมเล่นใหม่ หรือเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง

ทำไมปุ่มสีแดงและน้ำเงินปรากฏอยู่ข้างรายการบางรายการในไลบรารีหรือบานหน้าต่างรายการ

เมื่อโปรแกรมเล่นพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาอื่นๆ โดยปกติจะแสดงกล่องโต้ตอบข้อความแสดงข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตามในบางกรณี โปรแกรมเล่นอาจแสดงปุ่ม ข้อผิดพลาดรูปภาพของปุ่ม 'ข้อผิดพลาด' หรือปุ่ม ข้อมูลรูปภาพของปุ่ม 'ข้อมูล' ที่อยู่ถัดจากรายการในไลบรารีหรือบานหน้าต่าง 'รายการ'

ให้คลิกที่ปุ่มดังกล่าวเพื่อดูรายการตัวเลือกสำหรับการแก้ปัญหา หรือแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว นอกจากนั้นคุณยังสามารถโฮเวอร์ตัวชี้เมาส์เหนือปุ่มดังกล่าวเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม