การควบคุมบัญชีผู้ใช้ (UAC) สามารถช่วยคุณป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่คอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต การควบคุมบัญชีผู้ใช้ทำงานโดยพร้อมท์คุณถึงการอนุญาต เมื่องานต้องการสิทธิ์ระดับผู้ดูแล เช่น การติดตั้งซอฟต์แวร์หรือการเปลี่ยนการตั้งค่าที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รายอื่นๆ

เราไม่แนะนำให้ปิด 'การควบคุมบัญชีผู้ใช้' ถ้าคุณปิด คุณควรจะเปิดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

  1. เปิด 'บัญชีผู้ใช้' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก บัญชีผู้ใช้ และความปลอดภัยในครอบครัว (หรือคลิก บัญชีผู้ใช้ ถ้าคุณเชื่อมต่อกับโดเมนเครือข่าย) แล้วคลิก บัญชีผู้ใช้

  2. คลิก เปิดหรือปิดการควบคุมบัญชีผู้ใช้ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้การควบคุมบัญชีผู้ใช้ (UAC) เพื่อช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อเปิด UAC หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อปิด UAC แล้วคลิก ตกลง