เวลาที่ Windows Defender เปิดการทำงานอยู่, คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมี สปายแวร์ และโปรแกรมซ่อนเร้นที่ไม่พึงประสงค์ตัวอื่น ๆ พยายามที่จะติดตั้งตัวมันเอง, พยายามที่จะรันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ, หรือ พยายามที่จะทำการเปลี่ยนแปลงค่าการติดตั้งต่าง ๆ ที่มีความสำคัญกับ Windows ถ้าหากคุณใช้ค่าการติดตั้งต่าง ๆ ที่เป็น ดีฟอลท์, Windows Defender จะตรวจสอบเพื่อค้นหา definitions ใหม่ ๆ, ทำการสแกนหาสปายแวร์และซอฟท์แวร์ซ่อนเร้นที่ไม่พึงประสงค์ตัวอื่น ๆ, รวมทั้งกำจัด ซอฟท์แวร์ชั่วร้าย ที่มันพบให้คุณโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย.

  1. เปิด Windows Defender โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Defender

  2. คลิ๊ก เครื่องมือ, จากนั้นก็คลิ๊กที่ ตัวเลือก

  3. ทางด้านล่างของ ตัวเลือกสำหรับผู้ดูแลระบบ, ให้ทำเครื่องหมาย หรือ ลบเครื่องหมายในกล่องทำเครื่องหมาย ใช้ Windows Defender, จากนั้นก็ให้คลิ๊ก บันทึก ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน