เมื่อต้องการให้ Windows ติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญเมื่อมีอยู่ ให้เปิดใช้งานการปรับปรุงอัตโนมัติ การปรับปรุงที่สำคัญมีประโยชน์อย่างยิ่ง เช่น ทำให้มีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น คุณยังสามารถกำหนดให้ Windows ติดตั้งการปรับปรุงที่แนะนำโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถจัดการกับปัญหาที่ไม่ร้ายแรงและช่วยพัฒนาประสบการณ์ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ของคุณได้ด้วย การปรับปรุงที่เป็นทางเลือกจะไม่มีการดาวน์โหลดหรือติดตั้งโดยอัตโนมัติ การอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงทางออนไลน์

  1. เปิด Windows Update โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Update

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนการตั้งค่า

  3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  4. ภายใต้ การปรับปรุงที่แนะนำ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมการปรับปรุงที่แนะนำเมื่อดาวน์โหลด ติดตั้งหรือแจ้งเตือนฉันเกี่ยวกับการปรับปรุง แล้วคลิก ตกลง ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน