การเปิดความแตกต่างสูงและการเปลี่ยนการตั้งค่า

'ความแตกต่างสูง' ช่วยเพิ่มความคมชัดของสีของข้อความและรูปบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำให้รายการเหล่านั้นดูแตกต่างและง่ายต่อการระบุ

  1. เปิดหน้า ทำคอมพิวเตอร์ให้มองเห็นง่ายขึ้น โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก การเข้าถึงได้ง่าย คลิก ศูนย์การเข้าถึงได้ง่าย แล้วคลิก ทำคอมพิวเตอร์ให้มองเห็นง่ายขึ้น

  2. ภายใต้ ความแตกต่างสูง ให้คลิก เลือกโครงร่างสีความคมชัดสูง

  3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าลักษณะที่ปรากฏ ภายใต้ โครงร่างสี ให้เลือกชุดรูปแบบสี 'ความแตกต่างสูง' ที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

    หมายเหตุ

    • เมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์เพื่อเปิดหรือปิด 'ความแตกต่างสูง' ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดความคมชัดสูงเมื่อกด ALT ด้านซ้าย + SHIFT ด้านซ้าย + PRINT SCREEN