โปรแกรมควบคุม คือซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถสื่อสารกับฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ หากไม่มีโปรแกรมควบคุมที่ถูกต้อง ฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้จะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง