การใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ Windows หาไม่พบ

ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสสามารถช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจาก ไวรัส และการคุกคามด้านความปลอดภัยอื่นๆ Windows ตรวจสอบเป็นประจำเพื่อดูว่าได้มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ซอฟต์แวร์นั้นกำลังทำงานอยู่ และได้รับการปรับปรุงแล้ว สถานะของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณจะแสดงอยู่ใน Windows Security Center อย่างไรก็ตาม Windows ไม่ได้ตรวจหาซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสทั้งหมด และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสบางตัวไม่ได้รายงานสถานะต่อ Windows

หากคุณได้รับการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ แต่คุณรู้ว่าได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและปรับปรุงซอฟต์แวร์นั้นแล้ว คุณสามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อหยุดรับการแจ้งเตือนเหล่านี้ คุณควรดำเนินการดังกล่าว หากคุณแน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สมบูรณ์ ซึ่งได้รับการปรับปรุงไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว และแน่ใจว่าได้เปิดการสแกนแบบในเวลาจริง ซึ่งจะตรวจสอบทุกๆ แฟ้มก่อนที่จะถูกเปิดหรือใช้

เมื่อต้องการระบุว่าคุณกำลังใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสที่ Windows หาไม่พบ

หากคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บน โดเมน การตั้งค่าความปลอดภัยของคุณอาจได้รับการจัดการโดยผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ และ Security Center จะไม่แสดงสถานะความปลอดภัยของคุณหรือส่งการแจ้งเตือน

  1. เปิด Security Center โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ความปลอดภัย แล้วคลิก ศูนย์รักษาความปลอดภัย

  2. คลิก การป้องกันมัลแวร์ จากนั้นภายใต้ การป้องกันไวรัส ให้คลิก แสดงตัวเลือกที่พร้อมใช้ให้ฉันเห็น

  3. ในกล่องโต้ตอบ Windows Security Center ให้คลิก ฉันมีโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ฉันจะตรวจสอบด้วยตัวเอง ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

    Security Center จะแสดงการตั้งค่าการป้องกันไวรัสของคุณเป็น ไม่ถูกตรวจสอบ และคุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณอีกต่อไป

หมายเหตุ

  • การเชื่อมโยง แสดงตัวเลือกที่พร้อมใช้ให้ฉันเห็น จะใช้งานไม่ได้ เมื่อการตั้งค่าการป้องกันไวรัสถูกตั้งเป็น 'เปิด'