การใช้ทางเลือกที่เป็นข้อความหรือภาพแทนเสียง

Windows มีการตั้งค่าเพื่อใช้สิ่งแสดงแทนเสียงแทนการใช้เสียงในหลายๆ โปรแกรม คุณสามารถปรับการตั้งค่าเหล่านี้ได้จากหน้า ใช้ทางเลือกที่เป็นข้อความหรือภาพแทนเสียง ใน 'ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง'

  1. เปิดหน้า ใช้ข้อความหรือภาพแทนเสียง โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก การเข้าถึงได้ง่าย คลิก ศูนย์การเข้าถึงได้ง่าย แล้วคลิก ใช้ข้อความหรือภาพแทนเสียง

  2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ ได้แก่

    • เปิดการแจ้งเตือนแบบแสดงให้เห็นพร้อมเสียง ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าให้เรียกใช้ 'การแจ้งเตือนด้วยเสียง' เมื่อคุณเข้าสู่ระบบของ Windows 'การแจ้งเตือนด้วยเสียง' จะแทนที่เสียงของระบบด้วยสิ่งแสดงแทนเสียง เช่น สัญญาณกะพริบบนหน้าจอ เพื่อให้คุณสามารถสังเกตเห็นการแจ้งเตือนของระบบได้แม้จะไม่ได้ยินเสียงแจ้งเตือนนั้นก็ตาม นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ 'การแจ้งเตือนด้วยเสียง' เตือนคุณอย่างไร

    • เปิดคำอธิบายข้อความสำหรับกล่องโต้ตอบที่พูด ตัวเลือกนี้กำหนดให้ Windows แสดงคำอธิบายข้อความแทนเสียง เพื่อบอกให้ทราบว่ากิจกรรมนั้นๆ กำลังเกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ (ต้วอย่างเช่น เมื่อเริ่มพิมพ์เอกสารหรือพิมพ์เอกสารเสร็จ)