โปรแกรม 'ระบายสี' คือโปรแกรมที่ใช้เพื่อวาด ลงสี และแก้ไขรูปภาพ คุณสามารถใช้โปรแกรม 'ระบายสี' เป็นเหมือนกับแผ่นสเกตช์ภาพแบบดิจิทัลเพื่อร่างรูปภาพแบบง่ายๆ หรือร่างโครงการแบบสร้างสรรค์ หรือเพื่อเพิ่มข้อความและการออกแบบให้กับรูปภาพอื่น เช่น รูปภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิทัล

ส่วนต่างๆ ของโปรแกรม 'ระบายสี'

เมื่อต้องการเปิดโปรแกรม 'ระบายสี' ให้คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม', คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด แล้วคลิก ระบายสี

เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม 'ระบายสี' จะเห็นหน้าต่างซึ่งว่างเปล่าเกือบทั้งหมด มีเพียงเครื่องมือสองสามอย่างเพื่อใช้ในการวาดภาพและระบายสีเท่านั้น ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงส่วนต่างๆ ของหน้าต่างโปรแกรม 'ระบายสี'

รูปภาพของหน้าต่างโปรแกรม 'ระบายสี'
หน้าต่างโปรแกรม 'ระบายสี'

การทำงานกับเครื่องมือ

โปรแกรม 'ระบายสี' มีชุดเครื่องมือการวาดภาพที่ใช้งานได้ง่ายอยู่ในกล่องเครื่องมือ คุณสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้สร้างรูปวาดด้วยมือและเพิ่มความหลากหลายของรูปร่างให้กับรูปภาพของคุณ

เนื้อหาส่วนนี้จะอธิบายงานทั่วไปบางอย่าง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือแต่ละชนิดในกล่องเครื่องมือโปรแกรม 'ระบายสี' โปรดดูที่ เครื่องมือโปรแกรม 'ระบายสี'

การวาดเส้น

เครื่องมือบางอย่าง เช่น ดินสอ แปรง เส้น และเส้นโค้งช่วยให้คุณสร้างเส้นตรง เส้นโค้ง หรือเส้นเป็นลอนที่หลากหลายได้ สิ่งที่คุณวาดจะถูกกำหนดโดยวิธีการเลื่อนเมาส์เมื่อคุณวาด คุณสามารถใช้เครื่องมือเส้นเพื่อวาดเส้นตรง ตัวอย่างเช่น

 1. ในกล่องเครื่องมือ คลิกเครื่องมือ เส้น   รูปภาพของเครื่องมือ 'บรรทัด' .
 2. ในกล่องสี ให้คลิกสีที่คุณต้องการใช้

 3. เมื่อต้องการวาดรูป ให้ ลาก ตัวชี้ไปบนพื้นที่วาด

การวาดเส้นที่ไม่เป็นระเบียบ

การวาดของคุณไม่จำเป็นต้องมีเพียงแค่เส้นตรง อย่างเช่น คุณสามารถใช้เครื่องมือ 'เส้นโค้ง' เพื่อสร้างเส้นโค้งที่ราบเรียบ หรือใช้ 'ดินสอ' และ 'แปรง' เพื่อสร้างรูปร่างอิสระโดยไม่มีแบบแผนได้อย่างสมบูรณ์แบบ

 1. ในกล่องเครื่องมือ คลิกเครื่องมือ ดินสอ   รูปภาพของเครื่องมือ 'ดินสอ' .
 2. ในกล่องสี ให้คลิกสีที่คุณต้องการใช้

 3. เมื่อต้องการวาดรูป ลากตัวชี้ไปบนพื้นที่วาด

เคล็ดลับ

 • ถ้าคุณต้องการเส้นหนาขึ้น ให้ใช้ 'แปรง' แทน 'แปรง' สามารถกำหนดความหนาได้ตามต้องการ

การวาดรูปร่าง

เครื่องมือบางอย่าง เช่น 'สี่เหลี่ยม' และ 'วงรี' จะช่วยให้คุณเพิ่มรูปร่างลงในการวาดของคุณได้ เทคนิคที่ใช้เป็นแบบเดียวกันไม่ว่าคุณจะเลือกใช้รูปร่างแบบใดก็ตาม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เครื่องมือ รูปหลายเหลี่ยม เพื่อวาดรูปหลายเหลี่ยม ซึ่งเป็นรูปร่างที่อาจจะมีกี่ด้านก็ได้

 1. ในกล่องเครื่องมือ คลิกเครื่องมือ รูปหลายเหลี่ยม   รูปภาพของเครื่องมือ 'รูปหลายเหลี่ยม'.
 2. ในกล่องตัวเลือก ให้คลิกลักษณะการเติม

  รูปภาพของตัวเลือกการเติม
  ตัวเลือกการเติม
  • เค้าร่าง. รูปร่างของคุณจะเป็นเพียงเค้าร่างโดยมีพื้นภายในที่โปร่งใส

  • เค้าร่างที่ใช้การเติม. รูปร่างของคุณจะมีการเติมสีพื้นหลังปัจจุบัน (เมื่อต้องการตั้งค่าสีพื้นหลัง ในกล่องสีให้คลิกขวาสีที่ต้องการ)

  • ทึบ. รูปร่างของคุณจะมีการเติมกับสีพื้นหลังปัจจุบัน แต่จะไม่มีเค้าร่าง

 3. เมื่อต้องการเพิ่มรูปหลายเหลี่ยม ลากตัวชี้ไปทั่วพื้นที่วาด แล้วคลิกจุดปลายของด้านแรก

 4. ลากตัวชี้เมื่อต้องการสร้างด้านต่อไป แล้วคลิกที่จุดปลายเช่นกัน ทำซ้ำขั้นตอนนี้กับด้านอื่นๆ ตามที่ต้องการ

 5. เมื่อต้องการสร้างด้านสุดท้ายและปิดรูปหลายเหลี่ยม ให้คลิกสองครั้ง

การลบบางส่วนของรูปภาพ

ถ้าคุณวาดรูปผิดหรือต้องการเปลี่ยนส่วนของรูปภาพ ให้ใช้ยางลบ ตามค่าเริ่มต้น ยางลบจะเปลี่ยนพื้นที่ที่คุณลบให้เป็นสีขาว แต่คุณสามารถเปลี่ยนสีของยางลบได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งค่าสียางลบเป็นสีเหลือง ทุกสิ่งที่คุณลบไปจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

 1. ในกล่องเครื่องมือ ให้คลิกเครื่องมือ ยางลบรูปภาพของเครื่องมือ 'ยางลบ' .
 2. ในกล่องสี ให้คลิกขวาสีที่คุณต้องการใช้ลบ ถ้าต้องการลบโดยใช้สีขาว คุณไม่จำเป็นต้องเลือกสี

 3. ลากตัวชี้ไปบนพื้นที่ที่คุณต้องการลบ

การเปลี่ยนลักษณะพิเศษของเครื่องมือวาด

กล่องตัวเลือกซึ่งอยู่ทางด้านล่างกล่องเครื่องมือ คือที่ที่คุณสามารถเปลี่ยนเครื่องมือที่ใช้วาด คุณสามารถตั้งค่าความหนาของแปรงเครื่องมือ (ซึ่งส่งผลต่อน้ำหนักของสิ่งที่วาดบนหน้าจอ) และตั้งลักษณะเค้าร่างหรือความทึบของรูปร่างที่คุณวาด

การเปลี่ยนเส้นขีดของแปรง

 1. ในกล่องเครื่องมือ คลิกเครื่องมือ แปรง   รูปภาพของเครื่องมือ 'แปรง'.
 2. ในกล่องตัวเลือก ให้คลิกรูปร่างแปรงที่คุณต้องการใช้ระบายสี

  รูปภาพของตัวเลือกแปรง
  ตัวเลือกรูปภาพจากแปรง
 3. เมื่อต้องการระบายสี ลากตัวชี้ไปรอบๆ พื้นที่วาด

การบันทึกรูปภาพ

บันทึกภาพบ่อยครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่สูญเสียงานของคุณไปโดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อต้องการบันทึก บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทำกับรูปภาพตั้งแต่คุณบันทึกครั้งล่าสุด

อย่างไรก็ตาม ครั้งแรกที่คุณบันทึกรูปภาพใหม่ คุณจำเป็นต้องตั้งชื่อแฟ้มให้กับรูปภาพนั้น โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึก

 2. ในกล่อง เก็บเป็นชนิด ให้เลือกรูปแบบแฟ้มที่คุณต้องการ

 3. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อ

 4. คลิก บันทึก