การใช้งาน Software Explorer ใน Windows Defender

การใช้ Software Explorer ใน Windows Defender เพื่อดูข้อมูลที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ที่กำลังทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ ณ ขณะนั้น ซึ่งสามารถที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัว หรือ ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ยกตัวอย่างเช่น, คุณสามารถที่จะดูได้ว่ามีโปรแกรมตัวไหนบ้างที่รันเองโดยอัตโนมัติเวลาที่คุณเริ่มต้นการทำงานของ Windows รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการต่าง ๆ ที่โปรแกรมต่าง ๆ เหล่านี้ มีการโต้ตอบกับ โปรแกรม และ เซอร์วิส ต่าง ๆ ของ Windows เป็นต้น

Software Explorer จะช่วยคุณในการเฝ้าดูไอเท็มต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

  • โปรแกรมที่ทำงานตอน Startup, เป็นโปรแกรมซึ่งจะรันโดยอัตโนมัติ โดยที่คุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้เวลาที่เริ่มต้นการทำงานของ Windows

  • โปรแกรมต่าง ๆ ที่กำลังรันอยู่ในปัจจุบัน, เป็นโปรแกรมซึ่งกำลังรันอยู่บนหน้าจอ หรือ ทำงานอยู่เบื้องหลัง ณ ขณะเวลานั้น

  • โปรแกรมต่าง ๆ ที่มีการเชื่อมต่ออยู่กับระบบเครือข่าย, ซึ่งก็คือโปรแกรมหรือโพรเซสต่าง ๆ ที่สามารถทำการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ ระบบเครือข่ายภายในบ้าน หรือภายในที่ทำงานก็ได้

  • โปรแกรมให้บริการ Winsock , ซึ่งก็คือโปรแกรมต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ในการให้บริการระดับล่างทางในระบบเครือข่ายและการติดต่อสื่อสารให้กับ Windows และโปรแกรมต่าง ๆ ที่รันอยู่บน Windows โปรแกรมต่าง ๆ เหล่านี้มักสามารถที่จะเข้าไปในจุดต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญของระบบปฏิบัติการได้

การใช้ Software Explorer เพื่อดูซอฟท์แวร์ซึ่งกำลังรันอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถที่จะใช้ Software Explorer ในการดูและจัดการโปรแกรมต่าง ๆ ที่คุณใช้งานอยู่ได้ อย่างไรก็ตาม, ในการดูและการจัดการโปรแกรมต่าง ๆ รวมทั้งซอฟท์แวร์ตัวอื่น ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้งานทุกคน, คุณจำเป็นต้องมีรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ ได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้นได้

  1. เปิด Windows Defender โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Defender

  2. คลิ๊กที่ เครื่องมือ, จากนั้นก็คลิ๊กที่ Software Explorer

  3. ในรายการของ ประเภท, ให้เลือกประเภทของซอฟท์แวร์ซึ่งคุณต้องการที่จะเฝ้าสังเกตุการณ์ ในการเฝ้าสังเกตุการณ์ซอฟท์แวร์ซึ่งถูกใช้งานโดยผู้ใช้งานทุกคนบนเครื่องคอมพิวเตอร์, ให้คลิ๊กที่ แสดงให้กับผู้ใช้ทั้งหมด ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

ทำความเข้าใจกับรายละเอียดต่าง ๆ ของ Software Explorer

Software Explorer จะแสดงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมต่าง ๆ, อย่างเช่น ชื่อของโปรแกรม, ผู้ทำการเผยแพร่, และเวอร์ชั่น เป็นต้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทที่คุณเลือก, เพราะคุณก็อาจจะได้เห็นข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่มีความสำคัญเหล่านี้ด้วย

ชื่อหัวข้อ
รายละเอียด

เริ่มต้นการทำงานอัตโนมัติ

บ่งชี้ว่าโปรแกรมได้รับการลงทะเบียนให้เริ่มต้นการทำงานโดยอัตโนมัติเวลาที่ Windows เริ่มต้นการทำงานหรือไม่

รูปแบบของการเิริ่มต้นการทำงาน

สถานที่ซึ่งโปรแกรมถูกลงทะเบียนเพื่อให้เริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อ Windows เริ่มต้นการทำงานของมัน; ยกตัวอย่างเช่น, ใน registry หรือ ใน Startup Folder ของผู้ใช้งานทุกคน เป็นต้น

ส่งมาพร้อมกับตัวระบบปฏิบัติการ

จะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าโปรแกรมได้ถูกทำการติดตั้งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของ Windows หรือไม่

การจัดประเภท

จะเป็นการระบุว่าโปรแกรมได้รับการวิเคราะห์เพื่อหาความเสี่ยงที่มีต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์มาแล้วหรือไม่

มีการลายเซ็นต์ดิจิตัลโดย

จะบ่งชี้ว่าได้เคยมีการลงลายเซ็นต์มาแล้วหรือไม่, และถ้าเป็นเช่นนั้น, ผู้เผยแพร่ที่ถูกแสดงในรายการได้ลงลายเซ็นต์ไว้หรือไม่ ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น, เราขอแนะนำว่าคุณไม่ควรที่จะให้ความเชื่อถือในข้อมูลของผู้เผยแพร่ที่ให้มาพร้อมกับซอฟท์แวร์ตัวนั้น, และคุณก็ควรที่จะทบทวนในรายละเอียดต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ก่อนที่จะเลือกว่า คุณจะให้ความเชื่อถือซอฟท์แวร์ตัวนั้นหรือไม่