ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า มัลแวร์ คือซอฟต์แวร์ที่ได้รับการออกแบบโดยเจตนาให้เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ไวรัสหนอนอินเทอร์เน็ต และโปรแกรมม้าโทรจันคือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย เพื่อช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากมัลแวร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและป้องกันสปายแวร์ที่ปรับปรุงล่าสุด

Windows มาพร้อมกับ Windows Defender ซึ่งสามารถช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายและที่ไม่ต้องการ เช่น สปายแวร์ และแอดแวร์ Windows Defender ถูกติดตั้งและเปิดโดย ค่าเริ่มต้น

อย่างไรก็ตาม Windows ไม่ได้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ปรับปรุงล่าสุด คุณควรติดตั้งซอฟต์แวร์ดังกล่าวในทันที เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอาจเสี่ยงต่อการถูกโจมตี คุณสามารถซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสทางออนไลน์ได้ โดยการไปที่เว็บไซต์ Microsoft Antivirus Partners