การใช้แป้นพิมพ์ลัด

แป้นพิมพ์ลัดคือแป้นพิมพ์อย่างน้อยสองแป้นขึ้นไป ซึ่งเมื่อคุณกดแป้นเหล่านี้พร้อมกันจะสามารถทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งโดยปกติจำเป็นต้องใช้เมาส์หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแบบอื่น แป้นพิมพ์ลัดช่วยให้การโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ของคุณทำได้ง่ายขึ้น ช่วยประหยัดเวลาและทำให้คุณสามารถทำงานกับ Windows และอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องเปลืองแรง ให้ตรวจหาแป้นพิมพ์ลัดจากเมนูของโปรแกรม ถ้ามีอักษรที่ขีดเส้นใต้ในเมนู โดยปกติหมายความว่า การกดแป้น ALT ร่วมกับแป้นอักษรที่ขีดเส้นใต้จะมีผลเหมือนกับการคลิกรายการเมนูนั้น