ไม่ว่าคุณเขียนจดหมายหรือเติมข้อมูลตัวเลข แป้นพิมพ์เป็นทางหลักในการป้อนข้อมูลลงไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ในการควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณได้ การเรียนรู้ที่จะใช้ คำสั่ง (คำแนะนำที่ส่งไปถึงคอมพิวเตอร์ของคุณ) อย่างง่ายๆ เพียงเล็กน้อยบนแป้นพิมพ์จะช่วยคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บทความนี้ครอบคลุมพื้นฐานการใช้แป้นพิมพ์และให้คุณเริ่มต้นใช้คำสั่งผ่านแป้นพิมพ์

การจัดกลุ่มแป้นต่างๆ

แป้นบนแป้นพิมพ์แบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่มขึ้นกับการทำงาน

 • แป้นตัวพิมพ์ (ตัวเลขและตัวอักษร) แป้นเหล่านี้ประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายวรรคตอน และแป้นสัญลักษณ์ แบบเดียวกับที่พบบนเครื่องพิมพ์ดีดแบบดั้งเดิม

 • แป้นควบคุม แป้นควบคุมต่างๆ นี้ใช้เดี่ยวหรือใช้ร่วมกับแป้นอื่นเพื่อทำงานบางอย่าง แป้นควบคุมที่ใช้มากที่สุดคือแป้น CTRL แป้น ALT แป้นโลโก้ Windowsรูปของปุ่มโลโก้ Windows และแป้น ESC
 • แป้นฟังก์ชัน แป้นฟังก์ชันใช้กับการทำงานเฉพาะอย่าง แป้นทั้งหลายนี้มีชื่อบอกเป็น F1, F2, F3 และต่อไปจนถึง F12 หน้าที่ของแป้นเหล่านี้แตกต่างกันไปในแต่ละโปรแกรม

 • แป้นนำทาง แป้นนำทางต่างๆ นี้ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายไปทั่วทั้งเอกสารหรือเว็บเพจ และใช้สำหรับแก้ไขข้อความ ประกอบด้วยแป้นลูกศร, HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, DELETE และ INSERT

 • แป้นพิมพ์ตัวเลข แป้นพิมพ์ตัวเลขช่วยให้คุณป้อนตัวเลขได้อย่างรวดเร็ว แป้นเหล่านี้อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเหมือนเครื่องคำนวณหรือเครื่องบวกเลขทั่วไป

ภาพต่อไปนี้แสดงวิธีการจัดแป้นตัวพิมพ์บนแป้นพิมพ์ทั่วไป เค้าโครงของแป้นพิมพ์ของคุณอาจแตกต่างกันได้

รูปภาพของแป้นพิมพ์ที่แสดงแป้นชนิดต่างๆ
การจัดเรียงแป้นต่างๆ บนแป้นพิมพ์

การพิมพ์ข้อความ

เมื่อคุณต้องพิมพ์บางสิ่งบางอย่างลงในโปรแกรม ข้อความอีเมล หรือกล่องข้อความ คุณจะเห็นเส้นกระพริบแนวตั้งเส้นหนึ่ง (รูปภาพของเคอร์เซอร์ ). นั่นคือ เคอร์เซอร์ หรือเรียกได้อีกอย่างว่า จุดแทรก เคอร์เซอร์นี้ใช้บอกตำแหน่งข้อความที่คุณเริ่มพิมพ์ คุณย้ายเคอร์เซอร์ได้โดยการคลิกไปยังตำแหน่งที่ต้องการด้วยการใช้เมาส์ หรือด้วยการใช้แป้นนำทาง (ดูส่วนของ "การใช้แป้นนำทาง" ในบทความนี้)

นอกเหนือจากตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์ต่างๆ แล้ว แป้นตัวพิมพ์ยังรวมถึงแป้น SHIFT, CAPS LOCK, TAB, ENTER, SPACEBAR และ BACKSPACE

ชื่อแป้น
วิธีใช้แป้น

SHIFT

กดแป้น SHIFT พร้อมกับตัวอักษรเพื่อพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่ กดแป้น SHIFT พร้อมกับแป้นอื่นเพื่อพิมพ์สัญลักษณ์ที่แสดงอยู่ข้างบนของแป้นนั้น

CAPS LOCK

กดแป้น CAPS LOCK หนึ่งครั้งเพื่อพิมพ์ตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ กดแป้น CAPS LOCK อีกครั้งเพื่อปิดฟังก์ชั่นนี้ แป้นพิมพ์ของคุณอาจมีไฟแสดงว่า CAPS LOCK เปิดอยู่

TAB

กดแป้น TAB เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปข้างหน้าหลายช่องว่าง คุณยังสามารถกดแป้น TAB เพื่อย้ายไปที่กล่องข้อความถัดไปบนฟอร์มได้อีกด้วย

ENTER

กดแป้น ENTER เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปที่ต้นบรรทัดถัดไป ใน กล่องโต้ตอบ กดแป้น ENTER เพื่อเลือกปุ่มที่เน้น

SPACEBAR

กดแป้น SPACEBAR เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปข้างหน้าหนึ่งช่อง

BACKSPACE

กดแป้น BACKSPACE เพื่อลบอักขระที่อยู่ก่อนหน้าเคอร์เซอร์ หรือลบข้อความที่เลือกไว้

การใช้แป้นพิมพ์ลัด

แป้นพิมพ์ลัด คือการแสดงการกระทำโดยใช้แป้นพิมพ์ของคุณ ซึ่งเรียกว่าทางลัด เพราะแป้นพิมพ์นี้ช่วยคุณให้ทำงานได้เร็วขึ้น ในความเป็นจริงการกระทำหรือคำสั่งเกือบทุกอย่างที่คุณทำได้ด้วยการใช้เมาส์นั้น สามารถทำได้อย่างรวดเร็วกว่าโดยการกดหนึ่งแป้นหรือมากกว่าบนแป้นพิมพ์ของคุณ

ในหัวข้อ 'วิธีใช้' เครื่องหมายบวก (+) ระหว่างแป้นสองแป้นหรือมากกว่ามีความหมายว่าแป้นเหล่านั้นต้องใช้ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น แป้น CTRL+A หมายถึงให้กดแป้น CTRL ค้างไว้แล้วจึงกด A หรือแป้น CTRL+SHIFT+A หมายถึงให้กดแป้น CTRL และแป้น SHIFT ค้างไว้แล้วจึงกด A

การหาทางลัดจากในโปรแกรม

คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ในโปรแกรมได้เกือบทั้งหมดด้วยการใช้แป้นพิมพ์ หากต้องการดูว่าคำสั่งไหนมีแป้นพิมพ์ลัด ให้เปิดเมนู ทางลัด (ถ้ามี) จะแสดงถัดจากรายการเมนู

รูปภาพของเมนู 'โปรแกรมระบายสีของ Microsoft' ที่แสดงแป้นพิมพ์ลัดถัดจากคำสั่งเมนู
แป้นพิมพ์ลัดแสดงถัดจากรายการเมนู

การเลือกเมนู คำสั่ง และตัวเลือก

คุณสามารถเปิดเมนู เพื่อเลือกคำสั่งและตัวเลือกอื่นได้โดยใช้แป้นพิมพ์ เมื่อคุณกดแป้น ALT ในโปรแกรมที่มีเมนู ตัวอักษรหนึ่งตัวจากแต่ละชื่อของเมนูจะมีเส้นใต้ขีดไว้ กดตามตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้เพื่อเปิดเมนูที่เกี่ยวข้องนั้น กดตามตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ตามรายการเมนูเพื่อเลือกใช้คำสั่งนั้น

รูปภาพของเมนูของ Microsoft WordPad ที่แสดงตัวอักษรขีดเส้นใต้ในคำสั่งเมนู
กดแป้น ALT+F เปิดเมนู 'แฟ้ม' จากนั้นกดแป้น P เลือกคำสั่ง 'พิมพ์'

เทคนิคนี้ใช้กับกล่องโต้ตอบได้เช่นกัน เมื่อไรก็ตามที่คุณเห็นตัวอักษรมีเส้นใต้กำกับอยู่กับตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ หมายความว่าคุณสามารถกดแป้น ALT ร่วมกับตัวอักษรตัวนั้นเพื่อใช้ตัวเลือกนั้นได้

ทางลัดที่เป็นประโยชน์

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการแป้นพิมพ์ลัดที่มีประโยชน์มากที่สุดจำนวนหนึ่ง สำหรับรายการโดยละเอียด ให้ดูที่ แป้นพิมพ์ลัด

แป้นที่กด
การทำงาน
Windows แป้นโลโก้ รูปของปุ่มโลโก้ Windows

เปิดเมนู 'เริ่ม'

ALT+TAB

สลับไปมาระหว่างโปรแกรมหรือหน้าต่างที่เปิดอยู่

ALT+F4

ปิดรายการที่ใช้งานอยู่ หรือออกจากโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

CTRL+S

บันทึกแฟ้มหรือเอกสารที่เปิดอยู่ขณะนั้น (ใช้ได้กับโปรแกรมส่วนใหญ่)

CTRL+C

คัดลอกรายการที่เลือก

CTRL+X

ตัดรายการที่เลือก

CTRL+V

วางรายการที่เลือก

CTRL+Z

ยกเลิกการกระทำ

CTRL+A

เลือกรายการทั้งหมดในเอกสารหรือหน้าต่าง

F1

แสดง 'วิธีใช้' ของโปรแกรมหรือ Windows

Windows แป้นโลโก้ รูปของปุ่มโลโก้ Windows +F1

แสดง 'บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ของ Windows

ESC

ยกเลิกงานปัจจุบัน

แป้นประยุกต์ใช้ รูปภาพของแป้นประยุกต์ใช้

เปิดเมนูคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเลือกในโปรแกรม เทียบเท่ากับการเลือกโดยใช้วิธีคลิกขวาบนเมาส์

การใช้แป้นนำทาง

แป้นนำทางช่วยคุณย้ายเคอร์เซอร์ หรือย้ายที่ภายในเอกสารและเว็บเพจ และช่วยแก้ไขข้อความ ตารางต่อไปนี้แสดงรายการฟังก์ชันทั่วไปของแป้นนำทางเหล่านี้

แป้นที่กด
การทำงาน

แป้นลูกศรซ้าย แป้นลูกศรขวา แป้นลูกศรขึ้น หรือแป้นลูกศรลง

ย้ายเคอร์เซอร์หรือการเลือกไปหนึ่งช่องว่างหรือหนึ่งบรรทัดตามทิศทางของลูกศร หรือเลื่อนเว็บเพจไปตามทิศทางของลูกศร

HOME

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่ต้นบรรทัดหรือตำแหน่งบนสุดของเว็บเพจ

END

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่ท้ายบรรทัดหรือตำแหน่งล่างสุดของเว็บเพจ

CTRL+HOME

ย้ายไปที่ตำแหน่งบนสุดของเอกสาร

CTRL+END

ย้ายไปที่ตำแหน่งล่างสุดของเอกสาร

PAGE UP

ย้ายเคอร์เซอร์หรือหน้าขึ้นไปหนึ่งหน้าจอ

PAGE DOWN

ย้ายเคอร์เซอร์หรือหน้าลงไปหนึ่งหน้าจอ

DELETE

ลบอักขระข้างหลังเคอร์เซอร์หรือลบข้อความที่เลือก สำหรับใน Windows จะเป็นการลบรายการที่เลือกและย้ายไปยังถังรีไซเคิล

INSERT

เปิดหรือปิดโหมดแทรก เมื่อโหมดแทรกเปิดอยู่ ข้อความที่คุณพิมพ์จะแทรกลงที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ เมื่อโหมดแทรกปิดอยู่ ข้อความที่พิมพ์จะแทนที่อักขระที่มีอยู่

การใช้แป้นพิมพ์ตัวเลข

แป้นพิมพ์ตัวเลขจัดเรียงตัวเลข 0 ถึง 9 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ + (การบวก), - (การลบ), * (การคูณ) และ / (การหาร) และจุดทศนิยมในลักษณะเดียวกับบนครื่องคำนวณหรือเครื่องบวกเลข อักขระเหล่านี้มีอยู่บนตำแหน่งอื่นของแป้นพิมพ์ด้วย แต่แน่นอนว่าการจัดแป้นพิมพ์ตัวเลขช่วยคุณป้อนข้อมูลเชิงตัวเลขหรือตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ได้อย่างรวดเร็วด้วยมือข้างเดียว

รูปภาพของแป้นพิมพ์ตัวเลข
แป้นพิมพ์ตัวเลข

เมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์ตัวเลขเพื่อป้อนจำนวนเลข กดแป้น NUM LOCK แป้นพิมพ์ส่วนใหญ่มีไฟบอกว่า NUM LOCK เปิดหรือปิดอยู่ ถ้า NUM LOCK ปิดอยู่ ฟังก์ชันแป้นพิมพ์ตัวเลขซึ่งใช้เป็นชุดรองของแป้นพิมพ์นำทาง (ฟังก์ชันทั้งหลายนี้พิมพ์อยู่บนแป้นถัดจากตัวเลขหรือสัญลักษณ์)

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ตัวเลขในการคำนวณอย่างง่ายๆ โดยใช้ 'เครื่องคำนวณ'

การใช้โปรแกรม 'เครื่องคำนวณ' จากแป้นพิมพ์ตัวเลข

 1. เปิด 'เครื่องคิดเลข' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories แล้วคลิก เครื่องคิดเลข

 2. ตรวจสอบไฟบนแป้นพิมพ์ของคุณว่า NUM LOCK เปิดอยู่หรือไม่ ถ้าไม่ได้เปิดอยู่ ให้กดแป้น NUM LOCK

 3. การใช้แป้นพิมพ์ตัวเลข ให้พิมพ์หมายเลขตัวแรกในการคำนวณ

 4. ที่แป้นพิมพ์ตัวเลข พิมพ์ + ถ้าต้องการบวก - ถ้าต้องการลบ * ถ้าต้องการคูณ หรือ / ถ้าต้องการหาร

 5. พิมพ์ตัวเลขสำหรับคำนวณตัวต่อไป

 6. กดแป้น ENTER เพื่อให้การคำนวณเสร็จสมบูรณ์

แป้นที่เหลือ 3 แป้น

ถึงตอนนี้พวกเราได้อธิบายแป้นที่คุณควรใช้งานมาเกือบหมดแล้ว แต่เพื่อให้ครบถ้วนโดยแท้จริง เราจะสำรวจแป้นที่ลึกลับที่สุด 3 แป้นบนแป้นพิมพ์ นั่นคือ PRINT SCREEN, SCROLL LOCK และ PAUSE/BREAK

แป้น PRINT SCREEN (หรือ PRT SCN)

ในอดีตแป้นนี้ทำในสิ่งที่บอกไว้จริงๆ คือพิมพ์หน้าจอข้อความปัจจุบันออกทางเครื่องพิมพ์ ปัจจุบันการกดแป้น PRINT SCREEN เป็นการจับภาพหน้าจอทั้งหมดของคุณ ("ภาพหน้าจอ") และคัดลอกไปที่ คลิปบอร์ด ภายในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ จากนั้น คุณสามารถวางภาพหน้าจอ (CTRL+V) เข้าไปใน Microsoft Paint หรือโปรแกรมอื่น และพิมพ์ออกมาจากโปรแกรมนั้นตามที่คุณต้องการได้

แป้นอีกแป้นที่ไม่ค่อยรู้จัก คือแป้น SYS RQ ซึ่งใช้ร่วมกับแป้น PRINT SCREEN ในแป้นพิมพ์บางรุ่น ในอดีตนั้น แป้น SYS RQ ได้รับการออกแบบให้เป็น "การร้องขอของระบบ" แต่คำสั่งนี้ไม่ได้เปิดใช้งานใน Windows

เคล็ดลับ

 • กดแป้น ALT+PRINT SCREEN ใช้ในการจับภาพแค่หน้าต่างที่ใช้งานอยู่ แทนการจับภาพหน้าจอทั้งหมด

SCROLL LOCK (หรือ SCR LK)

ในโปรแกรมส่วนใหญ่ การกดแป้น SCROLL LOCK ไม่มีผลอะไร แต่สำหรับบางโปรแกรม การกดแป้น SCROLL LOCK จะเปลี่ยนพฤติกรรมของแป้นลูกศร แป้น PAGE UP และแป้น PAGE DOWN กล่าวคือเมื่อกดแป้นเหล่านี้เอกสารจะเลื่อนโดยที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์และการเลือกไม่เปลี่ยนแปลง แป้นพิมพ์ของคุณอาจมีไฟแสดงว่า SCROLL LOCK เปิดอยู่หรือไม่

PAUSE/BREAK

แป้นนี้ใช้งานน้อยมาก ในโปรแกรมเก่าบางโปรแกรม การกดแป้นนี้เป็นการหยุดโปรแกรมชั่วคราว หรือถ้าใช้ร่วมกับ CTRL เป็นการหยุดเรียกใช้งานโปรแกรม

แป้นอื่นๆ

แป้นพิมพ์สมัยใหม่บางรุ่นมาพร้อมกับ "แป้นพิมพ์ลัด" หรือปุ่มที่ช่วยให้คุณทำงานเร็วขึ้น โดยกดครั้งเดียวเข้าถึงโปรแกรม แฟ้ม หรือคำสั่งได้ทันที รุ่นอื่นๆ มีตัวควบคุมระดับเสียง ล้อเลื่อน ล้อย่อ/ขยาย และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับแป้นพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือดูที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

เคล็ดลับการใช้แป้นพิมพ์อย่างปลอดภัย

การใช้แป้นพิมพ์อย่างถูกต้องเหมาะสมช่วยคุณหลีกเลี่ยงอาการปวดหรือบาดเจ็บที่ข้อมือ มือ และแขนของคุณได้ โดยเฉพาะถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ เคล็ดลับบางประการต่อไปนี้ช่วยคุณหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ได้

 • วางแป้นพิมพ์ของคุณที่ระดับข้อศอก แขนส่วนบนของคุณควรปล่อยตามสบายที่ข้างลำตัว

 • จัดแป้นพิมพ์ของคุณให้อยู่ตรงกลางข้างหน้าคุณ ถ้าแป้นพิมพ์ของคุณมีแป้นพิมพ์ตัวเลขด้วย คุณสามารถใช้แป้นเว้นวรรคให้เป็นจุดศูนย์กลาง

 • พิมพ์โดยให้มือและข้อมือของคุณลอยอยู่เหนือแป้นพิมพ์ เพื่อให้คุณเอื้อมส่วนแขนของคุณทั้งหมดไปถึงแป้นที่อยู่ไกลได้แทนการเหยียดนิ้วของคุณ

 • หลีกเลี่ยงการพักฝ่ามือหรือข้อมือบนพื้นใดๆ ในขณะพิมพ์ ถ้าแป้นพิมพ์ของคุณมีที่พักฝ่ามือ ให้ใช้ในช่วงที่หยุดพิมพ์แล้วเท่านั้น

 • ขณะพิมพ์ ให้แตะเบาๆ และรักษาระดับข้อมือให้ตรง

 • เมื่อคุณไม่ได้พิมพ์อยู่ ให้พักแขนและมือของคุณ

 • ให้หยุดพักการใช้คอมพิวเตอร์ช่วงสั้นๆ ทุก 15 ถึง 20 นาที