การดูข้อความอีเมลใน Windows Mail

วิธีที่ง่ายที่สุดในการดูข้อความอีเมลใน Windows Mail คือการอ่านข้อความในบานหน้าต่าง 'แสดงตัวอย่าง' ซึ่งคุณจะสามารถดูเนื้อหาของข้อความดังกล่าวได้โดยไม่ต้องเปิดข้อความในหน้าต่างแยกต่างหาก หรือถ้าคุณต้องการเห็นส่วนที่ใหญ่ขึ้นของข้อความโดยไม่จำเป็นต้องมีการเลื่อน คุณสามารถเปิดข้อความในหน้าต่างแยกต่างหากแทนได้

  1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

  2. คลิกโฟลเดอร์จดหมาย (เช่น กล่องขาเข้า) ที่มีข้อความที่คุณต้องการอ่าน

  3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการดูข้อความในบานหน้าต่าง 'แสดงตัวอย่าง' ให้คลิกที่ข้อความนั้นในรายการข้อความ

    • เมื่อต้องการดูข้อความในหน้าต่างแยกต่างหาก ให้คลิกสองครั้งที่ข้อความนั้นในรายการข้อความ

รูปของ Windows Mail
การดูโฟลเดอร์ ข้อความ และตัวอย่างใน Windows Mail

เคล็ดลับ

  • เมื่อดูข้อความในหน้าต่างแยกต่างหาก คุณสามารถคลิกปุ่ม ก่อนหน้า และ ถัดไป เพื่อย้ายไปยังข้อความก่อนหน้าหรือข้อความถัดไป