การดูความคืบหน้าในการสแกนของ Windows Defender

คุณสามารถที่จะดูได้ว่า Windows Defender มีความคืบหน้าในการสแกนสิ่งใดอยู่ และดูได้อีก้ดวยว่ามันไช้เวลาในการรันมานานเท่าไหร่แล้ว

การดูความคืบหน้าของการสแกน

  1. เปิด Windows Defender โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Defender

  2. ถ้าหากการสแกนยังคงคืบหน้าต่อไป, ความคืบหน้าจะถูกนำมาแสดงไว้จนกว่าการสแกนจะเสร็จสมบูรณ์ ถ้าหากว่าการสแกนเสร็จสมบูรณ์แล้ว, สถานะการทำงานจะแสดงผลลัพธ์ของการสแกน, พร้อมด้วยวันและเวลาที่ทำการสแกนเสร็จสมบูรณ์

เคล็ดลับ

  • ถ้าหากการสแกนยังคงมีความคืบหน้าอยู่, คุณสามารถคลิ๊กที่ไอคอนของ Windows Defender รูปของไอคอน Windows Defender ในพื้นที่การแจ้งเพื่อทราบ ใน บริเวณสำหรับการแจ้งเตือน เพื่อดูสถานะของการทำงาน การเลือกว่าควรจะให้ไอคอนขึ้นมาปรากฏในบริเวณสำหรับการแจ้งเตือนเมื่อไหร่นั้น, ให้คลิ๊กที่ เครื่องมือ, คลิ๊กที่ ตัวเลือก, จากนั้น, ภายใต้ ตัวเลือกการป้องกันตามเวลาจริง, ให้คลิ๊กตัวเลือกที่คุณต้องการใช้งาน
  • การดูว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณถูกสแกนเพื่อค้นหา สปายแวร์ และซอฟท์แวร์ซ่อนเร้นที่ไม่พึงประสงค์ตัวอื่น ๆ ไปครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่, ให้ตรวจสอบที่บริเวรณของ สถานะ บนหน้าแรกของ Windows Defender