แท็กคืออะไร

แท็ก เป็นหนึ่งในคุณสมบัติหลายๆ อย่างที่คุณสามารถแนบเข้ากับแฟ้มเพื่อช่วยในการค้นหาและจัดระเบียบแฟ้ม นอกเหนือจากแท็กแล้ว แฟ้มของคุณยังมีคุณสมบัติอื่นๆ อยู่ด้วย เช่น วันที่ปรับเปลี่ยน ผู้สร้าง และการจัดอันดับ แท็กไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาจริงของแฟ้ม แต่แท็กจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มที่คุณสามารถใช้เพื่อค้นหาและจัดระเบียบแฟ้มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แท็กแตกต่างจากคุณสมบัติอื่นๆ ที่มักมีการกำหนดไว้ล่วงหน้าก็คือแท็กสามารถเป็นสิ่งใดก็ตามที่คุณเลือก (เช่น "Invoices," "Vacation," หรือ "Personal Documents") และเมื่อมีสร้างและแนบเข้ากับแฟ้มแล้ว แท็กจะกลายเป็นคุณสมบัติหนึ่งของแฟ้ม

คุณสามารถใช้แท็กและคุณสมบัติอื่นๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการค้นหาและจัดระเบียบแฟ้มของคุณ ในครั้งต่อไปที่คุณต้องการค้นหาแฟ้ม ให้ลองค้นหาโดยใช้แท็กที่คุณนำไปใช้กับแฟ้ม ซึ่งจะง่ายกว่าการพยายามจดจำโฟลเดอร์ที่คุณเก็บแฟ้มและชื่อแฟ้มที่ถูกต้อง

รูปภาพของแท็กในบานหน้าต่าง 'รายละเอียด'
แท็กในบานหน้าต่าง 'รายละเอียด'