การเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ซ่อนไว้มีความเสี่ยงอะไรบ้าง

เครือข่ายที่ซ่อนไว้เป็นเครือข่ายไร้สายซึ่งถูกตั้งค่าไม่ให้มีการออกอากาศชื่อ (หรือ ตัวระบุชุดบริการ [SSID]) โดยทั่วไปแล้ว เครือข่ายไร้สายจะออกอากาศชื่อของเครือข่าย และคอมพิวเตอร์ของคุณจะ “รอการติดต่อ” ชื่อของเครือข่ายที่ต้องการเชื่อมต่อ เนื่องจากเครือข่ายที่ซ่อนไว้ไม่มีการออกอากาศ คอมพิวเตอร์ของคุณจึงไม่สามารถค้นหาได้ ในกรณีนั้น เครือข่ายต้องค้นหาคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้ค้นหาได้ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องออกอากาศทั้งชื่อของเครือข่ายที่กำลังค้นหา และชื่อของเครื่องเองด้วย ในกรณีนี้ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ “รอการติดต่อ” จากเครือข่ายจะทราบชื่อของคอมพิวเตอร์ของคุณ และชื่อเครือข่ายที่คุณเชื่อมต่ออยู่ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้คอมพิวเตอร์ของคุณถูกโจมตีได้สำเร็จมากยิ่งขึ้น เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ ควรเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายซึ่งถูกตั้งค่าให้มีการออกอากาศและมีการรักษาความปลอดภัยบางรูปแบบอยู่ตลอดเวลา