ข้อกำหนดระบบของการ์ดแสดงผลใน Windows Movie Maker มีอะไรบ้าง

เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Windows DVD Maker นั้น การ์ดแสดงผลของคอมพิวเตอร์ต้องสนับสนุน DirectX 9 ที่มีโปรแกรมควบคุมวิดีโอสำหรับ Windows Vista เมื่อต้องการตรวจสอบว่าการ์ดแสดงผลที่คุณใช้อยู่ปัจจุบันสนับสนุน Windows Movie Maker หรือไม่ ให้ตรวจสอบจากเอกสารที่มาพร้อมคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือตรวจสอบจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตการ์ดแสดงผลนั้น

ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการ์ดแสดงผลที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง แล้วคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์

  2. คลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่อยู่ถัดจาก การ์ดแสดงผล เพื่อแสดงข้อมูลการ์ดแสดงผลของคุณ

ถ้าคุณมีแผนที่จะซื้อการ์ดแสดงผลตัวใหม่ ให้คุณตรวจสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อดูว่าการ์ดแสดงผลนั้นสนับสนุน DirectX 9 และมีโปรแกรมควบคุมวิดีโอสำหรับ Windows Vista หรือไม่

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถเรียกใช้ Windows Movie Maker เนื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีการ์ดแสดงผลที่สนับสนุน DirectX 9 ที่มีโปรแกรมควบคุมวิดีโอสำหรับ Windows Vista คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง Windows Movie Maker รุ่นอื่นจากเว็บไซต์ของ Microsoft Windows Movie Maker รุ่นที่สามารถดาวน์โหลดได้นี้สามารถทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่มีการ์ดแสดงผลที่มีความสามารถต่ำกว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีดาวน์โหลด Windows Movie Maker รุ่นนี้ ให้ไปที่เว็บไซต์ วิธีดาวน์โหลด Microsoft