'การป้องกันการประมวลผลข้อมูล' คืออะไร

'การป้องกันการประมวลผลข้อมูล' (DEP) เป็นคุณลักษณะด้านความปลอดภัยอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันความเสียหายจากไวรัสและการคุกคามด้านความปลอดภัยอื่นๆ ต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรแกรมที่เป็นอันตรายต่างๆ อาจพยายามจู่โจม Windows โดยพยายามที่จะเรียกใช้งาน (หรือที่เรียกกันอีกอย่างว่าประมวลผล) โค้ดจากตำแหน่งหน่วยความจำระบบที่สงวนไว้สำหรับ Windows และโปรแกรมที่ได้รับอนุญาตอื่นๆ การจู่โจมชนิดนี้อาจเป็นอันตรายต่อโปรแกรมและแฟ้มต่างๆ ของคุณ

DEP สามารถช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยการตรวจสอบโปรแกรมต่างๆ ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้หน่วยความจำระบบอย่างปลอดภัย ถ้า DEP สังเกตพบว่ามีโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังใช้หน่วยความจำอย่างไม่ถูกต้อง ก็จะทำการปิดโปรแกรมดังกล่าวและแจ้งเตือนให้คุณทราบ