'ตัวจัดการอุปกรณ์' คืออะไร

ด้วยการใช้ 'ตัวจัดการอุปกรณ์' คุณสามารถดูว่าอุปกรณ์ใดที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ของคุณ ตรวจดูว่าฮาร์ดแวร์ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ และปรับเปลี่ยนการตั้งค่าฮาร์ดแวร์