บริดจ์เครือข่ายคืออะไร

บริดจ์เครือข่าย คือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อ เครือข่าย ตั้งแต่สองเครือข่ายขึ้นไป เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

บุคคลทั่วไปที่มีเครือข่ายภายในบ้านหรือสำนักงานขนาดเล็ก มักใช้บริดจ์เมื่อมีเครือข่ายต่างชนิดกันแต่ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือใช้แฟ้มร่วมกันระหว่างคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนเครือข่ายเหล่านั้น

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง สมมติว่าคุณมีเครือข่ายอยู่สองเครือข่าย เครือข่ายหนึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันด้วยสายเคเบิล และอีกเครือข่ายหนึ่งมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันโดยใช้เทคโนโลยีแบบไร้สาย คอมพิวเตอร์แบบใช้สายสามารถติดต่อสื่อสารได้เฉพาะกับคอมพิวเตอร์แบบใช้สายเครื่องอื่นเท่านั้น และคอมพิวเตอร์แบบไร้สายสามารถติดต่อสื่อสารได้เฉพาะกับคอมพิวเตอร์แบบไร้สายเครื่องอื่นเช่นกัน เมื่อใช้บริดจ์เครือข่ายจะทำให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ทั้งหมด

ถ้าคุณใช้ซอฟต์แวร์ของบริดจ์เครือข่ายที่ติดตั้งอยู่แล้วภายใน Windows คุณไม่จำเป็นต้องซื้อฮาร์ดแวร์เพิ่ม