ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน Windows ของคุณและคุณอยู่บน โดเมน คุณควรติดต่อ ผู้ดูแลระบบ ของคุณเพื่อให้ตั้งค่า รหัสผ่าน ของคุณใหม่ ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนโดเมน คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านของคุณใหม่ได้โดยการใช้ดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ หรือใช้ บัญชีผู้ดูแล

ถ้าคุณลืมรหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบและไม่มีดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่หรือไม่มีบัญชีผู้ดูแลระบบอีกบัญชีหนึ่ง คุณจะไม่สามารถตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ได้ ถ้าไม่มีบัญชีผู้ใช้อื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ คุณจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Windows ได้ และคุณต้องติดตั้ง Windows ใหม่

แสดงทั้งหมด

การใช้ดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านของคุณใหม่เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

คุณจะไม่สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้ ถ้าคุณล็อกคอมพิวเตอร์ของคุณ

  1. ถ้าคุณพิมพ์รหัสผ่านผิด คุณจะได้รับข้อความแจ้งว่าชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณไม่ถูกต้อง เมื่อข้อความนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิก ตกลง

  2. คลิก ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ แล้วทำตามคำแนะนำนั้น

การใช้บัญชีผู้ดูแลเพื่อตั้งค่ารหัสผ่านของคุณใหม่

คำเตือน

  • ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ดูแลเพื่อตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ คุณจะสูญเสียสิทธิ์การเข้าถึงข้อความอีเมลหรือแฟ้มที่เข้ารหัสลับที่อยู่ในบัญชีนั้นอย่างถาวร

หมายเหตุ

  • ขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ใน Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic และ Windows Vista Home Premium

  1. เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบที่บัญชีผู้ดูแลที่คุณจะใช้ในการตั้งค่ารหัสผ่านที่ลืมใหม่

  2. เปิด 'ผู้ใช้และกลุ่มภายใน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'พิมพ์ lusrmgr.msc ลงในกล่อง ค้นหา แล้วกด ENTER ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  3. คลิกสองครั้งที่ ผู้ใช้และกลุ่มในเครื่อง แล้วคลิก ผู้ใช้

  4. คลิกขวาที่บัญชีที่คุณต้องการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ แล้วคลิก ตั้งค่ารหัสผ่าน

  5. พิมพ์และยืนยันรหัสผ่านใหม่